Geraadpleegde literatuur

Laatste update 6 augustus 2017

 

[ADR_1999a]          Adriaenssen, L., 1999. Het wolwerk van Oosterhout in de zeventiende en achttiende eeuw; Uit de schaduw van Breda, op de schouders van Tilburg, kort gehouden door Holland. In: De Oranjeboom, p. 152-167.

[AHL_1980a]           Ahlefeldt-Laurvig, J., 1980. Clay pipes from Denmark. In: P. Davey: The archaeology of the clay tobacco pipe IV. BAR International Series 92, p. 219-251.

[AKE_1998a]           Åkerhagen, A., 1998. Clay pipes from the man-of war Kronan. Haninge, Zweden.

[AKE_2001a]           Aken-Fehmers, M.S. van, 2001. Delfts aardewerk; geschiedenis van een nationaal product; deel II.

[AKE_2006a]          Akerhagen, A., 2006. Att datera en kritpipa. Stockholm.  http://www.ttmuseum.nu/uploads/files/23.pd http://www.ttmuseum.nu/uploads/files/1.pdf

[AKE_2012a]          Akerhagen, A., 2012. Den svenska kritpipan; pipor tillverkare och fynd. Tobaks- & Tändstickmuseum.  Stockholm.

[AKE_2013a]           Akerhagen, A., 2013. Clay Pipe Finds in Stockholm’s Parks. In: Society for Clay Pipe research, nummer 84, p. 36-44.

[AKK_2007a]           Akker, M., 2007. Fries aardewerk, majolica faience, kerfsnee; Harlinger Aardewerk museum. Harlingen.

[ALE_1979a]           Alexander, L.T., 1979. Clay pipes from the buck site in Maryland. In: P. Davey, The Archaeology of the clay tobacco pipe II. BAR International Series 60. p.37-61.

[ALE_1983a]           Alexander, L.T., 1983. Clay tobacco smoking pipes from the Caleb Pusey House. In: P. Davey: The Archaeology of the clay tobacco pipe; VIII America. BAR Interantional Series 175, p. 195-233.

[ALL_1992a]            Allan, J, J. Barber with a contribution by D. Higgins, 1992. A seventeenth-century pottery group from Kitto Institute, Plymouth. In: D. Gaimster en R. Redknap: Everyday and exotic pottery from Europe; studies in honour of John G. Hurst, Oxford.

[ALV_1979a]           Alvey, R.C. en R.R. Laxton en G.F. Paechter. Statistical analysis of some Nottingham clay tobacco pipes. In: P. Davey, The archaeology of the clay tobacco pipe I. BAR British series 63. p. 229-253.

[ANO_1785a]          Anoniem, 1785. Encyclopedie Methodique: Pipes a Fumer.

[ANO_1911a]          Anoniem, 1911. De Gouwenaar, 29 juli 1911, p. 354-356.

[ANO_1912a]          Anoniem, 1912. Pijpenfabricage. In: Op de hoogte, jaargang 9, nummer 263.

[ANO_1918a]          Anoniem, 1918. Wegens de duurte der sigaren, de Oud-Hollandsche pijpen in eere hersteld. De vervaardiging van Goudse pijpen. In: Het Leven.

[ANO_2007a]          Anoniem: Fouilles archéologiques de pointe-à-Callière sur le site du fort Ville-Marie et du château de Callière. http://www.pacmusee.qc.ca/default.asp?id=35.

[ANO_2008a]          Anonymous: Howard Street Excavations. New York State Museum. http://www.nysm.nysed.gov/research/anthropology/crsp/arccrsphowardst.html , 2008, 2p.

[ANS_2012a]          Ansorge, J., 2012. Rauchen gefährdet die Gesundheit –archäologische Belege aus Stralsund. In: StraleSunth – Stadt – Schreiber – Geschichte(n), Jahrgang 2, p. 104-108.

[ARN_1980a]          Arnold, C.J. en J.P. Allan. Exeter: Its clay tobacco pipe industry and commercial relations. In: P. Davey, The archaeology of the clay tobacco pipe III, BAR British series 78, p. 305-324.

[ART_1998a]           Articus, R., 1998. Zapfenberg-Pfeifen. In: Knasterkopf, Mitteilungen für Freunde irdener Pfeifen, Heft 11, p.46-49.

[ART_1998b]           Articus, R., 1998. Ein Besuch in Gouda voor 288 Jahren. In: Knasterkopf, Mitteilungen für Freunde irdener Pfeifen, Heft 11, p.74-76.

[ART_1999a]           Articus, R., 1999. Eine Westerwälder Tonpfeife aus Schleswig-Holstein. In: Knasterkopf, Mitteilungen für Freunde irdener Pfeifen, Heft 12, p.14.

[ART_1999b]           Articus, R., 1999. Tonpfeifen aus Italien. In: Knasterkopf, Mitteilungen für Freunde irdener Pfeifen, Heft 12, p.60-73.

[ART_2000a]           Articus, R., 2000. Tonpfeifenfunde vom Rande der Groβstadt –Grabung in der Sclossstraβe in Hamburg-Harburg. In: Knasterkopf, Mitteilungen für Freunde irdener Pfeifen, Heft 13, p.43-54.

[ART_2001a]           Articus, R., 2001. Lesefunde von der Mellingburger Schleuse an der Alster. In: Knasterkopf, Mitteilungen für Freunde irdener Pfeifen, Heft 14, p.26-31.

[ART_2001b]           Articus, R., 2001. Zwei “Kluchtenpijpen” aus Hambur. In: Knasterkopf, Mitteilungen für Freunde irdener Pfeifen, Heft 14, p.59-60.

[ATK_1980a]           Atkinson, D.R. en A. Oswald, 1980a. The dating and typology of clay pipes bearing the Royal Arms. In: P. Davey, The archaeology of the clay tobacco pipe III, BAR British series 78, p. 363-391.

[ATK_1980a]           Atkinson, D.R., 1980. More Wiltshire clay tobacco pipe varieties.  In: P. Davey, The archaeology of the clay tobacco pipe III, BAR British series 78, p. 293-304.

[ATK_1985a]           Atkin, S., 1985. The clay pipe-making industry in Norfolk. In: Norfolk Archaeology,  Volume XXXIX, part 2, p. 118-149.

[AUG_1980a]          Augustin, N., 1980. Het Europese Pijpen-Prentenboek; deel 1. Willemstad.

[AUG_1981a]          Augustin, N., 1981. Het Europese Pijpen-Prentenboek; deel 2. Willemstad.

[AVE_1992a]           Avest, H. ter, 1992. Opmerkelijk afval. Harlingen.

[BAA_1977a]           Baart, J., e.a.. 1977. Opgravingen in Amsterdam. Amsterdam.

[BAA_ 1990a]          Baart, J., W. Krook en A.C. Lagerweij, 1990. Italiaanse en Nederlandse witte faience (1600-1700). In: Mededelingenblad Vrienden Nederlandse Ceramiek, nummer 138, p. 4-45.

[BAA_1985a]           Baart, J., 1985. HO-DE-NO-SAU-NEE en de Nederlanders; de wisselwerking tussen de materiële cultuur van autochtonen en allochtonen in 17e eeuws Nieuw-Nederland. . In: Bulletin KNOP; tijdschrift van de Koninklijke Oudheidkundige bond, jaargang 83, nummer 2 en 3, juni 1985, p. 89-99.

[BAK_1983a]           Bakker, P., 1983. Achttiende eeuwse pijpen met vismotief als zijmerk. In: Pijpelogische Kring Nederland. 5de jaargang, nummer 20. p.80-88.

[BAK_1999a]           Bakker, P., 1999. Holland eert zijn helden van de Belgische revolutie. In: Pijpelogische Kring Nederland, 21ste jaargang, nummer 84, p. 1077-1079.

[BAK_2002a]           Bakker, P., 2002. Opmerkelijke vondsten uit West-Graftdijk. In: Pijpelogische Kring Nederland, 24ste jaargang, nummer 96, p.1394-1397.

[BAK_2002b]           Bakker, P., 2002. Een opmerkelijke vondst in Hoorn. In: Pijpelogische Kring Nederland, 24ste jaargang, nummer 97, p.1407.

[BAK_2014a]           Baker, M, I. Beckey en R. Dowling, 2014. Clay pipes from Conduit Place, Bristol. In: Society for Clay Pipe Research, newsletter 85, p. 25-36.

[BAN_1973a]           Banning, J.A., 1973. Oude kleipijpjes en … geologie. In: Grondboor en Hamer, 27ste jaargang, nummer 1,  p.2-7.

[BAN_1975a]           Banning, J.A., 1975. De eerste Engelse pijpenmakers in ons land. In: Westerheem, 24ste jaargang, nummer 4.

[BAN_1975b]           Banning, J.A., 1975. Een abnormaal grote tabakspijp uit de zeventiende eeuw. In: Westerheem, 24ste jaargang, nummer 4.

[BAR_1998a]           Barjesteh van Waalwijk van Doorn, L.A.F., 1998. De 18de eeuwse koffieschenker Jean Amalry; over handel en wandel van een ondernemend refugie; een zilveren schaakspel en de bouw van een nieuw Fransch koffiehuis. In: Rotterdams Jaarboek, 1998, p. 266-291.

[BAR_1999a]           Bartels, M., 1999. Steden in scherven. Zwolle.

[BAR_1999b]           Baram, U., 1999. Clay Tobacco Pipes and Coffee Cup sherds in the archaeology of the middle east : Artifacts of social tensions from the Ottoman past. In : International Journal of Historical Archaeology, volume 3, nummer 3, p. 137-151.

[BAR_2006a]           Barbieux, J. en M. Gabriel, 2007. Nom d’une pipe! Tourcoing, Frankrijk.

[BAR_2009a]           Bardenfleth, N. G., 2009. Denmark. In: D. Higgins, Journal of the academie internationale de la pipe, volume 2, p. 37-39.

[BAS_1993a]           Baas, T., 1993. Maastrichtse pijpenmakers uit de 17e, 18e en 19e eeuw. In: Pijpelogische Kring Nederland, 15de jaargang, nummer 60, p. 481-492.

[BAS_1993b]           Baas, T., 1993. Een Maastrichtse pijpenuitbrander. In: Pijpelogische Kring Nederland, 16de jaargang, nummer 63, p. 553.

[BEC_1999a]           Beck, U. en G. Heinssen-Levens, 1998. VIVAT HAMBURG – Tonpfeifenfunde aus der Hamburger “Neustad”. In: Knasterkopf, Mitteilungen für Freunde irdener Pfeifen, Heft 11, p.25-45.

[BEC_2014a]           Beckey, I, 2014. A Group of 1850’s Clay Pipe Kiln Wasters from Wellington Road, St Pauls, Bristol. Published at: http://bristolandavonarchaeology.org.uk/a-group-of-1850s-clay-pipe-kiln-wasters-from-wellington-road-st-pauls-bristol/ bezocht op 10 maart 2015.

[BEE_1994a]           Beek, C. van, 1994. Vroege roker laat gevonden. In: Parade, p. 39-45.

[BEE_1997a]           Beek, C. van, 1997. De bijzondere pijp van een ‘landloper’. In: Pijpelogische Kring Nederland, 20ste jaargang, nummer 78, p. 934-935.

[BEK_2005a]           Bekius, D e.a., 2005. Cultuurhistorische waardenkaart gemeente Tiel; een archeologische, historisch-geografisch en architectuurhistorische inventarisatie, waardering en advisering. RAAP rapport 1108, 24 maart 2005.

[BEL_2004a]           Bell, M., 2004. Collecting American Face Pipes. In: Bottles and extras, spring 2004, p. 52-55. http://www.fohbc.com/PDF_Files/Bell_ClayPipes.pdf

[BEL_2012a]           Beltrán de Heredia, J. en N Miró en M. Soberón. The production and trade in socketed clay pipes found in Barcelona between the seventeenth and the nineteenth centuries. In: D. Gallagher en P. Davey: Journal of the academie internationale de la pipe, volume 5, p. 111-125.

[BEN_1980a]           Bentley, J. en P.J. Davey en M. Harrison, 1980. An early clay pipe industry in North Wales. In: P. Davey. The archaeology of the clay tobacco pipe III. BAR British series 78. p. 273-282.

[BER_1693a]           Berg, I. van den, 1693. Het gestoffeerde winkel en luyfen banquet, dienstig voor alle winkeliers die enige Rymen (haar Koopmanschap betreffende) voor Luyfkens, Deuren of in Pakpapieren willen zetten wat Waren yder te verhandelen heeft. Koddig gerymt, voor de Winkeliers en Liefhebbers te grabbel gegooyt. Amsterdam.

[BER_1981a]           Berg, L. van den, 1981. Het compagnieswapen VOC. In: Pijpelogische Kring Nederland, 3de jaargang, nummer 12, p. 3.

[BER_1981b]           Berg, L. van den, 1983. Een lastig volkje die Goudse pijpenmakers. In: Pijpelogische Kring Nederland, 4de jaargang, nummer 14, p.40-41.

[BER_1983a]           Berg, L. van den, 1983. Pijpambachtelijke koppen. In: Pijpelogische Kring Nederland, 5de jaargang, nummer 20, p. 74-75.

[BER_2009a]           Bergsma, G.M.A. en P.J.A. Stokkel, 2009. Een archeologische opgraving en begeleiding bij de herinrichtingswerkzaamheden aan de markt en de Vicaris van Alphenstraat in Schijndel. ARC-publicatie 201, Groningen.

[BIE_2009a]            Bielich, Mário en M. Čurny, 2009. Pipe finds from Nitra and Nitra pipe production. In Studies in Post- Medieval Archaeology, p. 337-362.

[BIJ_1915a]             Bijlsma, 1915. De Zuidnederlandse immigranten en de manufactuurweverij in Oud-Rotterdam. In: Rotterdams Jaarboek, reeks 2, jaargang 3, p. 42-45.

[BIJ_1916a]             Bijlsma, R., 1916. Engelsche tabakspijpmakers in Oud-Rotterdam. In: Rotterdams Jaarboek, jaargang 04, 1916, p. 44-45.

[BLO_2009a]           Blom, M.C., H. Buitenhuis, M. Daleman, N. van Malssen en J. Schoneveld, 2009. De archeologische begeleideing van de waterbodemsanering van het Damsterdiep te Appingedam (Gr.), ARC publicatie 202, Groningen.

[BOE_1982a]          Boelsma, J., 1982. De IA hielmerken, mogelijk gezet door Jan Atvoort. In: Pijpelogische Kring Nederland, 5de jaargang, nummer 19, p. 62-63.

[BOE_1983a]          Boelsma, J., 1983. Merken en bandstempels van jan Jacobsz van der Aerden. In: Pijpelogische Kring Nederland, 6de jaargang, nummer 21, p. 14.

[BOE_1983c]          Boelsma, J., 1983. De hielmerken van Rogier Wilkins. In: Pijpelogische Kring Nederland, 6de jaargang nummer 23, p. 70-71.

[BOG_2007a]          Bogers, E., 2007. Kasteel, stad en platteland. Kleipijen uit drie opgravingen in Eindhoven. In: Westerheem, 56ste jaargang, nummer 4, p. 262-265.

[BOG_2010a]          Bogers, E., 2010. Kleipijpen uit drie opgravingen in Eindhoven 1625-1900; Smalle Haven, Beekstraat, Kasteel van Eindhoven. Archeologisch Centrum Eindhoven, rapport 44.

[BÖH_2001a]          Böhmer, H., 2001. Quellen zur Tonpfeifenbäckerei in Passau. In: Knasterkopf, Mitteilungen für Freunde irdener Pfeifen, Heft 14, p.20-26.

[BOH_2003a]          Bohnen, B., 2003. De Goudse sigarennijverheid. Lezing in het Catharinagasthuis in Gouda ter gelegenheid van het 25 jarig jubileum van de Pijp

[BON_1980a]          Bonds, G., 1980. Clay pipes form Ryssviken. In: P. Davey: The archaeology of the clay tobacco pie IV. BAR International Series 92, p. 273-298.

[BOR_2016a]          Borghuis, L., en M.R. Manders (Eds), 2016. The Utrecht (1648). A shipwreck of the Dutch admiralty in te Baia de Todos os Santos, Brazil: its history from battle to archaeological assesment. Amersfoort.

[BOS_z.j.]                Boschboombladeren nummer 8 en 9. De volkstelling van 1822, p. 20-98.

[BOT_2004a]          Bottelier, T., 2004. Een glasvondst afkomstig van de NV glasfabriek Albert in het stadsdeel Schalkwijk (eertijds gemeente Haarlemmerliede). In: Haarlems Bodemonderzoek 2003, 37ste jaargang, p. 21-64.

[BOT_2011a]          Botermans, M.C. e.a., 2011. De archeologische begeleiding van de aanleg van rioolsleuven en een sloopbegeleiding op locatie Koningshof te Gouda, gemeente Gouda (Z-H). ARC publicaties 212.

[BOW_2007a]         Bowsher, J., 2007. Greenwich Tobacco Pipes. In: SCPR, newsletter 72, p. 35-46.

[BRA_1981a]           Bradley, J. W. and DeAngelo, G.: European clay pipe marks from 17th century Onondaga IroQuois sites. Archaeology of Eastern North America 9, 1981, p. 109-133.

[BRA_2001a]          Braven, A. den, 2001. Overzicht van gevonden pijpmateriaal uit de Hoogstraat bij Werkendam. In: Archetype, november 2001, p. 10-12.

http://cf.hum.uva.nl/archeologie/pdf/instituutsblad_archief/Archetype5-1(november2001).pdf

[BRA_2005a]           Braven, A. den. EB-Pijpen; inzicht in het pijpmakersbedrijf Bird (1630-1683). Bachelorscriptie Universiteit Amsterdam. Versie 22 januari 2005.

[BRA_1994a]           Brassey, R., 1994. The history and archaeology of the Victoria Hotel, Fort St. Auckland (Site R11/1530). Auckland Conservancy historic resource series no. 10.

[BRA_2009a]           Bras, G., B. Konijnendijk en E. Korpershoek, 2009. Goudse kopstukken. Gouda.

[BRI_1983a]            Brinkerink, J.P., 1983. Het is niet allemaal Gouds wat er blinkt! In: Pijpelogische Kring Nederland, 6de jaargang, nummer 21, p. 15-22.

[BRI_1984a]            Brinkerink, J.P., Opkomst en ondergang van een Oranjetelg. In: Pijpelogische Kring Nederland, 7de jaargang, nummer 27, p. 64-68.

[BRI_1988a]            Brinkerink, J.P., en M.C.W. Veen, Gorinchem. In: De kleipijp als bodemvondst. F. Tymstra e.a.. p. 50-63.

[BRI_1988b]            Brinkerink, J.P., 1988. Opkomst en ondergang van een oranjetelg II. In: Pijpelogische Kring Nederland, 11de jaargang, nummer 43, p.59-62.

[BRI_2010a]            Briand, J., 2010. Château Dubuc; Martinique, La Trinité. Inrap (Institut National de Recherches Archéologiques Préventives), Grand-Ouest, julliet 2010.

[BRO_1964a]          Brongers, G.A., 1964. Nicotiana Tabacum, The history of Tobacco and Tobacco smoking in the Netherlands. Groningen.

[BRO_1964b]          Brongers, G.A., 1964. Pijpen en Tabak. Bussum.

[BRO_1980a]          Brown, M.M. en D.B. Gallagher, 1980. A study of the clay tobacco pipes form Hartlepool. In: P. Davey. The archaeology of the clay tobacco pipe III. BAR British series 78. p. 19-27.

[BRO_1992a]          Broekhuizen e.a., 1992. Van boerenerf tot bibliotheek. Historisch bouwhistorisch en archeologisch onderzoek van het voormalige Wolters-Noordhoff-Complex te Groningen. Groningen.

[BRO_1994a]          Broekhuizen e.a., 1994. Oudheden onder De Hunze; Archeologisch en historisch onderzoek naar een steenhuis en een boerderij onder en Groninger stadswijk. Groningen.

[BRO_2011a]          Brook, H., 2011. SCPR 2010 Conference Paper: The Bristall Tobacco Pipemakers. In: Society for Clay Pipe Research, nummer 80, p. 34-44.

[BRU_1979a]          Bruijn, A., 1979. Pottersvuren langs de Vecht; Aardewerk rond 1400 uit Utrecht. Rotterdam papers III. Rotterdam.

[BRU_1982a]          Bruijn, A. en P. von Hout, 1982. Een pijpenpot uit Gorinchem. In: Westerheem, 32ste jaargang, nummer 6.

[BRU_1995a]         Brusse, P., 1995. De textielnijverheid in Amersfoort. In: Textielhistorische bijdragen, nummer 35, p. 82-100.

[BRU_2003a]          Bruyne, R.H., 2003. Geïllustreerde schelpen encyclopedie. Lisse.

[BUC_1992a]          Buchholtz, R., 1992. Tonpfeifen des 17-19. Jahrhunderts als Bodenfunde aus dem Wismarer Stadtkern. In: Wismarer Studien zur Archäologie und Geschichte, Band 2, p. 73-84.

[BUL_1996a]           Bult, E. en L. Bracco Gartner, 1996. Pijpvondsten bij kasteel Altena. In: Delftse pijpenmakers. Delft, p. 16-19.

[BUS_2004a]           Busch, A.J., 2004. Belangrijke archeologische vondst aan de Vissersdijk: een lakenlood. In: Tijdschrift van de historische vereniging “oud-gorcum”, jaargang 21, nummer 58, p. 111-113.

[BUS_2010a]           Busch, A.J., 2010. 150 jaar Wijnhandel van Ouwerkerk Jubileumuitgave. Arkel.

[CAM_1982a]          Camp, H., 1982. Identification of Makers’ Marks on White Clay Pipes for Colonial Pemaquid. In: Maine Archaeological Society Bulletin XXII, number 2, p. 24-40.

[CAR_1980a]         Carmiggelt, A., 1980. Zwolse tabakspijpenmakers en hun produkten. Zwolle.

[CAR_1984a]          Carmiggelt, A., 1984. Sprokkelhout uit vier IJsselsteden. In: Pijpelogische Kring Nederland, 7de jaargang, nummer 27, p. 54-59.

[CAR_1984b]          Carmiggelt, A., 1984. Over pijpen, potten en ringen; een pijpelogische vondst te Zwolle. In: Zwols Historisch Jaarboek, p.88-97.

[CAR_1985a]          Carmiggelt, A., 1985. Over pijpen, potten en ringen; een pijpelogische vondst te Zwolle. In: Pijpelogische Kring Nederland, 8ste jaargang, nummer 29, p. 2-11.

