Tabakspijpen uit historisch gedateerde vondstcomplexen

Nader aan te vullen.