[CAR_1987a]          Carmiggelt, A., 1987. Uitgeput Huisraad; twee Groninger beerputten in historisch-archeologisch perspectief. Groningen.

[CAR_1988a]          Carmiggelt, A., 1988. Het belang van gesloten vondstcomplexen voor de datering van kleipijpen. In: Pijpelogische Kring Nederland, 11de jaargang, nummer 42, p. 43-47.

[CAR_1988b]          Carmiggelt, A., 1988. Een nog onbekende Groninger pijpenmaker. In: Pijpelogische Kring Nederland, 11de jaargang, nummer 43, p. 68.

[CAR_1988c]          Carmiggelt, A., 1988. De geschiedenis van de Leeuwarder tabakspijpenmakers; een historisch archeologische studie. Leiden.

[CAR_1988d]          Carmiggelt, A., 1988. Deventer. In: De kleipijp als bodemvondst. F. Tymstra e.a. p. 39-43.

[CAR_1988e]          Carmiggelt, A., 1988. Kampen. In: De kleipijp als bodemvondst. F. Tymstra e.a. p. 105.

[CAR_1988f]           Carmiggelt, A., 1988. Leeuwarden. In: De kleipijp als bodemvondst. F. Tymstra e.a. p. 106-112.

[CAR_1988g]          Carmiggelt, A., 1988. Zwolle. In: De kleipijp als bodemvondst. F. Tymstra e.a. p. 170-177.

[CAR_1991a]          Carmiggelt, A., 1991. Een beeld van een vondst; Haagse archeologische vondsten in particulier bezit. VOM reeks 1991-4. Den Haag.

[CAR_1992a]          Carmiggelt, A., 1992. Tussen Hof en Herberg; archeologisch onderzoek aan de zuidzijde van het Binnenhof in Den Haag. Den Haag.

[CAR_1993a]          Carmiggelt, A. en G. van den Eynde, 1993. Een 17de eeuwse tabakspijpenoven in Breda. Archeologisch en Bouwhistorisch onderzoek in Breda 1. Breda.

[CAR_1993b]          Carmiggelt, A., en E.J. van Ginkel. De archeologie van Den Haag; deel 3: de middeleeuwen. VOM nummer 1, Den Haag.

[CAR_1995a]          Carmiggelt, A. en M.M.A. van Veen, 1995. Laat- en postmiddeleeuws afval afkomstig uit zes vondstcomplexen te Den Haag. Haagse Oudheidkundige Publicaties nummer 2. Den Haag.

[CAR_1997a]          Carmiggelt, A. en A.J. Guiran en M.C. van Trierum, 1997. Boor balans 3, Archeologisch onderzoek in het tracé van de Willemsspoortunnel te Rotterdam. Rotterdam.

[CAR_2004a]          Caro, J., 2004. La pipe en terre ; Wallonie – Bruxelles – Flandre ; identification et Datation. Bruxelles.

[CAR_2007a]          Carnes-McNaugthon, L., 2007. Tobacco pipe and tool analysis from shipwreck 31CR314; Queen Anne’s Revenge shipwreck report. Ph.D-thesis. Department of cultural resources State of North Caroline.

http://www.qaronline.org/techSeries/QAR-B-07-04.pdf

[CAV_2004a]           Cavallo, K.D., 2004. An analysis of marked and decorated white clay tobacco pipes from the lower patuxent drainage. St. Mary’s College of Maryland ; department of Anthropology and Sociology. www.chesapeakarchaeology.org.

[CED_1980a]          Cederlund. C.O., 1980. The oldest clay pipes in the warship Wasa. In: P. Davey: The archaeology of the clay tobacco pie IV. BAR International Series 92, p. 253-256.

[CES_2014a]           Cessford, C., 2014. An Early Eighteenth-Century Pit Group from Cambridge and the Origin of ‘TD’ pipes. In: Society for Clay Pipe Research, newsletter 85, p. 52-54.

[CHE_1981a]          Cheminant, R. Le., 1981. A note on the Vernon bowl.  In: P. Davey, The archaeology of the clay tobacco pipe VI, BAR British series 97, p. 87-89.

[CHE_1981b]          Cheminant, R. Le., 1981. A London pipemaker’s stamper.  In: P. Davey, The archaeology of the clay tobacco pipe VI, BAR British series 97, p. 90-91.

[CHE_1981c]          Cheminant, R. Le., 1981. Clay pipes bearing the prince of Wales feathers.  In: P. Davey, The archaeology of the clay tobacco pipe VI, BAR British series 97, p. 92-101.

[CHE_1981d]          Cheminant, R. Le., 1981. Armorials from Paul’s wharf.  In: P. Davey, The archaeology of the clay tobacco pipe VI, BAR British series 97, p. 102-126.

[CHE_1981e]          Cheminant, R. Le., 1981. Clay tobacco pipes from London and the South east.  In: P. Davey, The archaeology of the clay tobacco pipe VI, BAR British series 97, p. 127-172.

[CHE_1982a]          Cheminant, R. Le, 1982. The development of the pipeclay hair curler; a preliminary study. In: P. Davey: The Archaeology of the clay tobacco pipe; VII. More pipes and kilns from England. BAR British Series 100. p. 345-354.

[CHE_2003a]          Cheminant, R. Le, 2003, The beginning of the clay tobacco pipe industry, Society for Clay Pipe Research, website www.scpr.fsnet.co.uk/earlypipes.

[CHE_2008a]          Chermant, R. Le, 2008. The SV and WV Marks – a Mystery Solved. In : SCPR, nummer 73, p. 30-32.

[CLA_2009a]           Clazing, A. m.m.v. S. van der Linde, 2009. Bakmanschap. Pottenbakkers, Dakpannen-bakkers en Tabakspijpenmakers in Amersfoort. In: Flehite, historisch jaarboek voor Amersfoort en omstreken 2009, p. 24-45.

[CLE_1982a]           Clevis, H. en H. Sarfatij, 1982. Borden uit een Dordtse beerput (ca. 1600). In: Rotterdam papers IV. J.G.N. Renaud.

[CLE_2007a]           Clevis, H., O. Goubitz, J. Hagendoorn, J. de Jong en M. Klomp, 2007. Gevonden verhalen; Archeologische speurtochten in Zwollen: het verhaal achter de vondst. Zwolle.

[CLE_2009a]           Clevis, H., en H. van Gangelen, 2009. Werra Keramiek uit Enkhuizen opnieuw bekeken. Zwolle.

[CLE_2009b]           Clevis, H. m.m.v. J. van Oostveen, 2009. Tafelgoed en keukengerei van regenten en behoeftigen; keramiek uit het armen- en weeshuis aan de Ridderstraat in Hasselt. Archeologische rapporten Gemeente Zwartewaterland, nummer 6.

[COL_2008a]          Coleman, H., 2008. West Country Pipe marked Giles Langdon with Circular Mould Scars. In: SCPR, nummer 73, p. 40-41.

[COL_2015a]          Coleman, H., 2015. A Group of Mid Eighteenth-Century Pipes from Deptford, London. In: SCPR, nummer 87, p. 33-37.

[COM_1979a]         Comrie, A.C., 1979. The clay tobacco pipe industry in Stamford. In: P. Davey, The archaeology of the clay tobacco pipe I. BAR British series 63. p. 187-228.

[CON_1980a]          Coney, P., 1980. M58: The interpretation of clay pipe scatters from field walking. In: P. Davey. The archaeology of the clay tobacco pipe III. BAR British series 78. p. 29-40.

[COO_1980a]         Cooksey, A.J.A., 1980. The clay tobacco pipe in the Poole area. In: P. Davey, The archaeology of the clay tobacco pipe III, BAR British series 78, p. 337-347.

[COU_2009a]          Courtney, K., 2009. Australia. In: D. Higgins, Journal of the academie internationale de la pip, volume 2, p. 9-14.

[CRI_z.j.]                 Critchley, J., z.j. Erie Canal Harbor Project. Panamarican Consultants INC.

http://www.nylovesbiz.com/pdf/erie/PhaseII/AppendixA_Pipe_Discussion.pdf

[DAB_2013a]          Dabal, J, 2013. Brytyjskie wyroby ceramiczne na da skim rynku produktów w XVIII i XIX wieku. In: Archeologia Historica Polona, deel 21, p. 319-350.

[DAG_2011a]          Dagnall, R., 2011. An Enthusiastic stamper. In: Society for Clay Pipe Research (SCPR), nummer 79, p. 24.

[DAM_z.j.a]             Dam, J. van en B. Konijnendijk. Verkenningen aan de Middelweg. Golda.

[DAS_2008a]           Das, J. den en D. Paalman, 2008. Loodjes. In: DIEP, nr. 8, p. 30-31.

[DAV_1982a]           Davey, P.J., 1982. The Rainford clay pipe industry some archaeological evidence. In: P. Davey: The Archaeology of the clay tobacco pipe; VII. More pipes and kilns from England. BAR British Series 100. p. 90-306.

[DAV_1982b]           Davidson, L.S. en P.J. Davey. Thin section analysis of clays used in five British clay pipe production centres. In: P. Davey: The Archaeology of the clay tobacco pipe; VII. More pipes and kilns from England. BAR British Series 100. p. 311-344.

[DAV_1987a]           Davey, P. J.: ‘The clay pipes’ in Murray, J.C. (ed), Excavations in the medieval Burgh of Aberdeen 1973-1981. Soc. of Antiquaries of Scotland Monograph Series 1982, 2, p. 216-223. In: Site Summaries. In: Davey, P.: The Archaeology of the Clay Tobacco Pipe X, Scotland. BAR British Series 178, 1987, p. 253-262.

[DAV_1987b]           Davey, P.J.: Site summaries: Balgonie Castle. In: Davey, P.: The Archaeology of the Clay Tobacco Pipe X, Scotland. BAR British Series 178, 1987, p.263-267.

[DAV_1987c]           Davey, P.J. and Gallagher, D. B.: Elgin: Clay pipes. Ii: Lindsay, W.J.: Excavations in Elgin.  In: Site Summaries. In: Davey, P.: The Archaeology of the Clay Tobacco Pipe X, Scotland. BAR British Series 178, 1987, p.272-278.

[DAV_1987d]          Davey, P.J.: Lesmahagow Priory. In: Site Summaries. In: Davey, P.: The Archaeology of the Clay Tobacco Pipe X, Scotland. BAR British Series 178, 1987, p. 294-298.

[DAV_1987e]           Davey, P.J.: ‘The clay tobacco pipes’ in Blanchard L and others excavations in Perth 1979-1982. Soc. of Antiquaries of Scotland, monograph Series 4. In: Site Summaries. In: Davey, P.: The Archaeology of the Clay Tobacco Pipe X, Scotland. BAR British Series 178, 1987, p. 306-314.

[DAV_1987f]            Davey, P.J.: ‘Appendix 3: The clay pipes’ in Hall, D. and Lindsay, W. J.: Excavations at Scalloway Castle, 1979 and 1980. Proc. Soc. Antiquaries of Scotland, 113, 1983, 578-587. In: Site Summaries. In: Davey, P.: The Archaeology of the Clay Tobacco Pipe X, Scotland. BAR British Series 178, 1987, p. 315-324.

[DAV_1991a]           Davey, P.J., 1991. Clay pipes from recent excavations in Rosario; the problem of VG pipes from Argentina. In: Arqueologia Urbana, publication number 17.

[DAV_1998a]           David, N.A., 1999. A group of unstratified Clay Pipes and Bowls. In: H. Sebire: Guernsey connections; Archaeological and Historical papers in honour of Bob Burns, p. 71-79.

[DAV_2002a]          Davey, P.J. en S.D. White, 2002. The clay tobacco pipes from Pontefract Castle. In: I. Roberts (Red.): Pontegract Castle: archaeological excavations 1982-1986. Yorkshire Archaeology 8, West Yorkshire Archaeological Services. 226-249.

[DAV_2007a]           Davey, P., 2007. An English Clay Pipe from Gotland Island, Sweden. In: SCPR, newsletter 72, p. 47-48.

[DAV_2008a]           Davey, P., 2008. Clay Pipes from Excavations at Bolsover Parish Church, Derbyshire (SK473706) in 1991 and 1992. In: SCPR, newsletter73, p. 16-18.

[DAV_2009a]           Davey, P., 2009. Scotland. In: D. Higgins, Journal of the academie internationale de la pipe, volume 2, p. 119-126.

[DAV_2011a]           Davies, P., 2011. Destitute Women and Smoking at the Hyde Park Barracks, Sydney, Australia. In: International Journal of Historical Archaeology, nummer 15, p. 82-92.

[DAV_2013a]           Davey, P.J., 2013. Bristol Pipes in Ireland 1597 to 1685: Port Books Versus Pipes? In: SCPR newsletter 83, p. 26-32.

[DAV_2014a]           Davey, P.J. en J. Norton. 2014. The importation of clay tobacco pipes into Ireland in the seventeenth century, with special reference to the Dutch style material. In: Journal of the Academie Internationale de la Pipe, volume 6, 2013, p. 141-153.

[DAV_2014a]           Davey, P., 2015. The Limerick pipe-makers guild. In: D. Gallagher, Journal of the Academie Internationale de la pipe, volume 7, p. 85-84.

[DEL_1991a]           Dellofre, V., 1991. Pipes en Pipiers de Saint-Omer. Saint-Omer.

[DES_1995a]           Despriet, Ph., 1995. Pijpen- en pottenbakkerij in Kortrijk / Overleie (1686-1950); De noodopgravingen van 1994 en 1995. Kortrijk. Uitgegeven als Archeologische en Historische Monografieën van Zuid-West-Vlaanderen deel 33 en  Jaarboek 14, 1996, De Vrienden van het Tabaksmuseum Wervik.

[DEW_1996a]         Dewilde, M, A. Ervynck en A. Wielemands (redactie), 1996. Ypres and Medieval Cloth Industry in Flanders. Archeologie in Vlaanderen, Monografie 2.

[DIJ_1994a]            Dijk, N., 1994. Duizend jaar cultuurlandschap in beeld; Tilburgse bodem geeft archeologische informatie. In: Tilburg, tijdschrift voor geschiedenis, monumenten en cultuur. Nummer 3, p. 67-74.

[DIJ_2010a]            Dijkstra, J., M.C. Houkes en S. Ostkamp (redactie), 2010. Over leven aan de rand van Gouda. ADC rapport 1770. Amersfoort.

[DIX_1987a]            Dixon, P. J.: Excavations in Kelso, 1983-4, Borders.   In: Site Summaries. In: Davey, P.: The Archaeology of the Clay Tobacco Pipe X, Scotland. BAR British Series 178, 1987, p. 279-291.

[DOM_1993a]         Domburg, P. van, 1993. Tabakspijpen. In: Het huis te Palenstein in Zegwaart. Koopmans e.a.. p. 75-78.

[DOM_1997a]         Domburg, P. van, 1997. Over de Reguliersdam. Zoetermeer.

DOM_1999a]         Domburg, P. van en R. Grootveld, 1999. Aan de rand van Den Hoorn; verslag van een opgraving in Zoetermeer. Zoetermeer.

[DON_2002a]          De Dongebode, 28ste jaargang, nummer 2, juni 2002, voorpagina.

[DUB_1959a]          Dubbe, B., 1959. Tabakspijpmakers in Overijssel. In: Mededelingenblad Vrienden van de Nederlandse Ceramiek, nummer 17, p.22-23.

[DUB_1978a]          Dubbe, B., 1798. Tin en tinnegieters in Nederland. Lochem.

[DUB_2014a]          Dubisch, A. en J. van Oostveen, 2014. A Hull Pipe from Germany. In: Society for Clay Pipe Research, newsletter 85, p. 56.

[DUC_1975a]          Duco, D.H., 1975. Pijp en tabak in Amsterdam. Nieuwsbulletin Pijpenkamer ICON, 1ste  jaargang, nummer 2, p. 7-14.

[DUC_1976a]          Duco, D.H., 1976. Jaarverslag pijpenkamer ICON 1976. Amsterdam.

[DUC_1976b]          Duco, D.H., 1976. Pijp en tabak in Amsterdam; deel 2. Nieuwsbulletin Pijpenkamer ICON, 2de jaargang, nummer 1, p. 2-4.

[DUC_1976c]          Duco, D.H., 1976. Iets uit de geschiedenis van de Goudse pijp. Nieuwsbulletin Pijpenkamer ICON, 2de jaargang, nummer 2, p. 2-3.

[DUC_1976d]          Duco, D.H., 1976. Pijpen met het wapen van Gouda. Nieuwsbulletin Pijpenkamer ICON, 2de jaargang, nummer 3, p. 1-3.

[DUC_1976e]          Duco, D.H., 1976. Turkse pijpen en imitatie Turkse pijpen. Nieuwsbulletin Pijpenkamer ICON, 2de jaargang, nummer 3, p. 4-5.

[DUC_1976f]           Duco, D.H., 1977. Zeventiende eeuwse pijpenbakkerij in Koog. Nieuwsbulletin Pijpenkamer ICON, 2de jaargang nummer 4, p.1.

[DUC_1976g]          Duco, D.H., 1977. Pijpen van Felix Wingender. Nieuwsbulletin Pijpenkamer ICON, 2de jaargang, nummer 4, p.5.

[DUC_1977a]          Duco, D.H., 1977. Over Jonas en het oudste Oranjepijpje. In: Westerheem, 26ste jaargang, nummer 4.

[DUC_1977b]          Duco, D.H., 1977. Jaarverslag pijpenkamer ICON 1977. Amsterdam.

[DUC_1977c]          Duco, D.H., 1977. Achttiende eeuwse pijpen uit Schoonhoven. In: Nieuwsbulletin Pijpenkamer ICON, 3de jaargang, nummer 1, p.2-5.

[DUC_1977d]          Duco, D.H., 1977. Nieuwe aanwinsten. In: Pijpelijntjes, 3de  jaargang, nummer 2, p. 5.

[DUC_1977e]          Duco, D.H., 1977. RAOB pijpen. In: Pijpelijntjes, 3de jaargang, nummer 2, p.6.

[DUC_1977f]           Duco, D.H., 1977. Robert Bon; een zeventiende eeuwse pijpmaker. In: Pijpelijntjes, 3de jaargang, nummer 4, p. 2-6.

[DUC_1977g]          Duco, D.H., 1977. Hermel-pijpen. In: Pijpelijntjes, 3de jaargang, nummer 4, p.7.

[DUC_1978a]          Duco, D.H., 1978. Pamplin-pijpen. In: Pijpelijntjes, 4de jaargang, nummer 1, p. 1-7.

[DUC_1978b]          Duco, D.H., 1978. Faire les pipes à fumer. In: Pijpelijntjes, 4de jaargang, nummer 1, p.8-10.

[DUC_1978c]          Duco, D.H., 1978. Sleutelstad-Pijpenstad; de Leidse pijpenindustrie in de zeventiende eeuw. In: Pijpelijntjes, 4de jaargang, nummer 2, p. 1-8.

[DUC_1978d]          Duco, D.H., 1978. Faire les pipes à fumer; deel 2. In: Pijpelijntjes, 4de jaargang, nummer 2, p.9-10.

[DUC_1978e]          Duco, D.H., 1978. Pijpmakers in ‘s-Hertogenbosch. In: Pijpelijntjes, 4de jaargang, nummer 3, p.1-6.

[DUC_1978f]           Duco, D.H., 1978. Faire les pipes à fumer; deel 3. In: Pijpelijntjes, 4de jaargang, nummer 3, p.7-8.

[DUC_1978g]          Duco, D.H., 1978. Achttiende eeuwse pijpen uit Gorinchem. In: Pijpelijntjes, 4de jaargang, nummer 4, p. 1-12.

[DUC_1978h]          Duco, D.H., 1978. Faire les pipes à fumer; deel 4. In: Pijpelijntjes, 4de jaargang, nummer 4, p.12-14.

[DUC_1979a]          Duco, D.H., 1979. Achttiende eeuwse zijmerken met initialen. In: Pijpelogische Kring Nederland, 2de jaargang nummer 5, p. 6-15.

[DUC_1979b]          Duco, D.H., 1979. De naam van de pijp. In: Pijpelijntjes, 5de jaargang, nummer 1, p. 1-16.

[DUC_1979c]          Duco, D.H., 1979. De naam van de pijp; deel II. In: Pijpelijntjes, 5de jaargang, nummer 2, p.1-11.

[DUC_1979d]          Duco, D.H., 1979. Enkele pijpen uit Groningen. In: Pijpelijntjes, 5de jaargang, nummer 3, p. 1-4.

[DUC_1979e]          Duco, D.H., 1979. De historie van pijpenhistorici. In: Pijpelijntjes, 5de jaargang, nummer 3, p. 4-7.

[DUC_1979f]           Duco, D.H., 1979. Roosmerken met trapeziumvormige blaadjes. In: Pijpelijntjes, 5de jaargang, nummer 3, p.7-8.

[DUC_1979h]          Duco, D.H., 1979. De stadspijpenfabriek te Gouda. In: Pijpelijntjes, 5de jaargang, nummer 4, p.1-8.

[DUC_1980a]          Duco, D.H., 1980. Oranje pijpen. In: Pijpelijntjes, 6de jaargang, nummer 1, p.1-14.

[DUC_1980b]          Duco, D.H., 1980. De Historie van de Gambierfabriek. In: Pijpelijntjes, 6de jaargang, nr. 2, p. 1-14.

[DUC_1980c]          Duco, D.H., 1980. De historie van de Gambierfabriek; vervolg op Pijpelijntjes, jrg. VI, nummer 3, 1980. In: Pijpelijntjes, 6de jaargang, nr. 3, p. 1-12.

[DUC_1980d]          Duco, D.H., 1980. Adolph Romer, een opmerkelijke Deense pijpmaker. In: Pijpelijntjes, 6de jaargang, nummer 4, p. 1-6.

[DUC_1980e]          Duco, D.H., 1980. Een putvondst uit Den Haag. In: Pijpelijntjes, 6de jaargang, nummer 4, p.7-10.

[DUC_1980f]           Duco, D.H., 1980. Eighteenth century clay pipes from Schoonhoven.  In: P. Davey: The archaeology of the clay tobacco pie IV. BAR International Series 92, p. 109-113.

[DUC_1980g]          Duco, D.H., 1980. De techniek van het pijpmakersbedrijf te Gouda. In: P. Davey: The archaeology of the clay tobacco pie IV. BAR International Series 92, p. 115-178.

[DUC_1981a]          Duco, D.H., 1981. De kleipijp in de zeventiende eeuwse Nederlanden; een historisch archeologische studie van de uit witbakkende klei vervaardigde rookpijp. Oxford.

[DUC_1981b]          Duco, D.H., 1981. Materiaal, vorm en versiering van de Gambierpijp. In: Pijpelijntjes, 7de jaargang, nummer 2, p. 1-20.

[DUC_1981c]          Duco, D.H., 1981. Materiaal, vorm en versiering van de Gambierpijp. In: Pijpelijntjes, 7de jaargang, nummer 3, p. 1-14.

[DUC_1981d]          Duco, D.H., 1981. Veertig jaar speculaties rond Peter Dorni pijpen. In: Pijpelijntjes, 7de jaargang, nummer 4, p. 1-8.

[DUC_1982a]          Duco, D.H., 1982. Merken van Goudse pijpenmakers 1660-1940. Lochem.

[DUC_1982b]          Duco, D.H., 1982. Wisselcliché’s van de Firma Goedewaagen. In: Pijpelijntjes, 8ste jaargang, nummer 1, p. 1-4.

[DUC_1982c]          Duco, D.H., 1982. De Coloradokever mede door de kleipijp bestreden. In: Pijpelijntjes, 8ste jaargang, nummer 1, p. 5-6.

[DUC_1982d]          Duco, D.H., 1982. Tentoonstellingensonderscheidingen nadir bekeken. In: Pijpelijntjes, 8ste jaargang, nummer 2, p.1-10.

[DUC_1982e]          Duco, D.H., 1982. Belastingheffing om concurrentie te beslechten. In: Pijpelijntjes, 8ste jaargang, nummer 3, p. 2-17.

[DUC_1982f]           Duco, D.H., 1982. Een prijslijst uit 1873. In: Pijpelijntjes, 8ste jaargang, nummer 3, p. 17-18.

[DUC_1982g]          Duco, D.H., 1982. Kwesties rond handelshuizen. In: Pijpelijntjes, 8ste jaargang, nummer 4, p. 1-6.

DUC_1982h]          Duco, D.H., 1982. De filantroop van het Vredespaleis. In: Pijpelijntjes, 8ste jaargang, nummer 4, p.6.

[DUC_1982i]           Duco, D.H., 1982. Rouen als voorbeeld van de regionale Franse pijpennijverheid. In: Pijpelijntjes, 8ste jaargang, nummer 4, p.7-10.

[DUC_1983a]          Duco, D.H., 1983. Fabrique de pipes en terre de belgique et de Hollande de Vve Blanc-Garin; fabricantencatalogus voorzien van historische inleiding en verklaren naamregister door D.H. Duco. Leiden.

[DUC_1983b]          Duco, D.H., 1983. Een interessante archeologische tekening. In: Pijpelijntjes, 9de jaargang, nummer 1, p. 1-4.

[DUC_1983c]          Duco, D.H., 1983. Onjuiste toeschrijvingen in de pijpelogie. In: Pijpelijntjes, 9de jaargang, nummer 1, p.4-7.

[DUC_1983d]          Duco, D.H., 1983. Merkomlijstingen van Goudse pijpmakers. In: Pijpelijntjes, 9de jaargang, nummer 2, p. 1-20.

[DUC_1983e]          Duco, D.H.,  1983. Merkomlijstingen van Goudse pijpmakers; vervolg op Pijpelijntjes, jaargang IX, nummer 2. In: Pijpelijntjes, 9de jaargang, nummer 3, p. 1-16.

[DUC_1983f]           Duco, D.H., 1983. C. Dumeril, Leurs fils et Cie; een toonaangevende Franse pijpenfabriek. In: Pijpelijntjes, 9de jaargang, nummer 4, p. 1-7.

[DUC_1984a]          Duco, D.H., 1984. De pijpen van het Luo-volk. In: Pijpelijntjes, 10de jaargang, nummer 1, p. 1-6.

[DUC_1984b]          Duco, D.H., 1984. The whole dam family. In: Pijpelijntjes, 10de jaargang, nummer 1, p. 6-8.

[DUC_1984c]          Duco, D.H., 1984. Twee zijmerkpijpen uit Gouda. In: Pijpelijntjes, 10de jaargang, nummer 1, p.8.

[DUC_1984d]          Duco, D.H., 1984. Het Goudse kleinbedrijf in de negentiende eeuw. In: Pijpelijntjes, 10de jaargang, nummer 2, p. 1-20.

[DUC_1984e]          Duco, D.H., 1984. Turkije als centrum van de Oost-Europese pijpenfabricage. In: Pijpelijntjes, 10de jaargang, nummer 3, p. 1-20.

[DUC_1984f]           Duco, D.H., 1984. Alphen als concurrent van de Goudse pijpmakers. In: Pijpelijntjes, 10de jaargang, nummer 4, p. 1-14.

[DUC_1984g]          Duco, D.H., 1984. Een pijp als herinnering aan de revolutie. In: Pijpelijntjes, 10de jaargang, nummer 4, p. 15-16.

[DUC_1984h]          Duco, D.H., 1984. Een reclamefolder van de Firma P. Goedewaagen en Zoon. In: Pijpelijntjes, 10de jaargang, nummer 4, p.16-20.

[DUC_1984i]           Duco, D.H., 1984. Het bedrijfsaardewerk van de pijpmaker. In: Fibula, 25ste jaargang, nummer 4, p. 27-30.

[DUC_1987a]          Duco, D.H., 1987. De Nederlandse kleipijp; handboek voor dateren en determineren. Leiden.

[DUC_1987b]          Duco, D.H., 1987. Vve Hasslauer successeur de Gambier ; fabrikantencatalogus uit 1868 voorzien van historische inleidingen verklarend naamregister door D.H. Duco. Leiden.

[DUC_1987c]         Duco, D.H., 1987. Een pijp met een misleidend opschrift. Leiden. (Society for Clay Pipe Research, Newsletter, 14, April 1987)

http://www.pijpenkabinet.nl/Artikelen/misleidend%20opschrift/art-misleidend%20opschrift.html

[DUC_1987d]         Duco, D.H., 1987. De eerste Nederlandse Bone China pipe. Leiden. (Society for Clay Pipe Research, Newsletter, 15, July 1987)

http://www.pijpenkabinet.nl/Artikelen/bone%20China/art-bone%20China.html

[DUC_1988a]          Duco, D.H., 1988. Gouda. In: De kleipijp als bodemvondst. F. Tymstra e.a., p. 64-87.

[DUC_1988b]          Duco, D.H., 1988. Rotterdam en Schiedam. In: De kleipijp als bodemvondst. F. Tymstra e.a., p. 143-149.

[DUC_1988c]          Duco, D.H., 1988. The Assortment of Arend van Dijk, pipemaker in Gouda, Holland’, in: Society for Clay Pipe Research, Newsletter, V-18, April 1988, p 24-29.

 [DUC_1989a]          Duco, D.H., 1989. Vervaardiging en onderhoud van de persvorm. Leiden.

[DUC_1991a]          Duco, D.H., 1991. Vormmakersgereedschap uit Kortrijk; een vondst van onschatbare waarde. Leiden.

[DUC_1991b]          Duco, D.H., 1991. De pijpen van de II-maker. Leiden.

[DUC_1992a]          Duco, D.H., 1992. De tabakspijp als oranjepropaganda. Leiden.

[DUC_1992b]          Duco, D.H., 1992. De pijpenmakerij van Heptenstal. Leiden.

[DUC_1992c]         Duco, D.H., 1992. De pijpenstort van Jan Blij; een verkeken kans. Leiden, 1992

http://www.pijpenkabinet.nl/Artikelen/Jan%20Blij/art-Jan%20Blij.html

[DUC_1993a]          Duco, D.H., 1993. Kleipijpen. In: Schans op de grens; Bourtanger bodemvondsten 1580-1850. J.J. Lenting e.a.. p. 125-166.

[DUC_1993b]          Duco, D.H., 1993. Een bijzondere persvorm voor een Oranjepijp. Amsterdam.

[DUC_1994a]          Duco, D.H., 1994. Kleipijpen. In: Harreveld doorgrond; historisch-archeologisch onderzoek naar ‘eene olde haevesaete’. G. Nijs e.a., p. 103-105.

[DUC_1994b]          Duco, D.H., 1994. Trois reines pour une pipe historique, Three queens for a historic pipe. Académie Internationale de la Pipe, Year Book 1995, Paris, 1994.

[DUC_1995a]          Duco, D.H., 1995. Gedachten rond een raadselachtig vondstcomplex. Amsterdam.

[DUC_1995b] Duco, D.H., 1995. De Jong’s pijpen- en aardewerkfabriek in Gouda. Amsterdam.

[DUC_1995c] Duco, D.H., 1995. Iets over het miniatuurpijpje, een Gouds curiositeitsartikel. Amsterdam.

[DUC_1996a]         Duco, D.H., 1996. Goudsche tabagie of gastvrij hoerehuijs, Amsterdam.

[DUC_1997a]          Duco, D. Kleipijpen. In: Wonen op niveau; archeologisch, bouwhistorisch en historisch onderzoek van twee percelen aan de Langestraat. P. Bitter e.a.. Alkmaar.

[DUC_1998a]          Duco, D., 1998. De Zeeuwse tabakspijp. In: Nehalennia, nr. 118, p. 16-17.

[DUC_1998b]          Duco, D.H., 1999. Van vorstengeschenk tot volksobject; de historie van de porseleinen tabakspijp. In: Vormen uit Vuur, nummer 3, p. 33-44.

[DUC_1998c]          Duco, D.H., 1999. Een vroege pijpje uit Burkina Faso. Amsterdam.

[DUC_1999a]          Duco, D., 1999. The dating of pipes across Europe. In: M. Schmaedecke. Tonpfeifen in die Schweiz, p. 9-18.

[DUC_1999b]          Duco, D.H., 1999. Kleipijpen, van datering naar vondsinterpretatie. In: Westerheem, 48ste jaargang, nummer 5, p. 166-174.

[DUC_1999c]          Duco, D.H., 1999. Koninklijke Goedewaagen (1779-1982); Een veelzijdig keramisch bedrijf. Amsterdam.

[DUC_1999d]          Duco, D.H, 1999. Pleidooi voor betere lonen. Amsterdam.

[DUC_1999e]         Duco, D.H., 1999. Rookgerei vol van symboliek, tabakspijpen uit de Graslanden van Kameroen. Amsterdam.

http://www.pijpenkabinet.nl/Artikelen/Kameroen/art-Kameroen.html

[DUC_1999f]           Duco, D.H., 1999. Pijpen. In: S. Ostkamp: De opgraving van het St. Agnesklooster in Oldenzaal. Rapportage Archeologische Monumentenzorg, nummer 50, p. 45-46.

[DUC_2000a]          Duco, D.H., 2000. Firma P. Goedewaagen & Zoon; fabrikantencatalogus uit 1906 voorzien van historische inleiding en verklarend naamregister. Amsterdam.

[DUC_2000b]         Duco, D.H., 2000. De ware Abraham; over een gekaste figuurpijp en zijn opvolger in baronite. Amsterdam.

http://www.pijpenkabinet.nl/Artikelen/De%20ware%20Abraham/art-de%20ware%20abraham.html

[DUC_2001a]          Duco, D.H., 2001. Tabakspijpen uit het Ashanti-gebied, Amsterdam.

[DUC_2001b]          Duco, D.H., 2001. Kleipijpen. In: A.A.A. Verhoeven en O. Brinkkemper: Archeologie in de Betuweroute: twaalf eeuwen bewoning langs de Linge bij De Stenen Kamer in Kerk-Avezaath. RAM 85, p. 275-280.

[DUC_2002a]          Duco, D.H., 2002.  De L gekroond, een vermaard Gouds handelsmerk. Amsterdam.

[DUC_2002b]          Duco, D.H., 2002. Buttner, een rookmachine van een alternatief material. Amsterdam.

[DUC_2003a]          Duco, D.H., 2003. Merken en merkenrecht van de pijpenmakers in Gouda. Amsterdam.

[DUC_2003b]          Duco, D.H., 2003. Een exotische pijp uit Schermerhoorn. Amsterdam

[DUC_2003c]         Duco, D.H., 2003. Vijftig jaar misleiding ontmaskerd. Amsterdam.

http://www.pijpenkabinet.nl/Artikelen/vijftig%20jaar%20misleiding/art-vijftig%20jaar%20misleiding.html

[DUC_2003d]          Duco, D.H., 2003. Verpakkingen van kerftabak. Amsterdam.

[DUC_2004a]          Duco, D.H., 2004. Drie eeuwen tabakspijpen uit Alkmaar; een analyse van de kleipijpen na vijftien jaar stadskernonderzoek. In: Vormen uit vuur, nummer 186/187 (2004/1-2), p.71-96.

[DUC_2004b]          Duco, D.H., 2004. Kleipijpen uit de eerste generatie; mogelijkheden en onmogelijkheden bij het determineren. In: Westerheem, 53ste jaargang, nummer 2, p. 50-57.

[DUC_2004c]          Duco, D.H., 2004. Een eeuw van verandering, nabloei en verval van de Europese kleipijp. Amsterdam.

[DUC_2004d]          Duco, D.H., 2004. De L gekroond; een vermaard Gouds handelsmerk. Amsterdam.

[DUC_2004e]          Duco, D.H., 2004. Het Amsterdamse sigarenzakje. Amsterdam.

[DUC_2005a]          Duco, D.H., 2005.  Kleipjipen en andere rookgerei. In: J. Dijkstra, S. Ostkamp en G. Willeams: Archeologisch onderzoek op het terrein van de voormalige Berghuijskazerne te Middelburg. ADC Rapport 595. Amersfoort, p. 101-113.

[DUC_2005b]          Duco, D.H., 2005. De kleipijpen van huis te Vleuten. In: ADC rapport 403. Amersfoort. p.83-89.

[DUC_2006a]          Duco, D.H., 2006. De revolutie van de systeempijp. Amsterdam.

[DUC_2006b]          Duco, D.H., 2006. Opium en opiumschuiven. Amsterdam.

[DUC_2006c]          Duco, D.H., 2006. Pijpvondsten van de Maasboulevard te Venlo. Amsterdam.

[DUC_2006d]          Duco, D.H., 2006. Zeventiende en achttiende eeuwse pijpen uit Vlissingen. Amsterdam.

[DUC_2006e]          Duco, D.H., 2006. Kleipijpen. In: P.C. Boer, Enkhuizen “De Baan” (fase 2). ADC rapport 452. Amersfoort.

[DUC_2007a]          Duco, D.H., 2007. Een groep eerste generatiepijpen uit Den Haag. Amsterdam.

[DUC_2007b]          Duco, D.H., 2007. Pijp uit een stortlaag van ‘t Slot te Gameren. Amsterdam.

[DUC_2007c]          Duco, D.H., 2007. Tabakspijpen uit een gedempte gracht in de Bierstraat te ‘s-Gravenhage. Amsterdam.

[DUC_2007d]          Duco, D.H., 2007. Pijpvondsten van de citadel in Antwerpen. Amsterdam

[DUC_2008a]          Duco, D.H., 2008. Kleipijpen uit de Kerkstraat in Aalten. Amsterdam.

[DUC_2008b]          Duco, D.H., 2008. Honi soit qui mal y pense, een perstigieuze persvorm teruggevonden, Amsterdam.

[DUC_2008c]         Duco, D.H., 2008. Het wandrekje voor miniatuurtjes, een souvenir tussen pijpen en plateel, Amsterdam.

[DUC_2008d]         Duco, D.H., 2008. Scheepswrak Dordtse Kil bij Dordrecht. Amsterdam

http://www.pijpenkabinet.nl/Artikelen/arch-Dordtse%20Kil/art-Dordtse%20Kil.html

Gepubliceerd in Walrus, W.B., 2009. “De Jonge Jacob. De lichting en het onderzoek van een hektjalk. ADC-monografie nummer 6.

[DUC_2008e]          Duco, D.H., 2008. De maïskolfpijp, Missouri meerschaum of barnyard briar. Amsterdam.

http://www.pijpenkabinet.nl/Artikelen/maiskolfpijp/art-maiskolfpijp.html

[DUC_2008f]          Duco, D.H., 2008. Zeventig jaar Goudse pijpen in de Goudse musea. Amsterdam.

http://www.pijpenkabinet.nl/Artikelen/zeventig%20jaar%20Goudse%20pijpen/art-zeventig%20jaar%20Goudse%20pijpen.html

[DUC_2008g]         Duco, D.H., 2008. Pijpvondsten aan de Wijnhaven in Rotterdam. Amsterdam.

[DUC_2008h]         Duco, D.H., 2008. Over smaak valt niet te twisten. Amsterdam.

[DUC_2009a]         Duco, D.H., 2009. Gedachten rond een restvoorraad pijpen uit Rijssen. Amsterdam.

[DUC_2009b]         Duco, D.H., 2009. Roken in een boerenkroeg in West-Friesland. In: Westerheem, 58ste jaargang, nummer 4, p. 146-155.

[DUC_2009c]          Duco, D.H., 2009. Twee vroege tabakspijpen in de vorm van een schip. Amsterdam.

[DUC_2009d]          Duco, D.H., 2009. Fabels en feiten over de ontwikkeling van de meerschuimpijp. Amsterdam.

[DUC_2009e]          Duco, D.H., 2009. Pijpvondsten aan het Bolwerk in Gouda. Amsterdam.

[DUC_2009f]           Duco, D.H., 2009. De geboorte van het Zeeuwse pijpmodel. In: Nehalennia, nummer 166, p. 2-10.

[DUC_2009g]          Duco, D.H., 2009. Fabels en feiten over de meerschuimpijp. Amsterdam.

[DUC_2010a]          Duco, D.H., 2010. Kleipijpen. In: J. Claeys, N.L. Jaspers en S. Ostkamp: Vier eeuwen leven en sterven aan de Dokkershaven. Een archeologische opgraving van een postmiddeleeuwse stadswijk in het Scheldekwartier in Vlissingen. ADC rapport 1635 / ÁDC monografie 9, p. 157-169.

[DUC_2010b]          Duco, D.H., 2010. De pijpen van Samuel McLardy uit Manchester. Amsterdam.

[DUC_2010c]          Duco, D.H., 2010. Oude technieken in modern rookgerei. Amsterdam.

[DUC_2010d]          Duco, D.H., 2010. Tabakspijpen van de Maori. Amsterdam.

[DUC_2010e]          Duco, D.H., 2010. Kleipijpen.In: Boer, P.C.de e.a.: Zevenhonder jaar wonen, werken en begraven langs de Achterhaven; een archeologische opgraving aan de Achterstraat in Vlissingen. Amersfoort, p. 137-141.

[DUC_2010e]          Duco, D.H., 2010. De Jacobpijp, een eeuw lang de populairste. Amsterdam.

[DUC_2011a]          Duco, D.H., 2011. Een kakkertje uit de moderne tijd. Amsterdam.

[DUC_2011b]          Duco, D.H., 2011. De nadagen van de figuurpijp. Amsterdam.

[DUC_2012a]          Duco, D.H., 2012. De rage rond Abd-El-Kader. Amsterdam.

[DUC_2012b]          Duco, D.H., 2012. De Hollandse tabaksdoos. Amsterdam.

[DUG_2012a]          Duguay, F., 2012. SCPR 2011 Conference Paper: Clay pipes in New France, 1620-1760: Can Archaeometry be Helpful in Detecting imitations? In: Society for Clay Pipe Research, nummer 81, p. 18-28.

[DUH_1771a]          Duhamel du Monceau, H.L., 1771. L’art de faire les pipes à fumer le tabac. Paris Académie Royale des Sciences, Delatour.

[DUM_1999a]          Dumortier, C., 1999. Maiolica production in Antwerp: the documentary evidence. In: D. Gaimster: Maiolica in the North; The archaeology of tin-glazed earthenware in Norht-West Europe. British museum occacional paper number 122, p. 107-112.

[DUM_2002a]          Dumortier, C., 2002. La majolique Anversoise: les Donnees historiques. In: J. Veeckman e.a.. Majolica and glass from Italy to Antwerp and beyond; The transfer of technology in the 16th early 17th century. P. 39-49.

[DUU_1985a]          Duuren, L. van, 1985. Voorlopige inventarisatie van pijpmakersnamen en andere opschriften op kleipijpstelen. In: Pijpelogische Kring Nederland, 7de jaargang, nummer 28, p. 74-95.

[DUU_1988a]          Duuren, L. van, 1988. Stadwapens als bijmerk. In: Pijpelogische Kring Nederland, 11de jaargang, nummer 41, p. 16-22.

[DUU_1988b]          Duuren, L. van, 1988. Inventarisatie van namen op pijpestelen (aanvulling). In: Pijpelogische Kring Nederland, 11de jaargang, nummer 42, p. 26-35.

[DUU_1990a]          Duuren, L. van, 1990. Cijfers als zijmerk. In: Pijpelogische Kring Nederland, 12de jaargang, nummer 48, p. 190-196.

[DUU_1990b]          Duuren, L. van, 1990. Schriftelijke mededeling aan auteur omtrent de inventarisatie van lettermerken als zijmerk.

[DUU_1991a]          Duuren, L. van, 1991. Molens op pijpen. In: Pijpelogische Kring Nederland, 14de jaargang, nummer 53, p. 313-324.

[DUU_1992a]          Duuren, L. van, 1992. Beschreven pijpekoppen. In: Pijpelogische Kring Nederland, 15de jaargang, nummer 58, p. 438-444.

[DUU_1993a]          Duuren, L. van, 1993. Deelname van Nederlandse pijpenmakers aan tentoonstellingen. In: Pijpelogische Kring Nederland, 16de jaargang, nummer 61, p. 505-515.

[DUU_1993b]          Duuren, L. van, 1993. Inventarisatie van namen op pijpestelen. In: Pijpelogische Kring Nederland, 16de jaargang, nummer 63, p. 550-553.

[DUU_1995a]          Duuren, L. van, 1995. Een Leeuwarder pijpenmaker op pijpesteel. In: Pijpelogische Kring Nederland, 17de jaargang, nummer 68, p. 684.

[DUU_1996a]          Duuren, L. van, 1996. Het merk de bierboom. In: Pijpelogische Kring Nederland, 18de jaargang, nummer 71, p. 759-760.

[DUU_1997a]          Duuren, L. van, 1997. Registratie van ontbrekende merken. In: Pijpelogische Kring Nederland, 20ste jaargang, nummer 77, p. 918-924.

[DUU_1997b]          Duuren, L. van, 1997. Deelname van Belgische pijpenmakers aan tentoonstellingen. In: Pijpelogische Kring Nederland, 19de jaargang, nr. 75, p. 850-859.

[DUU_1999a]          Duuren, L. van, 1999. Franse pijpenmakers op tentoonstellingen (vervolg). In: Pijpelogische Kring Nederland, 21ste jaargang, nummer 83, p. 1058-1062.

[DUU_2009a]          Duuren, L., van, 2009. Kaarten uit mijn verzameling. In: Pijpelogische Kring Nederland, 31ste jaargang, nummer 123, p. 2070-2072.

[EDW_1988a]         Edwards, L., 1988. The Archaeology of the clay tobacco pipe XI; seventeenth and eighteenth Century Tyneside tobacco pipe makers and tobacconists. BAR British series 192.

[EGA_1994a]          Egan, G., 1994. Lead cloth seals and related items in the Britsh museum. London.

[EGA_2005a]          Egan, G., 2005. Material culture in London in an age of transition. Tudor and stuart period finds c 1450 – c 1700 from excavations at riverside sites in Southwarks. MoLAS monograph 19. London.

[EGA_2010a]          Egan, G., 2010. Medieval and later trade in textieles between Belgium and Engand. The picture from some finds of cloth seals. In: K. de Groote, D. Tys en M. Pieters: Exchanging Medieval Material Culture; studies on archaeology and history presented to Frans Verhaeghe, p. 55-63.

[EKK_1990a]           Ekkel, J., 1990. Niet alles is in rook opgegaan. In: Verscholen in vuil. H. Clevis en M. Smit. p. 101-110.

[EKK_1993a]           Ekkel, J., 1993. Kleipijpen; vondsten uit de kleine Aa. In: Archeologie en Bouwhistorie in Zwolle I. H. Clevis en J. de Jong. Zwolle.

[EKK_1993b]           Ekkel, J., 1993. De kleipijpen uit Hasselt. In: Van huisvuil en huizen in Hasselt. M. Bartels e.a.. p. 79-82.

[ENG_1978a]          Engelen, J., 1978. Een grafvondst. In: Pijpelogische Kring Nederland, 1ste jaargang, nummer 3, p. 2-5.

[ENG_1979a]          Engelen, J. 1979. Kleipijpen opgegraven in Sittard. In: Pijpelogische Kring Nederland, 3de jaargang, nummer 12,  p. 4-11.

[ENG_1981a]          Engelen, J. 1981. Wie helpt? In: Pijpelogische Kring Nederland, 4de jaargang, nummer 15, p. 71-72.

[ENG_1982a]          Engelen, J., 1982. Het pijpmakersgeslacht Holzenspies te Stevensweert, In: Pijpelogische Kring Nederland, 5de jaargang, nummer 17, p. 10-14.

[ENG_1984a]          Engelen, J., 1984. De zeventiende eeuwse pijpen uit Nijmegen. In: Pijpelogische Kring Nederland, 6de jaargang, nummer 24, p. 87-91.

[ENG_1985a]          Engelen, J., 1985. Afstammelingen van Westerwaldse pijpmakers in beide Limburgen & pijpenfabriek Trumm-Bergmans te Weert, PKN monografie.

[ENG_1986a]          Engelen, J., 1986. “..Wij vinden hier pijpen, waer is den toeback?…”. Regionaal Archeologisch Museum, RAM rapport 2, Maaseik, 1986.

[ENG_1987a]          Engelen, J., 1987. Peter Dorn, een 19e eeuwse pijpenmaker. In: Pijpelogische Kring Nederland, 10de jaargang, nummer 37, p. 20-23.

[ENG_1987b]          Engelen, J., en F. Kompier, 1987. Bedevaartspijpen. In: Pijpelogische Kring Nederland, 10de jaargang, nummer 38, p.29-37.

[ENG_1987c]          Engelen, J., en F. Kompier, 1987. Bedevaartspijpen 2. In: Pijpelogische Kring Nederland, 10de jaargang, nummer 38, p.39-44.

[ENG_1987d]          Engelen, J. en F. Kompier, 1987. Bedevaartspijpen 3. In: Pijpelogische Kring Nederland, 10de jaargang, nummer 39, p. 51-55.

[ENG_1988a]          Engelen, J., 1988. Maastricht. In: De kleipijp als bodemvondst. F. Tymstra e.a.. p. 123-134.

[ENG_1988b]          Engelen, J., 1988. Nijmegen. In: De kleipijp als bodemvondst. F. Tymstra e.a.. p. 135-142.

[ENG_1988c]          Engelen, J. en F. Kompier, 1987. Bedevaartspijpen van en uit het Rijnland 4. In: Pijpelogische Kring Nederland, 10de jaargang, nummer 40, p. 74-88.

[ENG_1992a]          Engelen, J., 1992. De datering en herkomst van kleipijpen. In: Het kasteel van Eindhoven. N. Arts e.a.. p. 151-156.

[ENG_1996a]          Engelen, J., 1996. Als je een Beerput opentrekt. In: Pijpelogische Kring Nederland, 19de jaargang, nummer 74, p. 831-834.

[ENG_1998a]          Engelen, J., 1998. Bodemvondsten uit Eindhoven. In: Pijpelogische Kring Nederland, 21ste jaargang, nummer 82, p. 1033-1036.

[ENG_2000a]          Engelen, J., 2000. Opgraving kasteel Nijmegen/Dukenburg 1973. In: Pijpelogische Kring Nederland, 22ste jaargang, nr. 88, p. 1184-1191.

[ENG_2002a]          Engelen, J., Varia tabacologica 5: Thomas Granbro: Pijpenmaker te Maastricht. In: Pijpelogische Kring Nederland, 24ste jaargang, nummer 96, p.1392-1393.

[ENG_2003a]          Engelen, J., 2003. Onderzoek naar de kleipijpenindustrie in Maastricht. Pijpelogische Kring Nederland. Z.p.

[ENG_2003b]          Engelen, J., 2003. Bodemvondsten kleipijpen kasteel Stein. Privé rapportage Engelen.

[ENG_2006a]          Engelen, J., 2006. Pijpenfabriek Trumm-Bermans Weert. Sittard.

[ENG_2007a]          Engelen, J., 2007. Encyclopedie-Roret Porcelainier Faiencier potier de Terre. In: Pijpelogische Kring Nederland, 30ste jaargang, nummer 118, p.1907-1914.

[ENG_2010a]          Engelen, J., 2010. Een pijpenmakerij in Ierland anno 2009. In: Pijpelogische Kring Nederland, 32ste jaargang, nummer 128, p. 2230-2233.

[ENG_2011a]          Engelen, J., 2011. De kleipijpenfabrikant Peter Kluidgen. In: Pijpelogische Kring Nederland, 34ste jaargang, nummer 135, p. 2468-2473.

[ENG_2012a]         Engelen, J., 2012. Firma Gubbels Roermond. In: Pijpelogische Kring Nederland, 34ste jaargang, nummer 134, p. 2434-2442.

[ENG_2015a]          Engelen, J., 2015. Een ijzeren persvorm uit Gennep en de pijpenmaker Peter Dorn (1849-1871). In: A. de Haan en B van der Lingen (redactie): PKN Stichting voor onderzoek historische tabakspijpen, Jaarboek 2015, p. 71-73.

[ESV_2009a]           Esveld, A. van, 2009. Een bezoekje langs de restanten van de Gambierfabriek. In: Pijpelogische Kring Nederland, 31ste jaargang, nummer 124, p. 2104-2110.

[ESV_2013a]           Esveld, A. van, 2013. Bijzondere pijpen uit de digitale Gambier catalogus. In: Jaarboek PKN 2013 Stichting voor onderzoek historische tabakspijpen, p. 51-57.

[ESV_2014a]           Esveld, A. van, 2014. Kleipijpen van Noël, een belangrijke aanvulling op het assortiment van Gambier. In: Jaarboek PKN 2014 Stichting voor onderzoek historische tabakspijpen, p. 13-17.

[ESV_2015a]           Esveld, A. van, 2015. Misbruik van de naamsbekendheid van Gambier. In: A. de Haan en B van der Lingen (redactie): PKN Stichting voor onderzoek historische tabakspijpen, Jaarboek 2015, p. 93-99.

[ESV_2016a]           Esveld, A. van, 2016. De introductie van Aristophane pijpen door Gambier. In Jaarboek stichting PKN, p. 189-194.

[ESW_2010a]          Es-Wagner, H. van, 2010. De vondst van het wapenschildje. Rotterdam.

[EVA_2008a]           Evans, J., 2008. Merchant’s trail medley – a personal note. In: Tiverton city society newsletter. Nummer 68, p. 7-11.

[FAA_1986a]           Faas, C., 1986. De orde van het Gulden Vlies op pijpekoppen. In: Pijpelogische Kring Nederland, 8ste jaargang, nummer 32, p. 76-77.

[FAA_1986b]           Faas, C., 1986. Krijn Dirkse, vormmaker. In: Pijpelogische Kring Nederland, 9de jaargang, nummer 35, p. 50-51.

[FAA_1988a]           Faas, C., 1988. Nassouwe en de Zeeuwen. In: Pijpelogische Kring Nederland, 10de jaargang, nummer 40, p. 89-91.

[FAA_1988b]           Faas, C., 1988. Verbondenheid Oranje – Engels koningshuis. In: Pijpelogische Kring Nederland, 11de jaargang, nummer 41, p. 22-24.

[FAA_1988c]           Faas, C., 1988. Compostela pijpen. In: Pijpelogische Kring Nederland, 11de jaargang, nummer 43, p. 63-66.

[FAA_1989a]           Faas, C., 1989. Steelnformatie bij twee 18e eeuwse versierde pijpekoppen. In: Pijpelogische Kring Nederland, 12de jaargang, nummer 46, p. 146-148.

[FAA_1990a]           Faas, C., 1990. Compagniespijpen. In: Pijpelogische Kring Nederland, 12de jaargang, nummer 48, p. 182-189.

[FAA_1990b]           Faas, C., 1990. Fridrich Magnus. In: Pijpelogische Kring Nederland, 13de jaargang, nummer 51, p. 250-252.

[FAA_1991a]           Faas, C., 1991. Robbert Morroc, pijpenmaker te Alkmaar. In: Pijpelogische Kring Nederland, 13de jaargang, nummer 52, p. 285-288.

[FAA_1992a]           Faas, C., 1992. Hamburger Admiralite Droge. In: Pijpelogische Kring Nederland, 14de jaargang, nummer 56, p. 394-396.

[FAA_1992b]           Faas, K., 1992. Een Alphense pijp uit Goudse mal. In: Pijpelogische Kring Nederland, 15de  jaargang, nummer 57, p. 418-420.

[FAA_1992c]           Faas, C., 1992. Jonaspijpen met oorring. In: Pijpelogische Kring Nederland, 15de jaargang, nummer 58, p. 426-427.

[FAA_1993a]           Faas, K., 1993. Oranjepijpen in gewijzigde vorm. In: Pijpelogische Kring Nederland, 15de jaargang, nummer 60, p. 474-480.

[FAA_1993b]           Faas, K., 1993. Een dubbelmerk van Joseph Peeks. In: Pijpelogische Kring Nederland, 16de jaargang, nummer 62, p. 545-548.

[FAA_1994a]           Faas, K., 1994. Karel V als Rex Hispa. In: Pijpelogische Kring Nederland, 16de jaargang, nummer 64, p. 589-592.

[FAA_1995a]           Faas, K., 1995. Adelaars op Goudse pijpen. In: Pijpelogische Kring Nederland, 17de jaargang, nummer 67, p. 650-658.

[FAA_1995b]           Faas, K., 1995. De Leidse droogscheerder. In: Pijpelogische Kring Nederland, 18de jaargang, nummer 70, p. 737-740.

[FAA_1996a]           Faas, K., 1996. De oranjeboom van J.V. Oije. In: Pijpelogische Kring Nederland, 18de jaargang, nummer 72, p. 799-800.

[FAA_1997a]           Faas, K., 1997. Bacchus op ‘t vat. In: Pijpelogische Kring Nederland, 19de jaargang, nummer 75, p. 860-865.

[FAA_1999a]           Faas, K., 1999. Kleipijpen met primaire bomen. In: Pijpelogische Kring Nederland, 21ste jaargang, nummer 83, p. 1068-1072.

[FAA_2000a]           Faas, K., 2000. His Majesty. In: Pijpelogische Kring Nederland, 22ste jaargang, nummer 87, p. 1150-1153.

[FAA_2000b]           Faas, K., 2000. De merken van de Murken. In: Pijpelogische Kring Nederland, 23ste jaargang, nr. 90, p. 1228.

[FAA_2001a]           Faas, K., 2001, Onder Russische vleugels. In: Pijpelogische Kring Nederland, 23ste jaargang, nummer 92, p. 1293-1295.

[FAA_2001b]           Faas, K., 2001, Karel II als Rex Hispa. In: Pijpelogische Kring Nederland, 24ste jaargang, nummer 93, p. 1310-1311.

[FAA_2009a]           Faas, K., 2009. De bazuinblazer van Jan Boot. In: Pijpelogische Kring Nederland, 31ste jaargang, nummer 124, p. 2116-2119.

[FAA_2012a]          Faas, K., 2012. Van Hoorn tot Hoorne. In: Pijpelogische Kring Nederland, 34ste jaargang, nummer 135, p. 2481-2483.

[FAA_2012b]          Faas, K., 2012. Het hielmerk staat op tafel. In: Pijpelogische Kring Nederland, 35ste jaargang, nummer 138, p. 2569.

[FAA_2014a]          Faas, K., 2014. Een duif op de troon. In: Pijpelogische Kring Nderland, 36ste jaanrgang, nummer 142, p. 67-67.

[FAA_2015a]          Faas, K., 2015. Drie vierkante pijpen uit één mal. In: Pijpelogische Kring Nederland, 37ste jaargang, nummer 147, p. 104-107.

[FAE_2015a]          Faensen, B. en B. van der Lingen en R. Stam, 2015. Clay pipes with dual stamp on the heel and the smoker’s side of the bowl. Archaeological finds from the old Rathaus of Berlin. In: Joural of the Academie Internationale de la pipe, volume 8, p. 1-7.

[FLO_1976a]           Flood, R.J., 1976. Clay Tobacco pipes in Cambridgeshire. Cambridge.

[FOX_1998a]          Fox, G. L, 1998.: The study and analysis of the kaolin clay tobacco pipe collection from the seventeenth-century archaeological site of Port Royal, Jamaica. Texas.  357 p.

[FOX_2002a]          Fox, G.L., 2002. Interpreting Socioeconomic changes in the 17th Century England and Port Royal, Jamaica, through analysis of the Port Royal Kaolin Clay Pipes. In: International Journal of Historical Archaeology, Vol. 6, No. 1, March 2002, p. 61-78.

[FRA_1978a]           Fraikin, J., 1978. La fabrication de la pipe en terre. Luik.

[FRA_1981a]           Fraikin, J., 1980. The pipe in Wallonia. In: P. Davey, The archaeology of the clay tobacco pip V. Europe 2. BAR International series 106, p. 20-62.

[FRA_2008a]           Franklin, J., 2008. LGS04: Finds report. Version 23-12-2008

[FRI_1964a]            Friederich, F.H.W., 1964. Pijpelogie. In: Westerheem, 8ste jaargang, nummer 1.

[FRI_1964b]            Friederich, F.H.W., 1964. Pijpelogie deel II. In: Westerheem, 8ste jaargang, nummer 2.

[FRI_1964c]            Friederich, F.H.W., 1964. Pijpelogie deel III. In: Westerheem, 8ste jaargang, nummer 3.

[FRI_1970a]            Friederich, F.H.W., 1970. Pijpelogie deel IV. In: Westerheem, 19de jaargang, nummer 4.

[FRI_1972a]            Friederich, F.H.W., 1972. Pijpelogie deel V. In: Westerheem, 21ste jaargang, nummer 2.

[FRI_1975a]            Friederich, F.H.W., 1975. Pijpelogie, vorm, versiering en datering van de Hollandse kleipijp. Voorburg.

[FRO_1999a]          Frommelt, H., en K. Mayr. Tonpfeifenfunde aus dem Furstentum Liechtenstein. In: M. Schmaedecke: Tonpfeifenfunde in die Schweiz, p. 111-115.

[GAL_1995a]          Gallagher, D.B. en J. Harrison, 1995. Tobacco pipemakers in Stirling. In: Proceedings Society Antique Schotland, nummer 125, p. 1131-1142. http://ads.ahds.ac.uk/catalogue/adsdata/PSAS_2002/pdf/vol_125/125_1131_1142.pdf

[GAL_2011a]          Gallagher, D., 2011. Tobacco Pipes report. Study of the tobacco pipes from the Biggar Archaeology Group’s project 1981-2010.

[GAL_2012a]           Gallagher, D., 2012. The social conditions of pipe-makers in nineteenth-century Glasgow. In: D. Gallagher en P. Davey: Journal of the academie internationale de la pipe, volume 5, p. 107-110.

[GAN_1987a]          Gangelen, H., G. Kortekaas en A. Carmiggelt, 1987. Ceramiek uit een laat 18e eeuwse afvalkuil op het voormalig Zuiderkerkhof te Groningen. Corput Middeleeuws Aarderwerk, reeks B, deel 1. Amersfoort/Laarne.

[GAN_1992a]          Gangelen, H. van en K. Helfrich, 1992. De keramiekvondsten vanaf circa 1550. In: Van Boerenerf tot bibliotheek; historisch, bouwhistorisch en archeologisch onderzoek van het voormalig Wolters Noordhoff complex te Groningen. Broekhuizen e.a.. Groningen.

[GAR_1990a]         Gardiner, B.G., 1990. The Linnean Tercentenary; some aspects of Linnaeus’ life. 5. Linnaeus and tobacco. In: The Linnean 6 (1), p. 15-20.

http://www.linnean.org/fileadmin/images/The_Linnean_-_Tercentenary/5-Tobacco.pdf

[GAR_2003a]          Gartley, R.T., 2003. Deutsche “Stummelpfeifen” von ausgrabungen in den USA. In Knasterkopf; fachzeitschrift for Tonpfeifen und historische Tabaksgenuss, band 16, p. 180-189.

[GAR_2012a]          Garachon, I., 2012. „Platelen cram ic“ Van porseleinkrammer tot keramiekreparateur. In: Vormen uit Vuur, nummer 217, p. 38-51.

[GAU_1999a]          Gaulton, B.: Colony of Avalon pipe maker’s marks. Seventeenth- and Eighteenth-Century marked clay tobacco pipes from Ferryland, Newfoundland. 1999. http://www.heritage.nf.ca/avalon/artifacts/pipemarks.html

[GAU_2008a]          Gaulton, B., 2008. The Clay Tobacco Pipes from Frenchmen’s Island Newfoundland. In: SCPR, newsletter 74, p. 19-25.

[GAU_2009a]          Gaulton, B., 2009. Canada. In: D. Higgins, Journal of the academie internationale de la pipe, volume 2, p. 33-36.

[GAW_1996a]         Gawronski, J., 1996. De equipage van de Hollandia en de Amsterdam; VOC bedrijvigheid in 18de eeuws Amsterdam. Amsterdam.

[GAW_2010a]         Gawronski, J m.m.v. A. van den Brand, J. van der Klooster, P. Kranendonk, J. van Oostveen en J.D. Bindt., 2010. Een snelle, een miniatuurmolen, een tsuba, een pijpenkop en een melkflesdop. In: V. van Rossem, G. van Tussenbroek en J. Veerkamp (redactie) Monumenten en Archeologie Amsterdam, jaargang 9, p. 77-100.

[GAW_2013a]         Gawronski, J, en J. Veerkamp, 2013. Tussen Nieuwezijds voor- en achterburgwal. Archeologische begeleiding Spuistraat 3A, Nieuwe Zijdsvoorburgwal 16 (2011). Amsterdamse Archeologische Rapporten 73.

[GEI_2002a]            Geiss-Dreier, R., 2002. Die Tonpfeifenfunde von Schloss Oberstein. In: Knasterkopf fachzeitschrift für Tonpfeifen und historischen Tabaksgenuss, Band 15, p.35-50.

[GER_2003a]          Gerritsen, Th.G., 2003. Een waterwegpijp gevonden te Huissen. . In: Pijpelogische Kring Nederland, 25ste jaargang, nummer 99, p. 1456-1458.

[GER_2013a]          Gerritsen, S., 2013. Hoorn, Achter de Vest 54-56. In: De  archeologische kroniek van Noord-Holland 2012, p. 61-63.

[GEY_2002a]          Geyskens, L., 2002. Beelden en plaketten uit pijpaarde te Antwerpen. In: BRABOM, nummer 5, p. 9-114.

[GIE_1996a]            Giertz, W., 1996. Middle Meuse valley ceramics of Huy-type: a preliminary analysis. In: Medieval Ceramics, volume 20, p. 33-64.

[GIE_1997a]            Giesen, P. van, 1997. Nog onopgemerkte merken? In: Pijpelogische Kring Nederland, 19de jaargang, nummer 76, p. 885-886.

[GIS_A]                   Gisclon Manufacture de pipes de Terre a Lille (Nord), Fabrikantencatalogus.

[GOD_2010a]         Goderis, J., 2010. Oudste kleipijpen uit 17de eeuw gevonden te Roeselare. In: West-Vlaamse Archeokrant, nr. 67, p. 116-128.

[GOD_2012a]         Goderis, J., 2012. Pijpen wijzen op interacties aan het kanaal Roeselare – Leie. In: West-Vlaamse Archeokrant, nr. 75, p. 119-135.

[GOE_z.j.]               Fabrikantencatalogus nummer 3, P. Goedewaagen & Zoon. Gouda.

[GOE_1934a]          Goedewaagen, D.A., 1934. Iets over het ontstaan der pijpenindustrie in Gouda. In: Die Goude. p. 48-58.

[GOE_1941a]          Goedewaagen, D.A., 1941. Over de aanvoer van klei voor het pijpenmakersgilde. In: Die Goede, p. 55-56.

[GOE_1942a]          Goedewaagen, D.A. en G.C. Helbers, 1942. De geschiedenis van de pijpmakerij te Gouda & De merken en het merkenrecht van de pijpmakers te Gouda, Gouda.

[GOE_1959a]          Goedewaagen, D.A., 1959. Een figuurpijp met historie. In: Mededelingenblad Vrienden van de Nederlandse Ceramiek, nummer 15, juli 1959, p. 16-17.

[GOE_1993a]          Goes, B., 1993. 25 eeuwen roken; de verwonderlijke vormgeving van de pijp. Leiden/Abcoude.

[GRA_1898a]          Gram, J., 1898. De fabriek van pijpen en aardewerk van P. Goedewaagen & Zoon te Gouda. Het Leeskabinet, december 1898.

[GRA_1992a]          Graf, O.H.T., 1992. Clay tobacco pipes from Archaeological Sites from the Cape Province, South Africa. 1992.

[GRO_1981a]         Groeneveld, M.M., 1981. Vraagbaak. In: Pijpelogische Kring Nederland, 4de jaargang nummer 14, p. 26.

[GRO_1981b]         Groeneveld, M.M., 1981. Reacties van leden. In: Pijpelogische Kring Nederland, 4de jaargang, nummer 15, p. 50.

[GRO_1985a]         Grossman, J.: The excavation of Augustine Heerman’s Warehouse and Associated 17th century Dutch West India Company Deposits. The Broad Financial Center Mitigation Final Report, Volume II, Appendices. Greenhouse Consultants, New York, 1985. VII-1 – VII-63 and plate VII-1 – VII-30.

[GRO_1992a]         Groeneweg, G., 1992. Bergen op Zooms aardewerk; vormgeving en decoratie van gebruiksaardewerk gedurende 600 jaar pottenbakkersnijverheid in Bergen op Zoon. Bergen op Zoom.

[GRO_2009a]         Groenendijk, T. en M. Groenendijk, 2009. Broseley Pipeworks Clay Tobacco pipe museum. In:. Pijpelogische Kring Nederland, 32ste jaargang, nummer 125, p. 2147-2157.

[GRO_2009b]         Groeneweg, G., 2009. Pijpaarden beeldje: reactie op een oproep. In: Westerheem, 58ste jaargang, nr. 1, p. 28-29.

[HAA_z.j.a]             Haan, A. de. 19th century clay Chibouks made in Tophane.

http://www.the-curiosity-shop.nl/itempages/publications/tophane.pdf

[HAA_1979a]           Haan, M.J.A., 1979. Wat 18de en 19de eeuws vuilnis uit de Merwede bij Papendrecht. In: Westerheem, 28ste jaargang, nummer 3.

[HAA_1982a]           Haan, R. de, 1982. Vondsten van het Waterlooplein. In: Pijpelogische Kring Nederland, 5de jaargang, nummer 19, p. 64-68.

[HAA_1984a]           Haan, R. de, 1984. Een vondst die stof doet opwaaien. In: Pijpelogische Kring Nederland, 6de jaargang, nummer 24, p. 74-75.

[HAA_1986a]           Haan, R. de en W. Krook, 1986. Thomas Laurensz. (1581-1625) Tobacco Pipemaker te Amsterdam. In: Pijpelogische Kring Nederland, 8de jaargang, nummer 32, p. 91-100.

[HAA_1986b]           Haan, R. de, 1986. Amsterdamse pijpvondsten uit de eerste helft van de 17de eeuw gevonden te ‘s-Graveland. In: Pijpelogische Kring Nederland, 9de jaargang, nummer 34, p. 26-31.

[HAA_1987a]           Haan, R. de, 1987. Een “klein” koningspijpje. In: Pijpelogische Kring Nederland, 10de jaargang, nummer 38, p. 45-46.

[HAA_1988a]           Haan, R. de en W. Krook, 1988. Amsterdam. In: De kleipijp als bodemvondst. F. Tymstra e.a.. p. 16-38.

[HAA_1993a]           Haan, R. de, 1993. Een reactie op ‘Een opmerkelijke slootvulling’. In: Pijpelogische Kring Nederland, 16de jaargang, nummer 63, p. 565.

[HAA_2008a]           Haan, A. de, 2008. Een Turks meesterstuk? In: Pijpelogische Kring Nederland, 31ste jaargang, nummer 121, p. 2010-2011.

[HAA_2008b]           Haan, R. de, 2008. Een zeldzame vorm van Van Duijn. In: Pijpelogische Kring Nederland, 31ste jaargang, nummer 121, p. 2014-2016.

[HAA_2009a]           Haan, R. de, 2009. Bergspoor van Beek naar Berg-en-Dal. In: Pijpelogische Kring Nederland, 31ste jaargang, nummer 123, p. 2048-2049.

[HAA_2009b]           Haan, A. de, 2009. Nederlandse historie op een porseleinen pijp. In: Pijpelogische Kring Nederland, 31ste jaargang, nummer 123, p. 2077-2079.

[HAA_2009c]           Haan, R. de en A. de Haan, 2009. An eighteenth-century Dutch clay cheroot holder. In: D. Higgins, Journal of the academie internationale de la pipe, volume 2, p. 133-138.

[HAA_2011a]           Haan, R. de, 2011. Doorrokers en kleipijpen met afbeeldingen van stoomschepen van de Holland – Amerika lijn. In: Pijpelogische Kring Nederland, 34ste jaargang, nummer 134, p. 2426-2430.

[HAA_2011b]           Haan, R. de, 2011. Het 25 jarig regeringsjubileum van Koning Willem III. In: Pijpelogische Kring Nederland, 34ste jaargang, nummer 134, p. 2432-2433.

[HAA_2012a]           Haan, R. de, 2012. Nederland Neutraal. Mobilisatie 1914-1915. In: Pijpelogische Kring Nederland, 34ste jaargang, nummer 136, p. 2494-2497.

[HAA_2013a]           Haan, A. de, 2013. Duitse kleipijpen: De St. Louis World Fair 1904 en Amerikaanse stripfiguren. In: Jaarboek PKN 2013 Stichting voor onderzoek historische tabakspijpen, p. 93-105.

[HAA_2013b]           Haan, A. de, 2013. De verspreiding van steel- en manchetpijpen in Europa (16e -19e eeuw). Een overzicht van de ontwikkeling. In: Jaarboek PKN 2013 Stichting voor onderzoek historische tabakspijpen, p. 115-123.

[HAA_2014a]           Haan, R. de, 2014. Een zeventiende-eeuwse merk gekroonde staande leeuw met PS. Goudse of toch Amsterdamse makelij?. In: Jaarboek PKN 2014 Stichting voor onderzoek historische tabakspijpen, p. 23-25.

[HAA_2014a]           Haan, R. de, 2014. De productie van kleipijpen in Ruhla (Thüringen). In: Jaarboek PKN 2014 Stichting voor onderzoek historische tabakspijpen, p. 55-67.

[HAA_2015a]           Haan, R. de, 2015. Herinneringspijpen naar aanleiding van de Vrede van Aken in 1748. In: A. de Haan en B van der Lingen (redactie): PKN Stichting voor onderzoek historische tabakspijpen, Jaarboek 2015, p. 47-49.

[HAA_2015b]           Haan, R. de, 2015. Geboetseerde en met de hand nabewerkte kleipijpen uit Noord-Frankrijk (Bretagne, Normandië en Nord-Pas-de-Calais). In: A. de Haan en B van der Lingen (redactie): PKN Stichting voor onderzoek historische tabakspijpen, Jaarboek 2015, p. 101-126.

[HAA_2016a]           Haan, R. de, 2016. Een unieke en curieuze 19e eeuwse fabriekscatalogus van de Gebrüder Ziegler in Ruhla. In Jaarboek stichting PKN, p. 175-186.

[HAC_1993a]           Hackspiel, W., 1993. Der Scherbenkomplex von Haus Gelinde. Gebrauchsgeschirr des 18. und 19. Jahrhunderts. Bonn.

[HAL_2008a]           Halici, H. m.m.v. M. Daleman, G.C. Koopstra, N. van Malssen, G.J. de Roller en J. Schoneveld, 2008. Een archeologische begeleiding op de Wheem (Grote markt) te Meppel (Dr.). ARC-publicatie 192. Groningen.

[HAL_2014a]           Halmos, A., 2014. The Manifattura Tabacchi of Venice andthe clay pipe factory of Severino Meydel at Oriago, in relation to WM clay pipes at Venice. In: Journal of the Academie Internationale de la Pipe, volume 6, 2013, p. 51-61.

[HAM_1982a]          Hammond, P., 1982. Pipemaking in Nottingham after 1800. In: P. Davey: The Archaeology of the clay tobacco pipe; VII. More pipes and kilns from England. BAR British Series 100. p. 19-89.

[HAM_2009a]          Hammond, P., 2009. Tennant & Son, Tobacco Pipe Makers, Berwick upon Tweed. In: SCPR, newsletter 75, p. 44-56.

[HAM_2010a]          Hammond, P., 2010. William Tennant, Tobacco Pipe Manufacturer, Newcastle upon Tyne. In: SCPR, nummer 77, spring/summer 2010, p. 3-9.

[HAM_2011a]          Hammond, P., 2011. SCPR 2010 Conference Paper: The Typology of Marked Pipes within the County of Yorkshire and the City of York after 1750. In: Society for Clay Pipe Research, nummer 80, p. 44-55.

[HAM_2015a]          Hammond, P., 2015. David and Adolph Posener: Tabacco Pipe Manufacturers of London. In: SCPR, nummer 87, p. 37-52.

[HAN_1971a]          Hanson, L.H., 1971. Pipes from Rome, New York. In: Historical Archaeology 1971, p.92-99.

[HAN_1983a]          Handler, J.S., 1983. An African pipe from a slave cementery in Barbados, West Indies. In: P. Davey: The Archaeology of the clay tobacco pipe; VIII America. BAR Interantional Series 175, p. 245-257.

[HAN_2007a]          Handler, J. en N. Norman. From West-Africa to Barbados: A rare pipe from a plantation slave Cementry. In: The African Diaspora Archaeology Network. September 2007.

http://www.diaspora.uiuc.edu/news0907/news0907-2.pdf

[HAR_1987a]          Harman, M., 1987. Notice of two clay pipes from an Edinburgh firm. In: Society of antiquaries of Scotland, p. 356-358.

http://ads.ahds.ac.uk/catalogue/adsdata/PSAS_2002/pdf/vol_117/117_356_358.pdf

[HAR_2004a]          Hartnett, A., 2004. The Politics of the pipe: Clay pipe and tobacco consumption in Galway: Ireland. In: International Journal of Historical Archaeology, Vol. 8, No. 2, p.133-147.

[HAR_2011a]          Harward, Ch., 2011. The Saw Close Clinic Bath; Bath and North East Somerset. Cotswold Archaeology Report nr. 11194. Kemble.

[HAY_1980a]           Hayes, J.W., 1980. Turkish clay pipes: a provisional typology. In: P. Davey: The archaeology of the clay tobacco pie IV. BAR International Series 92, p. 3-10.

[HEA_2009a]           Heard, K., 2009. Clay TobaccoPipes form an Excavation on the Site oft he Former Cattle Market, Bury St Edmunds (BSE 252). In: SCPR, newsletter 75, p. 2-15.

[HEA_2014a]           Heard, K., 2014. The Clay Tobacco Pipe Industry in the Parishes of St. Margaret and St. John the Evangelist, Westminster. In. D. Higgins en S. White: Journal of the Society for Clay Pipe Research, Volume 3, p. 1-46.

[HEA_2016a]           Heard, K., 2016. A group of Nineteenth-century Pipes from 40 College Street, Bury St Edmunds, Suffolk. In: SCPR, nr. 89, p. 22-31.

[HEE_2003a]           Heege, A., 2003. Tonpfeifen aus Einbeck, Niedersachsen. In: Knasterkopf, Band 16, p. 11-68.

[HEE_2009a]           Heege, A., 2009. Switzerland. In: D. Higgins, Journal of the academie internationale de la pipe, volume 2, p. 131-136.

[HEE_2010a]           Heege, A., 2010. Pipe de fer et de letton – tabakpfeifen aus eisen und buntmetall zum stand der forschung in der Schweiz. In: Knasterkopf, heft 20, p. 19-55.

[HEE_2011a]           Heege, A., 2011. Rauchzeichen über Helvetien: Zum stand der Tonpfeifenforschung in der Schweiz under besonderer Berücksichtigung des Kantons Bern. In: Journal of the Academie Internationale de la pipe, volume 4, p. 15-38.

[HEI_1999a]            Heiningen, H. van, 1999. Versteend Verleden; Schetsen uit de historie van Tiel. Tiel.

[HEI_2009a]            Heiningen, H. van, 2009. Devotie en Macht in Tiel; schetsen uit de historie van caritas en kloosters. Tiel.

[HEL_1949a]           Helbers, G.C., 1949. Gorinchem als concurrent van de Goudse pijpenastad in de tweede helft van de achttiende eeuw. In: Die Goude.

[HEL_2006a]           Helbig, H. en B. Helbig, 2006. „New insights in the Ruhla pipe trade, in particular the beginning of the pipe fitting industry.” Presented at the Second Tobacco Pipe Symposium Ruhla, 2nd and 3rd of September, 2006.

[HEN_1994a]          Henkes, H.E., 1994. Glas zonder glans; vijf eeuwen gebruiksglas uit de bodem van de lage landen, 1300-1800. Rotterdam papers 9. Rotterdam.

[HEN_2003a]          Henkes, H., 2003. Haarlem Spaarne 100-102, glaswerk. In: Haarlems Bodemonderzoek 2002, 36ste jaargang, p. 14-34.

[HER_1985a]          Herwijnen, Th. P.H.J. van, 1985. Leonardus Eras, van 1810 tot 1864 pijpenfabrikant te ’s-Hertogenbosch. ’s-Hertogenbosch.

[HER_2006a]          Hermann, M., 2006. Oranier in Augsburg. Porträtpfeifen vom Jakobsplatz. In: Das archäologisch Jahr in Bayern, p. 150-152. Stuttgart.

[HER_2010a]          Hermann, M., 2010. Tonpfeifenfunde vom Jakobsplatz in Augsburg; oranier pfeifen in Bayern. In: Knasterkopf, heft 20, p. 85-109.

[HES_1992a]           Hesemans, J., 1992. De Bredase muffle. In: Pijpelogische Kring Nederland, 15de jaargang, nummer 58, p. 326-335.

[HIG_1981a]           Higgins, D., 1981. Surrey clay tobacco pipes. In: P. Davey: The archaeology of the clay tobacco pipe VI. BAR International Series 97, p. 189-292.

[HIG_1997a]           Higgins, D. A., 1997, ‘The identification, analysis and interpretation of tobacco pipes from wrecks’, in Mark Redknap (ed.), Artefacts from Wrecks: dated assemblages from the Later Middle Ages to the Industrial Revolution, Oxbow Monograph 84, Oxbow Books, Oxford, 129-36.

[HIG_2001a]           Higgins, D., 2001. Clay tobacco pipes. In: M. Biddle, J. Hiller, I. Scott en A. Streeten: Henry VIII’s Coastal Artillery Fort at Camber Castle, Rye, East Sussex. Oxford. P. 292-300.

[HIG_2005a]           Higgins, D., 2005. Die Tagung der “Society for clay pipe research” 2004. In: Knasterkopf, band 18, p. 12-14.

[HIG_2006a]           Higgins, D., 2006. Clay pipes. In: H. Martin Bacon en M. Kincey: Tutbury castle, Staffordshire; a programme of archaeological work 2005.

http://www.tutburyresearch.org/pdffiles/report2005.pdf

[HIG_2006b]           Higgins, D., 2006. Clay Tobacco Pipes form Excavations at Launceton Castle Cornwall. In: A. Saunders: Excavations at Launceton Castle, p. 381-416.

[HIG_2007a]           Higgins, D., 2007. A Bawdy Pipe Clay Figurine from Gristlehurst, Greater Manchester. In SCPR, newsletter 72, p. 10-11.

[HIG_2007b]           Higgins, D., 2007. A Clay Tobacco Pipe from the Twon Wall Garage Site in Shrewsbury, Shropshire. In SCPR, newsletter 72, p. 29-34.

[HIG_2007c]           Higgins, D., 2007. Clay Tobacco pipes. In: K. Brady e.a.: Excavations at Abingdon West Central Redevelopment: Iron Age, Roman, Medieval and Post-Medieval activity in Abingdon. Oxoniensia 2007, (c) Oxfordshire Architectural and Historical Society, p. 157-176.

[HIG_2008a]           Higgins, D., 2008. A Group of Clay Tobacco Pipes from Farnham, Surrey. In: SCPR, newsletter 74, p. 26-34.

[HIG_2008b]           Higgins, D., 2008. Clay Tobacco Pipes from Excavations at St. Nicholas Place, Leicester, 2003. In: SCPR, newsletter 74, p. 36-40.

[HIG_2009a]           Higgins, D., 2009. Clay Tobacco Pipes from the Refurbishment of Fort Clarence, Rochester, Kent, 2001. In: SCPR, newsletter 76, p.29-38.

[HIG_2009b]           Higgins, D., 2009. Metal Pipes and Toys Wistles. . In: SCPR, newsletter 76, p.43-46.

[HIG_2009c]           Higgins, D., 2009. England. In: D. Higgins, Journal of the academie internationale de la pipe, volume 2, p. 41-49.

[HIG_2010a]           Higgins, D., 2010. Clay Tobacco Pipes form Hilbre Island. In: SCPR, nr. 77, spring/summer 2010, p. 10-13.

[HIG_2010b]           Higgins, D., 2010. Bawdy Pipe Clay Figurines; Revisited – The “Pisseur”. In: SCPR, nr. 77, spring/summer 2010, p. 32-34.

[HIG_2011a]           Higgins, D.A., 2011. Southampton French Quarter 1382; Specialist Report Download F2: clay tobacco pipes.

[HIG_2011b]           Higgins, D.A., 2011. Clay tobacco pipes from excavations at Glastonbury Abbey, Somerset, 1904-1979.

[HIG_2013a]           Higgins, D., 2013. Clay Tobacco Pipes from Excavations at Savile House, Savile Street, Sheffield. In: SCPR, nr. 83, p. 35-48.

[HIG_2013b]           Higgins, D., 2013. Something special to smoke: the use of moulded decoration on 17-th century clay tobacco pipes. In: E. Klingelhofer: A glorious empire; Archaeology and the Tudor-Stuart Atlantic world, p. 152-168.

[HIG_2014a]           Higgins, D., 2014. Clay Tobacco Pipes from Excavations in Southampton’s French Quarter. In. D. Higgins en S. White: Journal of the Society for Clay Pipe Research, Volume 3, p. 127-161.

[HIG_2014b]           Higgins, D., 2014. A group of Clay Tobacco Pipes from Clee Hill, Shropshire. In. SCPR, nr. 86, p. 48-54.

[HIG_2015a]           Higgins, D., 2015. John Griffiths (7 June 1935 – 8 February 2015). In: SCPR, nr. 87, p. 2-12.

[HIG_2016a]           Higgins, D., 2016. Mary Russell: A New Shropshire Pipemaker. In: SCPR, nr. 89, p. 9-11.

[HIT_2007a]            Hittinger, D., 2007. Tuchplomben; warenzeichnen des späten Mittelalters und der Neuzeit aus dem Norddeutschen Küstengebiet. Bamberg.

[HOL_1931]            “Hollandia” doorrokers; catalogus van eerste Nederlandsche fabriek van geëmailleerde pijpen “Hollandia”; Van der Want & Barras, Zeugestraat, Gouda. Met bijbehorende prijscourant en factuur uit 1931.

[HOL_2002a]          d’Hollosy, T., 2002. Een maand op zicht; 24 vondsten van de Maand. Amersfoort.

[HOO_2008a]         Hooyenga, R., 2008. Op het spoor van een stationschef. In: Pijpelogische Kring Nederland, 31ste jaargang, nummer 121, p. 2003-2007.

[HOO_2009a]         Hooghe, F., L. ROchtus, C. Verheyen, V. Ameels en J. Moens, 2009. Hof van Peene; een archeologische en historische kijk op de heerlijkheid van Baasrode. Baasrode, België.

[HOR_1980a]          Horgate, M., 1980. Richmond and others, pipemakers Dunfermline. In: P. Davey,  The Archaeology of the clay tobacco pipe III. BAR British series 78, p. 3-9.

[HOR_2009a]          Horssen, W. van, 2009.  Mercurius en Neptunus van het Damplein. In: Kwadrant, p. 30-35.

[HOS_2008a]          Hos, T.H.L., 2008. Wouw! Ververijen! Onderzoeksgebied Elfhuizen; een bereauonderzoek en een definitieve opgraving in de binnenstad van Dordrecht. Dordrecht Ondergronds 3.

[HOS_2012a]          Hoskins, R., 2012. SCPR 2012 Conference Paper: The Potter Street Kilns in Sandwich and the Kipps Family. In: Society for Clay Pipe Research, nummer 82, p. 12-25.

[HOU_1984a]          Hout, P. von en P.K. Smiesing, 1984. Korte pijpen uit Gorinchem. In: Westerheem, 33ste jaargang, nummer 4.

[HOU_1985a]          Hout, P. von, 1985. 17e eeuwse pijpepotten uit Utrecht. In: Pijpelogische Kring Nederland, 8ste jaargang, nummer 30, p. 27-33.

[HOU_1985b]          Hout, P. von, 1985. Bijzondere opzetstukken uit Gouda. In: Pijpelogische Kring Nederland, 8ste jaargang, nummer 31, p. 60-62.

[HOU_1985c]          Hout, P. von, 1985. Pijpenpot-deksels uit Gouda. In: Westerheem, 34ste jaargang, nummer 4.

[HOU_1986a]          Hout, P. von, 1986. Een “stapeltrompet” uit Alphen aan de Rijn. In: Pijpelogische Kring Nederland, 9de jaargang, nummer 33, p. 8-12.

[HOU_2000a]          Hout, P. von, 2000. Pijpenstort van Willem Teeck (ca. 1600-1674) te Gorinchem. In: Pijpelogische Kring Nederland, 23ste jaargang, nummer 90, p. 1226-1227.

[HUE_1984a]          Hue, P. R.:17th Century pipe bowl marks from the site of Fort Orange (1624-1676), Albamy, N. Y. Ongepubliceerde aantekeningen. Bevat  tevens de ongepubliceerde aantekeningen van McEvoy, E. (N.Y. State OPRHP): Pipe marks, Fort Orange, Albany, N.Y. (1624-1676).

[HUE_1985a]          Huey, P., 1985. Archeological excavations in the site of Fort Orange, a Dutch West India Company trading fort built in 1624. In: Bulletin KNOB; tijdschrift van de Koninklijke Oudheidkundige bond, jaargang 83, nummer 2 en 3, juni 1985, p. 68-79.

[HUI_2008a]            Huis in ’t Veld, J.Y., 2008. Twintig eeuwen stadsontwikkeling in beeld. Een opgraving aan de Lutkennieuwstraat te Groningen. Stadse Fratsen 10, Groningen.

[HUL_2011a]           Hulst, R., 2011. Sporen van tabaksschuren bij Amersfoort. In: Vitruvius, nummer 17, p. 16-20.

[HUL_2013a]           Hulst, M., 2013. Glazen met maskerons en leeuwenkopstammen uit Amsterdamse bodem; een aanzet tot de identificatie van zeventiende-eeuwse Amsterdamse facon de Venise. In: Vormen uit vuur, nummer 221, p.20-39.

[HUM_1969a]          Humphrey, R.V., 1969. Clay pipes from old Sacramento. In: Historical Archaeolgy 1969, Volume III, p. 12-33.

[HUM_1991a]          Humphries, M.E., 1991. Tobacco Pipes form the Abell’s Wharf Site (18 ST 53), St Mary’s County, Maryland. In: P. Davey en D.J. Pogye: The Archeaeolgy of the Clay Tobacco Pipe XII. Chesapeake Bay. BAR International Series 566. p. 99-104.

[HUP_1993a]          Hupperetz, W., 1993. Pijpmakers in Breda gedurende de zeventiende eeuw. In: Jaarboek de Oranjeboom nummer 46, p. 157-177.

[HUP_1994a]          Hupperetz, W., 1994. Ceramiek uit een beerput van de Herberg De Drye Mooren te Breda (1661-663). Corpus Middelseeuws Aardewerk, deel 9. Amersfoort.

[HUP_2010a]          Hupperetz, W., 2010. Micro history, archaeology and the study of housing culture. Some thoughts on archaeological and historical data from a cesspit in 17th –  century Breda. In: K. de Groote, D. Tys en M. Pieters: Exchanging Medieval Material Culture; studies on archaeology and history presented to Frans Verhaeghe, p. 279-284.

[HUR_1983a]          Hurk, J.L.F. van den en E. Nijhof, 1983. De Bossche pijpenindustrie en haar producten. In: Pijpelogische Kring Nederland, 6de jaargang, nummer 23, p. 60-67.

[HUR_1991a]          Hurry, S.D en R.W. Keeler, 1991. A Descriptive Analysis of the White Clay Tobacco Pipes from the St. John’s Site in St. Mary’s City, Maryland. P. Davey en D.J. Pogye: The Archeaeolgy of the Clay Tobacco Pipe XII. Chesapeake Bay. BAR International Series 566. p.37-71.

[JAC_1974a]           Jackson, R.G. en R.H. Price, 1974. Bristol Clay pipes; a study of makers and their marks. Bristol.

[JAC_1986a]           Jack, R. I.: Clay tobacco pipes exported from Scotland to Australia in the nineteenth century: some preliminary observations. In Sudbury, B.: Historic clay tobacco pipe studies 3, 1986, p. 124-134.

[JAC_1991]             Jackson, R., I. Beckey en M. Baker, 1982. Two groups of nineteenth-century pipe waste from Bristol. In: R.en Ph. Jackson: Clay Pipe Research Volume 2, p. 97-126.

[JAC_1998a]           Jacobs, E., 1998. Begijnhof 6/6a: Prehistorische en laatmiddeleeuwse bewoningssporen. In: Haarlems Bodemonderzoek 1997, 31ste jaargang, p. 39-77.

[JAC_2002a]           Jacobs, E. en D. Olthof en A. Pavlovic, 2002. Antoniestraat 6 en 8: Potten en Putten. In: Haarlems Bodemonderzoek 2000, 34ste jaargang, p.3-109.

[JAC_2003a]           Jacobs, E., 2003. Spitten aan het Spaarne: een uitputtend verslag. In: Haarlems Bodemonderzoek 2002, 36ste jaargang, p.35-103.

[JAH_2009a]           Jahnke, C., 2009. De Hanze en de Europese economie in de middeleeuwen. In: H. Brand en E. Knol: Koggen, Kooplieden en Kantoren; Groninger Hanze studies 4, p. 44-61.

[JAN_1983a]           Janssen, H.L., 1983. Van Bos tot stad. ’s-Hertogenbosch.

[JAN_2006a]           Janssens, F. en F. Tijmstra. Uit de klei getrokken; kleipijpen uit Aalsmeer en omgeving. Gids voor thematentoonstelling “uit de klei getrokken”; Historisch Centrum Aalsmeer. Aalsmeerse Historische Reeks nr. 6; Stichting Oud Aalsmeer.

[JAN_2007a]           Janssen, H.L en A.A.J. Thelen (red), 2007. Tekens van leven; opgravingen en vondsten in het Tolbrugkwartier in ’s-Hertogenbosch. Utrecht.

[JAR_1981a]           Jarzembowski, E. en B., 1981. Complete restoration pipes from London.  In: P. Davey, The archaeology of the clay tobacco pipe VI, BAR British series 97, p. 79-85.

[JAY_2001a]           Jayasena, R.M., 2001. Sporen van 17e eeuwse pijpenproductie in Amersfoort. In: de Kroniek 3e jaargang nr 4 (december), 2001.

[JEN_1999a]           Jensen, I., 1999a. Datierte Tonpfeifenfunde des 17 Jahrhunderts aus der Kurpfalz. In: M. Schmaedecke: Tonpfeifenfunde in die Schweiz, p. 19-26.

[JON_1979a]          Jong, A.C. de, 1979. De Jong’s pijpen- en aardewerkfabriek. In: Pijpelogische Kring Nederland, nummer 6, p. 8-12.

[JON_2007a]          De Jong – Lambregts, N. de e.a., 2007. Tussen Zwaard en Fortuin. RAMA 12, Alkmaar.

[JON_2014a]          Jones, M., 2014. A New Tobacco Pipe Stamp discovered at Park Street, Chester. In: Society for Clay Pipe Research, newsletter 85, p. 46-48.

[KAI_1980a]            Kaijser, I., 1980. Clay pipes from three eighteenth century wrecks in Sweden. In: P. Davey: The archaeology of the clay tobacco pie IV. BAR International Series 92, p. 257-271.

[KAI_1992a]            Kaiser, J., 1992. Tabakspijpen. In: Archeologisch onderzoek tussen Oude Delft en Westvest. E. Bult. p. 109-116.

[KAL_2000a]           Kaltenberger, A., 2000. Pfeifenfunde von der Festung Kniepass, Gemeinde Unken bei Lofer/Sbg. In: Knasterkopf, Mitteilungen für Freunde irdener Pfeifen, Heft 13, p.54-82.

[KAM_2000a]          Kamperman, R., 2000. Kleipijpen uit de Almelose bodem. In: Stad & Ambt, 8ste jaargang, nummer 4, p. 12-14.

[KAP_1998a]           Kaptein, H., 1998. De Hollandse textielnijverheid 1350-1600. Conjunctuur & continuïteit. Hilversum.

[KAR_1979a]           Karshner, M., 1979. The tobacco clay pipe making industry.  In: P. Davey, The archaeology of the clay tobacco pipe I. BAR British series 63. p. 295-352.

[KAR_1995a]           Karras, M., 1995. Westerwalder Tonpfeifenfragmente aus Ahauser Bodenfunden. In Knasterkopf, heft 7, p. 22-28.

[KAR_1995b]           Karras, M., 1995. Archäologische Untersuchungen in Ahaus 1974-1991. Dokumentation und Auswertung der Notgrabungen und Bodenfunde aus dem Stadtkern und dem Bereich des Schlosses. In: Ausgrabungen und Funde in Westfalen-Lippe Jg. 9, Teil B, Mainz, p. 440-609.

[KEA_1997a]          Kearsly, G., 1997. Petun pinched-face smoking pipes. http://www.wyandot.org/petun/RB%201%20to%2020/PR011.pdf

[KER_1879a]           Kerl, B., 1879. Handbuch der gesammten thonwaarenindustrie. Braunsweig.

[KER_1985a]           Kerridge, E., 1985. Textile manufacturers in early modern Brittain. Manchester.

[KEW_2001]            Kewel, H., 2001. Tonpfeifenfunde von der unteren Weser und aus der Hamme. In: Knasterkopf, Mitteilungen für Freunde irdener Pfeifen, Heft 14, p.60-61.

[KIN_1991a]            King, J.A., 1991. Clay Tobacco pipes from Two Early Colonial Sites at St. Inigoes Manor, Maryland. In: P. Davey en D.J. Pogye: The Archeaeolgy of the Clay Tobacco Pipe XII. Chesapeake Bay. BAR International Series 566. p. 105-114.

[KIN_2011a]            Kincaid, A., 2011. ‘PW’ Marked Heel-less Export style Pipes excavated from James city County, Virignia. In: Society for Clay Pipe Research (SCPR), nummer 79, p. 27-29.

[KIN_2011b]            Kincaid, A., 2011. “Virginia Pipe”? King and Queen County, Virginia. In: Society for Clay Pipe Research, nummer 80, p. 27-29.

[KLE_1986a]           Kleyn, J. de, 1986. Volksaardewerk in Nederland sedert de late middeleeuwen. Lochem – Gent.

[KLE_2005a]           Kleijweg, A., 2005. Herdenkingspijp 600 jaar guldensporenslag. In: Pijpelogische Kring Nederland, 28ste jaargang, nummer 110, p. 1706-1711.

[KLE_2005b]           Kleijweg, A., 2005. De burgemeester houdt ook van een glaasje. In: Pijpelogische Kring Nederland, 28ste jaargang nummer 110, p. 1716-1718.

[KLE_2006a]           Kleijweg, A., 2006. Het tabaksmerk; het wapen van het land van Kuijk. In: Pijpelogische Kring Nederland, 29e jaargang, nummer 113, p. 1781-1787.

[KLE_2007a]           Kleijweg, A., 2007. De paardentram. In: Pijpelogische Kring Nederland, 30ste jaargang, nummer 118, p.1914-1916.

[KLE_2007b]           Kleijweg, A., 2007. De Mercurius en Neptunuspijp van Maarten Heerkens. In: Pijpelogische Kring Nederland, 30ste jaargang, nummer 118, p.1916-1919.

[KLE_2007c]           Kleij, P., 2007. Archeologie van het platteland. Zeventiende- en achttiende- eeuwse vondsten van de Buurtweg te Akersloot. Zwolle.

[KLE_2009a]           Kleijweg, A., 2009. Adrianus van Duijn gebruikte de mal van zijn vader Hendrik. In: Pijpelogische Kring Nederland, 31ste jaargang, nummer 121, p. 2050-2052.

[KLE_2009b]           Kleijweg, A., 2009. Kredietcrisis? Daar hadden we vroeger deze goden voor! In: Pijpelogische Kring Nederland, 31ste jaargang, nummer 124, p. 2092-2094.

[KLE_2009c]           Kleijweg, A., 2009. De melkmeid vna Huibert van Oudheusden. In:. Pijpelogische Kring Nederland, 32ste jaargang, nummer 125, p. 2128-2129.

[KLE_2009d]           Kleijweg, A., 2009. Gijzelaars rookten Oudjaar 1942 een Gouwenaar. In:. Pijpelogische Kring Nederland, 32ste jaargang, nummer 125, p. 2137-2144.

[KLE_2010a]           Kleijweg, A., 2010. Pijpenkoppen van de scheepswerf Oostenburg. In: Pijpelogische Kring Nederland, 32ste jaargang, nummer 127, p. 2213-2221.

[KLE_2010b]           Kleij, P., 2010. Textielloodjes uit de Zaanstreek. In: Westerheem, 59ste jaargang, nummer 2, p. 61-68.

[KLE_2010c]           Kleijweg, A., 2010. E PLURIBUS UNUM. In: Pijpelogische Kring Nederland, 33ste jaargang, nummer 129, p. 2262-2265.

[KLE_2010d]           Kleijweg, A., 2010. Opmerkelijke aanwinst van de merken IVAH en IW. In: Pijpelogische Kring Nederland, 33ste jaargang, nummer 129, p. 2276-2278.

[KLE_2011a]           Kleijweg, A., 2011. Gered van de vuilcontainer. In: Pijpelogische Kring Nederland, 33ste jaargang, nummer 131, p. 2326-2341.

[KLE_2012a]           Kleijweg, A., 2012. Hoe kwam de Delftse pijpenmaker Thomas Bael aan zijn wereldkloot? In: Pijpelogische Kring Nederland, 35ste jaargang, nummer 138, p. 2558-2561.

[KLE_2012b]           Kleijweg, A., 2012. Bijzondere barokvondst uit Calslagen. In: Pijpelogische Kring Nederland, 35ste jaargang, nummer 139, p. 2608-2610.

[KLE_2015a]           Kleijweg, A., 2015. Tabakspijp met standbeeld van Rembrandt,1852. In: Pijpelogische Kring Nederland, 37ste jaargang, nummer 145, p. 70-72.

[KLO_2007a]           Klomp, M., 2007. Zwolse pijpen.  In: Clevis, H., O. Goubitz, J. Hagendoorn, J. de Jong en M. Klomp. Gevonden verhalen; Archeologische speurtochten in Zwolle: het verhaal achter de vondst. Zwolle. p.68-71.

[KLU_1998a]           Kluttig-Altmann, R., 1998. Tonpfeifenfunce von einer innerstädtischen Parzelle Leipzigs. In: Knasterkopf, Mitteilungen für Freunde irdener Pfeifen, Heft 11, p.49-55.

[KLU_1999a]           Kluttig-Altmann, R., 1999. Tonpfeifen in Leipzig – Erster Vorberich über die Neufunde seit 1990. In: Knasterkopf, Mitteilungen für Freunde irdener Pfeifen, Heft 12, p.74-83.

[KLU_2000a]           Kluttig-Altmann, R., 2000. Bericht über die 1. Tagung der Arbeitsgruppe “Systematisierung der Beschreibung von Stielverzierungen auf Tonpfeifen” am 25./26. Februar 2000 in Görlitz.  In: Knasterkopf, Mitteilungen für Freunde irdener Pfeifen, Heft 13, p.7-10.

[KLU_2000b]           Kluttig-Altmann, R., 2000. Tonpfeifen in Leipzig – zweiter Vorbericht über die Neufunde seit 1999. In: Knasterkopf, Mitteilungen für Freunde irdener Pfeifen, Heft 13, p.10-28.

[KLU_2001a]           Kluttig-Altmann, R. en M. Kügler, 2001. Beobachtungen zur Technologie manueller Stielverzierungen an Tonpfeifen. In: Knasterkopf, Mitteilungen für Freunde irdener Pfeifen, Heft 14, p.32-49.

[KLU_2002a]           Kluttig-Altmann, R., 2002. „Hirduch zihet man den rauch ins Maull“; Tonpfeifen aus Leipziger Stadtkerngrabungen 1992-2000 im Kontext ihrer typologische und kulturhistorischen Entwicklung. In: J. Oexle: Arbeits- und Forschungsberichte zur Sachischen Bodendenkmalpflege, band 44, p.239-263.

[KLU_2003a]           Kluttig-Altmann, R., en M. Kügler, 2003. Bewegung in Sachsen; ein beitrag zur emanzipation der Deutschen Tonpfeifenforschung. In: Knasterkopf; Fachzeitschrift für Tonpfeifen und historischen Tabaksgenuss. Band 16, p. 88-98.

[KLU_2004a]           Kluttig-Altmann, R., en M. Kügler, 2004. Tabak und Tonpfeifen im südlichen Ostseeraum und in Schlesien. Husum.

[KLU_2005a]           Kluttig-Altman, R., 2005. Tonpfeifenfunde im südlichten Ostseeraum und in Schlesien; erste ergebnisse einer interantionalen ausstellung im Ostpeussischen Landesmuseum Lüneburg. In: Knasterkopf, band 18, p. 18-26.

[KLU_2007a]           Kluttig-Altman, R. en N. Mehler, 2007. Die Emanzipation die deutschen Tonpfeifenforschung: Fruhe Deutsche Tonpfeifenproduction im 17 Jahrhunderts. In: Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft fur Archaologie des Mittalters und der Neuzeit nummer 18, p.71-80.  www.dgamn.de/mbl/Mittbl18.pdf

[KLU_2013a]           Kluttig-Altman, R., 2013. New technologies in the Manufacture of Clay tobacco Pipes in Central Europe. In: N. Mehler: Historical Archaeology in Central Europe, p.295-303.

[KLU_2013b]           Kluttig-Altman, R., 2013. Archaeology in Pirna: the Systematic Study of Post-Medieval Finds Based on the example of a small town in Saxony. In: N. Mehler: Historical Archaeology in Central Europe, p.395-409.

[KNA_2001a]           Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie, oktober 2001. Versie 2.0.

[KNO_1953a]          Knoops, D.J., 1953. Johannes Verzijl (Gouda 1747-Leuven 1817) stamvader der Belgische Verzijls. In: Gens Nostra; maandblad der Nederlandse genealogische vereniging, jaargang 8, nummer 8, p. 167-169.

[KNO_1953b]          Knoops, D.J., 1953. Johannes Verzijl (Gouda 1747-Leuven 1817) stamvader der Belgische Verzijls slot. In: Gens Nostra; maandblad der Nederlandse genealogische vereniging, jaargang 8, nummer 9, p. 186-188.

[KOK_1996a]          Kok, R.S., 1996. Vondsten uit vuile grond; archeologisch onderzoek bodemsanering fase 1, Gouda. Gouda.

[KOK_1997a]          Kok, R.S., 1997. Graven in een gracht. Gouda.

[KOM_1976a]          Kompier, F.F., 1976. Doorrokers; Monografieën over pijpen nr. 5. Icon, Amsterdam.

[KOM_1977a]          Kompier, F.F., 1977. Waterwegen. In: Pijpelijntjes, 3de jaargang, numer 4, p.8.

[KOM_1981a]          Kompier, F.F., 1981. Pijpenfabricage in Venlo. In: Pijpelogische Kring Nederland, 4de jaargang, nummer 16, p. 75-99.

[KOM_1982a]          Kompier, F.F., 1982. Pijpenfabricage in Venlo. In: Pijpelogische Kring Nederland, 4de jaargang, p. 75-99.

[KOM_1984a]          Kompier, F.F., 1984. Een Venlose pijp. In: Pijpelogische Kring Nederland, 7de jaargang, nummer 25, p. 4-5.

[KOM_2002a]          Kompier, F., 2002. Bredase pijpenmakers I. In: Pijpelogische Kring Nederland, 25ste jaargang, nummer 98, p. 1436-1441.

[KOM_2003a]          Kompier, F., 2003. Bredase pijpenmakers II. . In: Pijpelogische Kring Nederland, 25ste jaargang, nummer 99, p. 1459.

[KON_2008a]          Konijnendijk, B., 2008. Kleipijpmateriaal. In: M.J. Groenendijk e.a.: Speuren naar spelden; archeologisch onderzoek naar Speldenmakerssteeg 23-31, p. 27-32.

[KON_2008b]          Konijnendijk, B., 2008. Kleipijpen. In: M.J. Groenendijk e.a.: Ruiters in de Rozendaal; archeologisch onderzoek naar Rozendaal 9-13, p. 26-32.

[KOO_1995a]          Kooij, C. van der, 1995. Verslag van een onderzoek naar een vrijwel onbekend pijpenmerk. In: Pijpelogische Kring Nederland, 18de jaargang, nummer 70, p. 733-736.

[KOO_2001a]          Kooij, C. van der, 2001. RAOB: een pijp met een curieus verleden. In: Pijpelogische Kring Nederland, 24ste jaargang, nummer 94, p. 1338-1348.

[KOO_1982a]          Koolen, M., 1982.Tabakspijpjes 1600-1900; pijpvondstenuit Grave,Velp en Escharen. Grave

[KOO_2006a]          Koopmanschap, H., 2006. De pottenbakker en zijn bedrijf bekeken aan de hand van zijn afval; Oosterhoutse afvalkuilen uit de Frederikstraat. In: M. Kerkhof, R. van Oostveen, F. Tomas en C van Woerdekom: SOJA bundel 2005. Leiden. P. 133-138.

[KOR_2012a]          Korpershoek, E., 2012. Goedewaagen’s houthakker als Gladstone ontmaskerd. In: Pijpelogische Kring Nederland, 35ste jaargang, nummer 137, p. 2526-2529.

[KOR_2013a]          Korpershoek, E., 2013. Een Duits Engeltje in Leiden. In: Jaarboek PKN 2013 Stichting voor onderzoek historische tabakspijpen, p. 87-91.

[KOR_2016a]          Korpershoek, E., 2016. Kleipijpen uit Friesland. In: Jaarboek PKN 2016 Stichting voor onderzoek historische tabakspijpen, p. 17-28.

[KOR_2016b]          Korpershoek, E., 2016. Pijpenkoppen en fragmenten van pijpenpotten uit een kleiput in Leiderdorp. In: Jaarboek PKN 2016 Stichting voor onderzoek historische tabakspijpen, p. 49-57.

[KOT_2010a]          Kottman, J., 2010. Soo langh daer wat in is; De geschiedenis van de vroegmoederne wijnfles in onze streken. In: Vormen uit Vuur, nummer 209/210, p.50-71.

[KRO_1986a]          Krommenhoek, W. en A. Vrij, z.j. (1986). Kleipijpen drie eeuwen Nederlandse kleipijpen in foto’s. Amstelveen.

[KRK_1986a]           Krook, W., 1986. Opgedoken pijpen uit “‘t Vliegend hart”. In: Pijpelogische Kring Nederland, 9de jaargang, nummer 33, p. 2-7.

[KRK_2013a]           Krook, W., 2013. Wandtegels versierd met pijprokers. ‘Tabackblasers’  als wandversiering. In: Jaarboek PKN 2013 Stichting voor onderzoek historische tabakspijpen, p. 137-149.

[KUG_1986a]          Kügler, M., 1986. 18e eeuwse Westerwald kleipijpen gevonden in Grenzhausen. In: Pijpelogische Kring Nederland, 8ste jaargang, nummer 29, p. 14-24.

[KUG_1987a]          Kügler, M., 1987, Tonpfeifen; Ein Beitrag zur Geschichte der Tonpfeifenbäckerij in Deutschland, Quellen und Funde aus dem Kannenbäckersland. Höhr-Grenzhausen.

[KUG_1992a]          Kügler, M., 1992. Existenzformen eines Gewerbes; Die Tonpfeifenbäckerei im Westerwald. In: Volkskultur an Rhein und Maas, 11. Jahrgang, nummer 3, Bonn, p. 29-41.

[KUG_1995a]          Kügler, M., 1995. Pfeifenbäckerei im Westerwald; Die Geschichte der Pfeifenbäckerei des unteren Westerwaldes von de Anfängen um 1700 bis Heute. Köln.

[KUG_1998a]          Kügler, M., 1998. Rezensionen. In: Knasterkopf, Mitteilungen für Freunde irdener Pfeifen, Heft 11, p.80-93.

[KUG_1998b]          Kügler, M., 1998. Neue Literatur. In: Knasterkopf, Mitteilungen für Freunde irdener Pfeifen, Heft 11, p.93-98.

[KUG_1999a]          Kügler, M., 1999. Zum Export Westerwalder Tonpfeifen in die Schweiz im 18 und 19 Jahrhundert. In: M. Schmaedecke: Tonpfeifenfunde in die Schweiz, p. 27-37.

[KUG_1999b]          Kügler, M., 1999. Neue Literatur. In: Knasterkopf, Mitteilungen für Freunde irdener Pfeifen, Heft 12, p.96-98.

[KUG_2001a]          Kügler, M., 2001. Ein model für Tonpfeifen? Bemerkungen zu einem Fundstück aus Heidelberg. In: Knasterkopf, Mitteilungen für Freunde irdener Pfeifen, Heft 14, p.9-13.

[KUG_2001b]          Kügler, M., 2001. Bibliografie neu Erschienerer Literatur. In: Knasterkopf, Mitteilungen für Freunde irdener Pfeifen, Heft 14, p.68-71.

[KUG_2002a]          Kügler, M., 2002. Eine Jonas-pfeife aus dem 18. Jahrhundert. In: Knasterkopf, Fachzeitschrift für Tonpfeifen und historischen Tabakgenuss, Heft 15, p. 96.

[KUG_2005a]          Kügler, M., 2005. Die Arbeiter der tonpfeifenmanifaktur in Rostin; Moglichkeiten einer analyse. In: Knasterkopf, band 18, p. 43-50.

[KUG_2005b]          Kügler, M., 2005. Neue Quellen zur Tonpfeifenherstellung in Celle. In: Knasterkopf, band 18, p.80-86.

[LAA_1977a]           Laansma, S., 1977. Pijpmakers en pijpmerken 1724-1865. Arnhem.

[LÄG_2006a]           Lägers, H., 2006. Hertsteen en Cronement; haardstenen uit de zestiende en zeventiende eeuw. Utrecht.

[LAH_2008a]           Lahaussois, Chr., 2008. Delfts aardewerk. Amsterdam.

[LAM_2010a]           Laméris, A. en R. Michels, 2010. Drie glazen uit Suriname. In: Vormen uit Vuur, nummer 209/210, p. 4-11.

[LAN_1980a]           Langouet, L. en G. Le Duc en H. Beillard, 1980. The St. Malo pipe-factory “cretal aine et Cie” (mid-XIXth century).  In: P. Davey: The archaeology of the clay tobacco pie IV. BAR International Series 92, p. 83-108.

[LAN_1984a]           Land, A.H., 1984. Metalen voorwerpen uit de voormalige Dolhuisgracht te Leiden. In: Bodemonderzoek in Leiden; jaarverslag 1983, p. 63-97.

[LAN_2014a]           Lancaster, R., 2014. 2013 Conference paper – The Opprobrium of Archaeologists: Dorset Clay Tobacco Pipes. In: Society for Clay Pipe Research, newsletter 85, p. 4-23.

[LAS_1983a]           Lasse Wallin, A., 1983. Datering med hjälp av kritpipor. In: Fornvännen, nummer 78, p. 128-135.

http://fornvannen.se/pdf/1980talet/1983_128.pdf

[LAU_1930a]           Laufer, B, W. Hambly en R. Linton, 1930. Tobacco and its use in Africa. Field museum of natural history, Chicago.

[LAW_1979a]          Lawrence, S., 1979. York pipes and their makers. In: P. Davey, The archaeology of the clay tobacco pipe I. BAR British series 63. p. 67-84.

[LAW_1981a]          Laws, A. en A. Oswald, 1981. The kiln of William Heath, eighteenth century Brentford pipemaker. In: P. Davey: The Archaeology of the clay tobacco pipe VI. Pipes and kilns in the London region. BAR British series 97, p. 5-13.

[LEC_2006a]           Leclaire, A., 2006. Embossed marks on pipes from Saint uentin-La Potterie (France). In: The pipe year book 2005-2006, p. 167-172.

[LEC_2008a]           Leclaire, A., 2008. Les pipiers Saint-Quentinois XVIIIeme – XIXeme siecles. Journal of the academie internationale de la pipe. Volume 1, 2008. Liverpool.

[LEC_2009a]           Leclaire, A. en M. Leclaire, 2009. Les subjects pur surprises de St. Quentin – La Poterie (Gard). September 2009.

[LEC_2009b]           Leclaire, A., 2009. France. In: D. Higgins, Journal of the academie internationale de la pipe, volume 2, p. 51-58.

[LEC_2011a]           Leclaire, A., 2011. The Pipe makers of Rouen in the Seventeenth Century. In: Society for Clay Pipe Research (SCPR), nummer 79, p. 40.

[LEC_2012a]           Leclaire, A., 2012. Aspects méconnus du metier de piper en France. In: D. Gallagher en P. Davey: Journal of the academie internationale de la pipe, volume 5, p. 91-105.

[LEC_2014a]           Leclaire, A., 2014. Analyse des marques sur forneaux avec initials et chiffres. In: Journal of the Academie Internationale de la Pipe, volume 6, 2013, p. 63-69.

[LEN_1868a]           Lennep, J. van en J. ter Gouw, 1868. De uithangtekens, in verband met de geschiedenis en volkstekens beschouwd. Amsterdam.

[LIN_1900a]            Lintum, C. te, 1900. De textielindustrie in oude-Rotterdam. In: Rotterdams Jaarboek, reeks 1, jaargang 7, p. 1-57.

[LIN_1980a]            Linden-Nijdam, van der, B., 1980. Pijpen: rookinstrumenten van oudsher. Tabaksdozen: fraaie bergplaatsen voor het dure product. In: Kunst & antiek Revue, april 1980, p. 19-26.

[LIN_1987a]            Lindsay, W.J.: 1985 Excavations at the Carmelite Friary, Nether Parkley, Linlithgow, 1983-1984. A summary report. In: Site Summaries. In: Davey, P.: The Archaeology of the Clay Tobacco Pipe X, Scotland. BAR British Series 178, 1987, p. 299-305.

[LIN_1992a]            Linden, D. van, 1992. Pijpekoppen. In: Nehalennia, nummer 89, p. 25-30.

[LIN_1995a]            Linden, D. van, 1995. Kleipijpen uit het verdronken land. In: L.C.J. Goldschmitz e.a., Verdronken land van Valkenisse en keizershoofd. Goes. p. 39-43.

[LIN_2000a]            Lingen, B. van der, 2000. Tabakspijpenmakers in Woerden in de 17e en 18e eeuw. In: Pijpelogische Kring Nederland, 23ste jaargang, nummer 89, p. 1205-1219.

[LIN_2001a]            Lingen, B. van der, 2001. Tabakspijpen van de VOC-handelspost te Dejima, Nagasaki, Japan. In: Pijpelogische Kring Nederland, 23ste jaargang, nummer 91, p. 1261-1275.

[LIN_2002a]            Lingen, B. van der, 2002. Pijpenfabriek “ERKA” te Alphen aan de Rijn. In: Pijpelogische Kring Nederland, 24ste jaargang, nummer 97, p. 1415-1422.

[LIN_2002b]            Lingen, B. van der, 2002. Clay tobacco pipes form the 1998-1999 excavations at Dejima, Nagasaki, Japan (a priliminary report). Nieuwkoop 2002. Vertaling van de originele publicatie : Dejima Oranda Shokan-ato Hakkutsu Chosa Houkokusho, Nagasaki, 2002, p. 228.

[LIN_2003a]            Lingen, B. van der, 2003. Smoking in the Ottoman Empire and an introduction to the clay Tobacco pipes from the Beirut souks excavations. In: Berytus archeological studies, Volume XLVII, p. 129-142.

[LIN_2003b]            Lindeman, T en R. Fraaije (redactie), 2003. Gids voor strandfossielen van Cadzand en Nieuwvliet-Bad; haaien-, en roggentanden, schelpen, krabben, slangsterren, zoogdierresten. Boxtel.

[LIN_2004a]            Lingen, B. van der, 2004. Pijpenmakers uit Aarlanderveen, Alphen en Hazerswoude Rijndijk. In: Pijpelogische Kring Nederland, 26ste jaargang, nr. 103, p. 1545-1550.

[LIN_2004b]            Lingen, B. van der, 2004. Het gebruik van tabak in een Nieuwkoopse herberg; Deel I. In: Rondom Nieuwecoop, 14e jaargang, nr. 1, p. 14-18.

[LIN_2004c]            Lingen, B. van der, 2004. Het gebruik van tabak in een Nieuwkoopse herberg; Deel II slot. In: Rondom Nieuwcoop, 14e jaargang, nr. 2, p. 27-36.

[LIN_2007a]            Lingen, B. van der, 2007. Pijpenmakers uit Gouda en Aarlanderveen met een contact bij Zweedse fabrikanten in de eerste helft van de 18e eeuw. In: Pijpelogische Kring Nederland, 30ste jaargang, nummer 118, p. 1920-1927.

[LIN_2007b]            Linde Jaspers, N., 2007. Met de Franse slag; Franse compendiariofaience uit Nederlandse bodem (ca. 1600-1660). In: vormen uit vuur, nummer 199, p.2-16.

[LIN_2008a]            Lingen, B. van der, 2008. De boedelinventaris van hendrik Straatman, handelaar in tabak en tabakspijpen te Woerden 1795 (1). In: Heemtijdinghen, 44ste jaargang, nr. 2, juni 2008, p. 44-51.

[LIN_2008b]            Lingen, B. van der, 2008. De boedelinventaris van Hendrik Straatman, handelaar in tabak en tabakspijpen te Woerden 1795 (2). In: Heemtijdinghen, 44ste jaargang, nr. 3, oktober 2008, p. 80-89.

[LIN_2009a]            Lingen, B. van der, 2009. Pijpen en tabak voor het garnizoen van ’s-Hertogenbosch 1747. In: Pijpelogische Kring Nederland, 31ste jaargang, nummer 123, p. 2073-2076.

[LIN_2009b]            Lingen, B. van der, 2009. Het gebruik van tabak in koffiehuizen in de 17e en 18e eeuw. In: jaarboek SNT 2009, p. 38-45.

[LIN_2010a]            Lingen, B. van der, 2010. Een sigarenpijp van de jubilerende Koninklijke Stearine Kaarsenfabriek Gouda, 1858-1908. In: Pijpelogische Kring Nederland, 32ste jaargang, nummer 127, p. 2194-2197.

[LIN_2010b]            Lingen, B. van der, 2010. Van fraudeur tot acteur, van Onstee tot Onzin. Kleipijpen met het huur- en verhuurkantoor van Jan Onzin. In: Pijpelogische Kring Nederland, 33ste jaargang, nummer 129, p. 2268-2275.

[LIN_2010c]            Lingen, B. van der, 2010. Tabakspijp van Abraham Oppelaar redt het leven van een Nieuwkoops kind. In: Rondom Nieuwecoop, nummer 2, p. 19-21.

[LIN_2010d]            Lingen, B. van der, 2010. Spreukpijpen van de sociëteit Bellevue en Concordia te Amsterdam. In: Pijpelogische Kring Nederland, 33ste jaargang, nummer 130, p.2208-2210.

[LIN_2011a]            Lingen, B. van der, 2011. De tabakspijp van Jan van Outshoorn. In: Rondom Nieuwecoop, 21ste jaargang, nummer 2, p. 9-12.

[LIN_2011b]            Lingen, B. van der, 2011. Erka en Neerlandia; Pijpen- en plateelfabricage als nevenactiviteit van grossiers in rookartikelen. In: Jaarboek Stichting Nederlandse Tabakshistorie, p. 53-66.

[LIN_2012a]            Lingen, B. van der, 2012. Het Oost-Indisch rookgerei van VOC-dienaar Joan van Hoorn (1653-1711) en een Hollandse kleipijp met zijn portret. In: Pijpelogische Kring Nederland, 34ste jaargang, nummer 135, p. 2474-2480.

[LIN_2012b]             Lingen, B. van der, 2012. Rhenense tabak voor de Amsterdamse fabrikant Huijbert Bastert. In: Pijpelogische Kring Nederland, 34ste jaargang, nummer 136, p. 2490-2492.

[LIN_2012c]            Lingen, B. van der, 2012. De tabakspijp van Jan Outshoorn. In: Pijpelogische Kring Nederland, 35ste jaargang, nummer 137, p. 2530-2533.

[LIN_2012d]            Lingen, B. van der, 2012. Een herdenkings- en reclamepijp van de firma A.B. van der Reep v/h C.A. Franchimon, tabaksfabrikant in Leiden. In: Pijpelogische Kring Nederland, 35ste jaargang, nummer 139, p. 2586-2595.

[LIN_2012e]            Lingen, B. van der, 2012. Een Goedewaagen – Zenith pijp van een zuinige roker. In: Pijpelogische Kring Nederland, 35ste jaargang, nummer 137, p. 2539.

[LIN_2012f]             Lingen, B van der, 2012. Seventeenth and eighteenth-century Ottoman smoking pipes in the Netherlands. In: D. Gallagher en P. Davey: Journal of the academie internationale de la pipe, volume 5, p. 61-74.

[LIN_2013a]            Lingen, B. van der, 2013. Kleipijpen van de scheepswerf van Topsvoort aan de Oosteinderweg te Aalsmeer. In: Jaarboek PKN 2013 Stichting voor onderzoek historische tabakspijpen, p. 9-31.

[LIN_2013b]            Lingen, B. van der, 2013. Een Amerikaanse Chesapeak pijp en een Turkse Tsjiboek uit een sloot in de Schermer. In: Jaarboek PKN 2013 Stichting voor onderzoek historische tabakspijpen, p. 59-63.

[LIN_2013c]            Lingen, B. van der, 2013. Felix Meritis: inkoop, gebruik en hergebruik en kleipijpen 1784-1861. In: Jaarboek PKN 2013 Stichting voor onderzoek historische tabakspijpen, p. 65-85.

[LIN_2013d]            Lingen, B. van der, 2013. Een zeemonster uit de Nieuwkoopse polder. In: Jaarboek PKN 2013 Stichting voor onderzoek historische tabakspijpen, p. 107-113.

[LIN_2013e]            Lingen, B. van der, 2013. Lodewijk Pincoffs, zakenman, politicus en oplichter van formaat. In: Pijpelogische Kring Nederland, 36ste jaargang, nummer 140, p. 9-14.

[LIN_2013f]             Lingen, B. van der, 2013. Een huis vol pijpen. De boedelinventaris van Geertje Dircks van Neck te Gouda (1695). In: Jaarboek PKN 2013 Stichting voor onderzoek historische tabakspijpen, p. 125-135.

[LIN_2013g]            Lingen, B. van der, 2013. Een hoornpijp uit de zeventiende eeuw. In: Pijpelogische Kring Nederland, 36ste jaargang, nummer 141, p. 52-56.

[LIN_2013h]            Lingen, B. van der, 2013. Van de Velde, Burgklij & Zapfenbergh; drie Amsterdamse tabaks- en pijpenhandelaren uit de 18e eeuw. Amsterdam.

[LIN_2014a]            Lingen, B. van der, 2014. Een conflict tussen Bart Pietersz. Valkenburg en Jan Bastiaensz Overwesel, 1722. In: Jaarboek PKN 2014 Stichting voor onderzoek historische tabakspijpen, p. 9-11.

[LIN_2014b]            Lingen, B. van der, 2014. Een kleipijp met miniatuur tekeningen in inkt. In: Jaarboek PKN 2014 Stichting voor onderzoek historische tabakspijpen, p.27-29.

[LIN_2014c]            Lingen, B. van der, 2014. Ottomaanse pijpen in Nederlandse collecties, archieven en als bodemvondst (zeventiende en achttiende eeuw. In: Jaarboek PKN 2014 Stichting voor onderzoek historische tabakspijpen, p.39-53.

[LIN_2014d]            Lingen, B. van der, 2014. Een ‘tobacqy pyp met tin beslaegen’ in een linnenkast in Dokkum, 1604. In: Jaarboek PKN 2014 Stichting voor onderzoek historische tabakspijpen, p.93-97.

[LIN_2014e]            Lingen, B. van der, 2014. Een groep zeldzame eerste-generatiepipen uit Amsterdams afval 1590-1625. In: Jaarboek PKN 2014 Stichting voor onderzoek historische tabakspijpen, p.111-149.

[LIN_2014f]             Lingen,B. van der, 2014.Van kleiknikker naar kleipijp. Kees Moerings en zijn Goudsche pijpenmakerij ‘De Witte Kees’. In: Pijpelogische Kring Nederland, 37ste jaargang,nummer 144, p. 33-41.

[LIN_2015a]            Lingen, B. van der., 2015. Snollen in Limburg. Een achttiende eeuws recept om pijpen te ‘verglaasen’. In: Pijpelogische Kring Nederland, 37ste jaargang, nummer 147, p. 110-114.

[LIN_2015b]            Lingen, B. van der, 2015. Aanvulling op ‘een groep zeldzame eerste-generatiepijpen uit Amsterdam afval 1590-1625’. In: A. de Haan en B van der Lingen (redactie): PKN Stichting voor onderzoek historische tabakspijpen, Jaarboek 2015, p. 19-31.

[LIN_2015c]            Lingen, B. van der, 2015. Een tabakspijp ter herdenking van de verovering van de zilverenvloot door Piet Hein, 1628-1828. In: A. de Haan en B van der Lingen (redactie): PKN Stichting voor onderzoek historische tabakspijpen, Jaarboek 2015, p. 33-35.

[LIN_2015d]            Lingen, B. van der, 2015. De firma G. Rompelman & Compagnie, fabrikant in grof aardewerk en pijpen te Kampen. In: A. de Haan en B van der Lingen (redactie): PKN Stichting voor onderzoek historische tabakspijpen, Jaarboek 2015, p. 59-68.

[LIN_2015e]            Lingen, B. van der, 2015. Ruiter te paard en vijf schijven in een Delftse tuin en de relatie tussen pijpenmakers te Gouda. In: A. de Haan en B van der Lingen (redactie): PKN Stichting voor onderzoek historische tabakspijpen, Jaarboek 2015, p. 79-82.

[LIN_2015f]             Lingen, B. van der, 2015. De Amsterdamse pijpenhandelaar Dirk Entvogel, zijn opvolger Jacob van der Werf en het handelsmerk het wapen van Gouda. In: A. de Haan en B van der Lingen (redactie): PKN Stichting voor onderzoek historische tabakspijpen, Jaarboek 2015, p. 149-164.

[LIN_2015g]            Lingen, B. van der, 2015. Advertenties met pijpen en tabak in Zürichse weekbladen 1730-1806. In: A. de Haan en B van der Lingen (redactie): PKN Stichting voor onderzoek historische tabakspijpen, Jaarboek 2015, p. 167-185.

[LIN_2016a]            Lingen, B. van der, 2016. Tabakspijpenmakers in Amsterdam. Enkele aanvullingen uit de poorterboeken. In: Pijpelogische Kring Nederland, 38ste jaargang, nummer 149,p. 45-48.

[LIN_2016b]            Lingen, B. van der en R. de Haan, 2016. Een vorstelijke vondst: Koning Standhouder Willem III van Oranje. In Jaarboek stichting PKN, p. 9-14.

[LIN_2016c]            Lingen, B. van der, 2016. Kleipijpen voor de koopman Christian Daniel Bramigk uit Anhalt-Köthen, 1735-1743. In Jaarboek stichting PKN, p. 31-37.

[LIN_2016d]            Lingen, B. van der, 2016. Cornelis Dirksz Samson, een potschipper met tabakspijpen. In Jaarboek stichting PKN, p. 59-64.

[LIN_2016e]            Lingen, B. van der, 2016. De pijpenmarkt op de Nieuwezijds Voorburgwal te Amsterdam: Ordonnanties, vrachttarieven, pijpen, pijpenhandelaren en export. . In Jaarboek stichting PKN, p. 67-123.

[LOF_1989a]           Loftus, J en E. Ring, 1989. Die Geschiechte des Rauchens und der Pfeifenbachter. Uelzen.

[LOO_1989a]          Loo, I van, 1989. Pijpenfabricage te Nederweert omstreeks 1850. In: Bruekers, A. (red): Nederweerts verleden. Nederweert.

[LOO_2009a]          Looper, B., 2009. De Nederlandse Hanzesteden: scharnieren in de Europese economie 1250-1550. In: H. Brand en E. Knol: Koggen, Kooplieden en Kantoren; Groninger Hanze studies 4, p. 109-123.

[LUC_2012a]           Lucic, B., 2012. Clay pipes from Sirmium. In: D. Gallagher en P. Davey: Journal of the academie internationale de la pipe, volume 5, p. 9-15.

[LUD_2009a]           Ludvigsen, B., 2009. Norway. In: D. Higgins, Journal of the academie internationale de la pipe, volume 2, p. 109-118.

[LUE_2014a]           Lueg, C.H. en S. Leenen, 2014. Forschungen zu Haus Horst in Gelsenkirchen; Rechnungsbücher und Tonpfeifen. Darmstadt.

[LYN_1998a]           Lynne-Fox, G., 1998. The study and analysis of the kaolin clay tobacco pipe collection from the seventeenth-century archaeological site of Port Royal, Jamaica.

http://nautarch.tamu.edu/pdf-files/Fox-PhD1998.pdf

[MAL_1996a]          Malcolm, C., 1996. St. John’s Bahamas shipwreck project. Interim report I, 1991-1995.

http://www.melfisher.org/interimreport1.pdf

[MAR_1987a]          Martin, C. J. M.: A group of pipes from Mid Shore, Pittenweem, Fife. In: Davey, P.: The Archaeology of the Clay Tobacco Pipe X, Scotland. BAR British Series 178, 1987, p. 167-182.

[MAR_1987b]          Martin, C. J. M.: A group of pipes from the Dutch East Indiaman Kennemerland, 1664.  In: Davey, P.: The Archaeology of the Clay Tobacco Pipe X, Scotland. BAR British Series 178, 1987, p. 211-224.

[MAR_1987c]          Martin, P. F. de C. Martin: Clay pipes from the wreck of the HMS Dartmouth, 1690. A re-assesment. In: Davey, P.: The Archaeology of the Clay Tobacco Pipe X, Scotland. BAR British Series 178, 1987, p.225-232.

[MAR_1999a]          Mar López Colom, M. del, 1999. Collection Hubril 1; Pipas de arcilla Halladas en Gipuzkoa; Aproximación a su catalogación arqueológica y tipológica. Irun, Spanje.

[MAX_2013a]          Maxim, M., 2013. A 15–17. századi távolsági textilkereskedelem régészeti emlékei Pápán. In: Fiatal Kozepkoros Regeszek IV. Konferenciajanak Tanulmanykotete. Szerk.: Varga Mate, Kaposvar, p. 267-282.

[MAY_2011a]          Mayenburg, F., 2011. Afwijkende Goudse trechterpijpen uit de 18e eeuw. In: Pijpelogische Kring Nederland, 33ste jaargang, nummer 131, p. 2325-2327.

[MCC_1977a]          McCashion, J. H.: The clay tobacco pipes of New York State under the sidewalks of New York: Archaeological investigations near the U.S. Customs House on Manhattan Island, New York. Chenango Chapter. The Bulletin of the New York State Archaeological Association 71, 1977, p. 2-19.

[MCC_1979a]          McCashion, J.H., 1979. A preliminary chronology and discussion of seventeenth and early eighteenth century clay tobacco pipes from New York State sites. In: P. Davey, The Archaeology of the clay tobacco pipe II. BAR International Series 60. p.63-149.

[MCC_1991a]          McCashion, J. H.: The clay tobacco pipes of New York State. Part III: Stone Quarry Oneida – MSV 4-2. Chenango Chapter NYSAA Vol. 24(4), 1991, p. 1-86.

[MCC_1994a]          McCasion, J. H.: The clay pipes of New York State. Part V: An analysis of the clay tobacco pipes from the Orchard Mohawk Site (CNJ-3). William M. Beauchamp Chapter NYSAA 6(1), 1994, p. 4-81.

[MEH_2009a]          Mehler, N., 2009. The archaeology of the mercantilism; clay tobacco pipes in Bavariaand their contribution to an economic system. In: Society for Post-Medieval Archaeology, 43ste jaargang, nummer 2, p. 261-281.

[MEH_2009b]          Mehler, N., 2009. Clay pipes in Bavaria and Bohemia: common ground in the cultural and political history of smoking. In: Studies in Post Medieval Archaeology, nummer 3, p. 317-336.

[MEH_2010a]          Mehler, N., 2009. Tonpfeifen in Bayern (ca. 1600-1745). Kiel.

[MEI_2007a]            Meijlink, B.H.F.M. en J. Dijkstra, 2007. Goes Verpleeghuis Ter Valcke, de resten van een verdwenen motteberg. ADC rapport 719. Amersfoort.

[MEL_1983a]          Mello, U. P. de: Clay pipes from North-East Brazil.  In: Davey, P.: The archaeology of the clay tobacco pipe, VIII. America. Bar International Series  175, 1983. P. 259-286.

[MEL_2003a]          Mellanen, J., 2003. Clay tobacco pipes from the Vrouw Maria. In: MOSS, nummer 1, p.18-19.

http://www.nba.fi/internat/moss/download/moss_newsletter2.pdf

[MEL_2008a]           Melton, N., 2008. Pipes from Antigua. In: SCPR, newsletter 74, p. 18.

[MER_1994a]          Merl, G., 1994. Tonpfeifenfunde aus der Umgebung von Parensen. In: Süd Nierdsachsen; Zeitschrift für Regionale Forschung und Heimatpflege, 22. Jahrgang, nummer 1, p. 7-12.

[MER_2008a]          Meredith, J. en S. Anderson, G. Egan, D. Higgins en P. Pattison, 2008. Excavation at Landguard Fort: an investigation of the 17th century defences. In: Post-Medieval Archaeology, 42ste jaargang, nummer 2, p. 229-275.

[MEU_1979a]          Meulen, J. van der en F. Tymstra, 1979. Pijpen met een Vissebek. In: Pijpelogische Kring Nederland, 1ste  jaargang, nummer 4, p. 11-14.

[MEU_1979b]          Meulen, J. van der, H. Tupan. 1979. Pijpe uyt branders. In: Pijpelogische Kring Nederland, 2de jaargang, nummer 7, p. 7-9.

[MEU_1980a]          Meulen, J. van der en H. Tupan, 1980. De leidse tabakspijpmakers in de 17e en 18e eeuw. Hoogezand.

[MEU_1981a]          Meulen, J. van der, 1981. Het Goudse pijpmakersgeslacht Verzijl. In: Pijpelogische Kring Nederland, 4de jaargang, nummer 15, p.52-70.

[MEU_1982a]          Meulen, J. van der en E. van de Most, 1982. Pijpenvondst te Alphen aan de Rijn. In: Pijpelogische Kring Nederland, 5de jaargang, nummer 18, p. 40-45.

[MEU_1983a]          Meulen, J.van der, 1983. De pijpen uit de gracht van Cronesteijn. In: Westerheem, 32ste jaargang, nummer 5.

[MEU_1983b]          Meulen, J. van der en L. Thoom, 1983. Het pijpenmakersgilde te Schoonhoven. In: Pijpelogische Kring Nederland, 6de jaargang, nummer 22, p. 39-45.

[MEU_1983c]          Meulen, H. van der en P. Bakker, 1983. Achttiende eeuwse pijpen met als zijmerk de letters M en N. In: Pijpelogische Kring Nederland, 6de jaargang, p.34-38.

[MEU_1984a]          Meulen, J. van der en M. Steenbergen en F. Mayenburg, 1984. Een interessante 19e eeuwse pijpenstort in Gouda. In: Pijpelogische Kring Nederland, 7de jaargang, nummer 26, p. 26-38.

[MEU_1984b]          Meulen, J. van der en P. Bakker, 1984. De val van de citadel van Antwerpen. In: Pijpelogische Kring Nederland, 7de jaargang, 1984. p. 8-10.

[MEU_1984c]          Meulen, J. van der en L. Thoom. 1984. Pijpmakers en pijpmakerknechts in Schoonhoven. In: Pijpelogische Kring Nederland, 6de jaargang, nummer 24, p. 92-100.

[MEU_1985a]          Meulen, J. van der, 1985. Pijpenmakers en hun merken in de eerste helft van de 19de eeuw. In: Pijpelogische Kring Nederland, 8de jaargang, nummer 30, p. 34-47.

[MEU_1985b]          Meulen, J. van der, 1985. Leidse pijpen uit de tweede helft van de 17de eeuw. In: Pijpelogische Kring Nederland, 8de jaargang, nummer 31, p. 50-59.

[MEU_1986a]          Meulen, J. van der, 1986. Huismerken gezet door pijpenmakers. In: Pijpelogische Kring Nederland, 9de jaargang, nummer 34, p. 44-45.

[MEU_1986b]          Meulen, J. van der, 1986. De “Gouwenaars” van Alphen aan de Rijn. Alphen aan de Rijn.

[MEU_1987a]          Meulen, J. van der, 1987. Recente vondsten uit Alphen aan de Rijn. In: Pijpelogische Kring Nederland, 9de jaargang, nummer 36, p. 90-95.

[MEU_1987b]          Meulen, J. van der, 1987. Pijprokers in reliëf. In: Pijpelogische Kring Nederland, 10de jaargang, nummer 39, p. 59-71.

[MEU_1988a]          Meulen, J. van der, 1988. Alphen aan de Rijn. In: De kleipijp als bodemvondst. F. Tymstra e.a.. p. 4-15.

[MEU_1988b]          Meulen, J. van der, 1988. Leiden. In: De kleipijp als bodemvondst. F. Tymstra e.a.. p. 113-122.

[MEU_1988c]          Meulen, J. van der, 1988. Schoonhoven. In: De kleipijp als bodemvondst. F. Tymstra e.a.. p. 150-157.

[MEU_1989a]          Meulen, J. van der, 1989. Delftse pijpenmakers en hun produkten. In: Pijpelogische Kring Nederland, 12de jaargang, nummer 45, p. 102-115.

[MEU_1990a]          Meulen, J. van der, 1990. Inventarisatie pijpmerken in 1850. In: Pijpelogische Kring Nederland, 12de jaargang, nummer 48, p. 178-181.

[MEU_1990b]          Meulen, J. van der, 1990. Kwesties over de tabakspijpmerken van Geurt Jacob Schildt. In: Pijpelogische Kring Nederland, 13de jaargang, nummer 49, p. 202-209.

[MEU_1990c]          Meulen, J. van der, 1990. De pijpenpotten van Gouda. In: Pijpelogische Kring Nederland, 13de jaargang, nummer 49, p. 212-217.

[MEU_1990d]          Meulen, J. van der, 1990. Een tinnen Sir Walter Raleigh / Jonas-pijp. In: Pijpelogische Kring Nederland, 13de jaargang, nummer 51, p. 258-260.

[MEU_1991a]          Meulen, J. van der, 1991. De pijpenpotten van Alphen aan de Rijn. In: Pijpelogische Kring Nederland, 13de jaargang, nummer 52, p. 274-284.

[MEU_1992a]          Meulen, J. van der, J.P. Brinkerink en P. von Hout, 1992. Tabakspijpennijverheid in Gorinchem. Leiden.

[MEU_1994a]          Meulen, J. van der, 1994. De “gecroonde roos” en andere pijpenmakersmerken van Gouda. Leiden/Gouda.

[MEU_1996a]          Meulen, J. van der, 1996. Het wapen van Breda. In: Pijpelogische Kring Nederland, 18de jaargang, nummer 72, p. 793.

[MEU_1996b]          Meulen, J. van der, 1996. Jan Arijse (Ariens) Danens. In: Pijpelogische Kring Nederland, 18de jaargang, nummer 72, p. 796-797.

[MEU_1997a]          Meulen, J. van der, 1997. Leidse pijpenmakers. In: Pijpelogische Kring Nederland, 19de jaargang, nummer 76, p. 897-900.

[MEU_1999a]          Meulen, J. van der, 1999. Het pijpengeslacht Sonnevelt in Gouda. In: Pijpelogische Kring Nederland, 21ste jaargang, nr. 83, p. 1066-1067.

[MEU_1999b]          Meulen, J. van der, z.j. Leidse pijpenmakers ten voeten uit. Leiden.

[MEU_2000a]          Meulen, J. van der. Tabaksnijverheid in Gorinchem. In: Pijpelogische Kring Nederland, 22ste jaargang, nr. 87, p. 1156-1162.

[MEU_2001a]          Meulen, J. van der en T. Bottelier, 2001. Pijpenmakers en branders in Haarlem. In: Pijpelogische Kring Nederland, 24ste jaargang, nummer 93, p.1313-1321.

[MEU_2001b]          Meulen, A. van der en P. Smeele, 2001. De pottenbakkers van Oudshoorn; Friezen en Brabanders in De Sniep 1686-1848. In: De Viersprong: orgaan van de historische vereniging Alphen aan de Rijn. 18e jaargang, nr. 67.

[MEU_2002a]          Meulen, A. van der en P. Smeele, 2002. Delftse pottenbakkers na 1675; Van Pieter Vermeulen tot Johannes Renaud. In: Vormen uit vuur, nummer 179, p. 2-31.

[MEU_2003a]          Meulen, J. van der, 2003. Goudse pijpenmakers en hun merken. Leiden.

[MEU_2003b]          Meulen, H. van der, 2003. De pijpenmakerijen. In: In Gorcum gebakken; aardewerk, kleipijpen, wandtegels. Gorcum.

[MEU_2003c]          Meulen, A. van der en P. Smeele, 2003. Gorcumse pottenbakkerijen en de oven van Arij van Dalem. In: In Gorcum gebakken; aardewerk, kleipijpen, wandtegels. Gorcum.

[MEU_2005a]          Meulen, H. van der, 2005. Een pijpenmaker in Sneek. In: Pijpelogische Kring Nederland, 28ste jaargang, nummer 110, p.1712.

[MEU_2007a]          Meulen, A. van der en P. Smeele. De namaak bekroond; de keramiek, ingezonden naar de eerste nationale nijverheidstentoonstellingen van 1808 en 1809. In: Vormen uit vuur, nummer 197, p. 2-16.

[MEU_2008a]          Meulen, H. van der, 2008. Boedels van pijpenmakers. In: Pijpelogische Kring Nederland, nummer 119, p. 1930-1934.

[MEU_2008b]          Meulen, A., van der en P. Smeele. De pottenschuiten aan de Wolfshoek; Oosterhoutse schippers en de aardewerkhandel in Rotterdam in de achttiende en negentiende eeuw. In: Vormen uit vuur, nummer 203, p. 18-39.

[MEU_2010a]          Meulen, H. van der, 2010. Presentatiepijp? In: Pijpelogische Kring Nederland, 32ste jaargang, nummer 127, p. 2198-2199.

[MEU_2012a]          Meulen, A. van der en P. Smeele, 2012. De pottenbakkers van Gouda 1570-1940 en hun betekenis voor de geschiedenis van de Nederlandse keramiek. Leiden.

[MEY_2005a]          Meyza, K., 2005. Tonpfeifenimporte aus west- und Osteuropa aus der zeit vor 1720 in Warschau. In: Knasterkopf, band 18, p. 31-34.

[MIK_2012a]            Mikic-Antonic, B., 2012. The pipes of Bac. In: D. Gallagher en P. Davey: Journal of the academie internationale de la pipe, volume 5, p. 27-41.

[MIL_1983a]            Miller, H. M.: A search for the “Citty of Saint Maries”. Report  on the 1981 excavations in St. Mary’s City, Maryland. St. Maries Archaeology Series 1, 1983.

[MIL_1991a]            Miller, H.M., 1991. Tobacco Pipes from Popés Fort, St. Mary’s City, Maryland”: an English Civil War Site on the American Frontier. In: P. Davey en D.J. Pogye: The Archeaeolgy of the Clay Tobacco Pipe XII. Chesapeake Bay. BAR International Series 566. p. 73-88.

[MIT_1983a]            Mitchell, V.: The history of Nominee Plantation with emphasis on the clay tobacco pipes.  In: Sudbury, B.: Historic clay tobacco pipe studies 2, 1983, p. 1-38.

[MOL_1996a]          Molen, R.S. van der, 1996. Een negentiende-eeuwse stortplaats langs de Nieuwe Schipsloot. In: Pijpelogische Kring Nederland, 18de jaargang, nummer 71, p. 762-766.

[MOL_2011a]          Möller, G., 2011. Lezing gehouden ten behoeve van Knasterkopf in Stralsund, Duitsland.

[MOR_1999a]         Mordant, R., 1999. La pipe en terre d’Andennne et ses marques. Andenne.

[MOR_1989a]         Morgenroth, W., 1989. Tabakspfeifen sammeln; Kunstwerke in Porzellan; Ein Beitrag zur Geschichte des Rauchens. Munchen.

[MUL_1979a]          Muldoon, S., 1979. Marked clay pipes form Coventry. In: P. Davey, The archaeology of the clay tobacco pipe I. BAR British series 63. p. 255-278.

[MUL_2002a]          Muller, A., 2002. Plangebied Plein 38-40; gemeente Tiel; een archeologisch inventariserend onderzoek. Amsterdam.

[MUL_2006a]          Mulder, S.A. m.m.v. K.L.B. Bosma, H. Halici, G.J. de Roller en J. Schoneveld, 2006. Een archeologische begeleiding (AB) bij de sanering van de stadsgracht van Culemborg, gemeente Culemborg (Gld.). ARC-publciatie 160, Groningen.

[MUR_1943]            Murray, W.G.D., 1943. De Rotterdamse toeback-coopers. In Rotterdams Jaarboek, 1943, p. 19-83.

[MUR_z.j.a]             Murphy, J.L., z.j. Two Tennessee clay tobacco pipe makers.

[NOE_1979a]          Noel Hume, A., 1979. Clay tobacco pipes excavated at martin’s hundred, virginia, 1976-1978. In: P. Davey, The archaeology of the clay tobacco pipe II. BAR International Series 60.

[NOL_2002a]          Noll, G. en H. Stecher. 2002. Erfurter Tonpfeifen-Funde; Stadtmuseum Erfurt <>. Erfurt.

[NOR_2009a]          Norton, J., 2009. Ireland. In: D. Higgins, Journal of the academie internationale de la pipe, volume 2, p. 75-80.

[NOR_2014a]          Norton, J., 2014. The Dublin pipe trade in the 1830s to 1850s, with some comment on the trade outside Dublin. In: D. Gallagher, Journal of the Academie Internationale de la pipe, volume 7, p. 79-84.

[NIJ_1981a]            Nijhof, E., 1981. Westerwaldpijpen uit de achttiende eeuw. In: Pijpelogische Kring Nederland, 4de jaargang, nummer 13, p. 8-23.

[NIJ_1984a]            Nijhof, E., 1984. Een achtiende eeuwse pijpmaker HDG. In: Pijpelogische Kring Nederland, 7de jaargang, nummer 25, p. 6-7.

[NIJ_1984b]            Nijhof, E., 1984. Twee originele pijpnamen uit de achttiende eeuw. In: Pijpelogische Kring Nederland, 7de jaargang, nummer 25, p. 18-20.

[OAK_1980a]          Oak-Rhind, H., 1980a. Distribution of clay tobacco pipes roud their place of manufacture. In: P. Davey, The archaeology of the clay tobacco pipe III, BAR British series 78, p. 349-361.

Voor vanOostveen zie literatuur

[OPS_1996a]          Opsteyn, L., 1996. Grote vondsten uit de Kleine Gete. In: De Brabantse Folklore en Geschiedenis. Nummer 289.

[OSK_1998a]          Ostkamp, S., 1998. Kleipijpen en een pijpaarden beeldje. In: Afval van gorters, brouwers en een hospitaal; archeologisch onderzoek aan het Wortelsteegplein, p. 127-138.

[OSK_1998b]          Ostkamp, S., 1998. Laat-middeleeuwse hoogversierde gatenpotten uit Rotterdamse bodem. In: Vormen uit vuur, nummer 165, p. 2-14.

[OSK_2001a]          Ostkamp, S., R. Roedema en R. van Wilgen. 2001. Gebruikt en Gebroken; vijf eeuwen bewoning op drie lokaties in het oostelijk stadsdeel. Rapporten over de Alkmaarse Monumentenzorg en Archeologie, RAMA 10.

[OSK_2004a]          Ostkamp, S. en A. van Benthem, 2004. Goes ‘Prins van Oranje’ Een archeologische begeleiding. ADC-rapport  307. Amersfoort.

[OSK_2005a]          Ostkamp, S. en M. Spanjer, 2005. De opgraving Purmerend Padjedijk. ADC-rapport 341. Amersfoort.

[OSK_2010a]          Ostkamp, S., 2010. Archaische majolica uit de veertiende-eeuwse Nederlanden; tinglazuur plavuizen en vaatwerk, en hun verwantschap met gebrandschilderd glas. In: Vormen uit vuur, nummer 208, p. 21-42.

[OSW_1975a]         Oswald, A., 1975. Clay pipes for the archaeologist. Britisch Archaeological Reports 14.

[OSW_1979a]         Oswald, A., 1979. Identifiable pipes of the Norwich makers. In: P. Davey, The archaeology of the clay tobacco pipe I. BAR British series 63. p. 353-359.

[OSW_1980a]         Oswald, A., 1980. Tobacco pipe collections in Exeter museum.  In: P. Davey, The archaeology of the clay tobacco pipe III, BAR British series 78, p. 325-336.

[OSW_1981a]         Oswald, A. en D. Le Faye, 1981. An 18th century pipe group from Bedford square, London WC1.  In: P. Davey, The archaeology of the clay tobacco pipe VI, BAR British series 97, p. 67-78.

[OSW_1983a]         Oswald, A., 1983. Sources of port Royal pipes. In: Davey, P.: The archaeology of the clay tobacco pipe, VIII. America. Bar International Series  175, p. 255-257.

[OSW_2003a]         Oswald, A., en R. Le Cheminant, 2003. Some further observations on early pipes, Society for Clay Pipe Research, wibsite www.scpr.fsnet.co.uk/earlypipes.

[PAL_2008a]           Pallo, S. en E. Russow, 2008. Piiburaamat; book of pipes. Talinn, Estland.

[PAS_2012a]           Pas, M., 2012. Turkish pipes and pipes produced in Poland to resemble Turkish pipes, in the collections of the National Museum in Krakow. In: D. Gallagher en P. Davey: Journal of the academie internationale de la pipe, volume 5, p. 43-54.

[PAW_1969a]          Pawson, M., 1696. Clay tobacco Pipes in the Knwoles Collection. In: Quarterly Bulletin of the Archaeological Society of Virginia, Volume 23 (march 1969), p, 115-147.

[PEA_1982a]           Peacey, A.A., 1982. The structural development of clay tobacco pipe kilns in England: a preliminary study. In: P. Davey: The Archaeology of the clay tobacco pipe; VII. More pipes and kilns from England. BAR British Series 100. p. 3-17.

[PEA_2002a]          Peacey, A. en A. Vince, 2002. Chararcterisation of Pipeclay from Pipe Aston, Herefordshire, and other sites in the west of England. AVAC report 2002/049.

http://www.avac.uklinux.net/potcat/pdfs/avac2002049.pdf

[PEA_2007a]          Pearce, J., 2007. Living in Victorian London; The clay pipe evidence.

http://www.geog.qmul.ac.uk/victorianlondon/pdf/ClayPipe.pdf

[PEA_2007b]           Peacey, A., 2007. A note on the Griffiths Collection, inclusing Pipes from the Seventeenth Century North Herefordshire Makers of Birtley and Lingen. In: SCPR, newsletter 72, p. 8-10.

[PEA_2008a]           Peacey, A., 2008. News from Pipe Aston. In: SCPR, newsletter 74, p. 51-54.

[PEA_2014a]           Pearce, J.,2014. Clay tobacco pipes made by the Manby family of London. In: Journal of the Academie Internationale de la Pipe, volume 6, 2013, p. 71-82.

[PEN_2001a]           Penders, A.J.L., 2001. Een onverwachte vondst aangaande Robert Bon. In: Pijpelogische Kring Nederland, 23ste jaargang, nummer 91, p. 1256-1258.

[PER_1983a]           Pernambucano de Mello, U., 1983. Clay pipes from North-East Brazil. In: P. Davey: The Archaeology of the clay tobacco pipe; VIII America. BAR Interantional Series 175, p. 259-286.

[PET_1963a]           Petersen, E.T., 1963. Clay pipes: a footnote to Mackinac’s history. Mackinac Island state park commission, Macinac Island, Michigan.

[PET_1980a]           Peter, I., 1980. Datierte tonpfeifen aus einem Basler Fundkomplex.  In: P. Davey: The archaeology of the clay tobacco pie IV. BAR International Series 92, p. 71-81.

[PET_2015a]           Petit, Th. en L. Brou, 2015. Qualmende Köpfe vor der belagerten Festung Luxemburg. Die Tonpfeifenfunde aus zwei Feldlagern der Truppen Ludwigs. In: ARCHAEOLOGIA LUXEMBURGENSIS N°2, 2015, p. 199-216.

[PFE_1983a]           Pfeifer, M.A., 1983. Clay tobacco pipes form Hudson’s bay company’s Bellevue Fram, San Juan Island, Washington. In: P. Davey: The Archaeology of the clay tobacco pipe; VIII America. BAR Interantional Series 175, p. 161-183.

[PFE_1983b]           Pfeifer, M.A., 1983. The tobacco-related artifact assemblage from the Martinez Adobe, Pinole, California. In: P. Davey: The Archaeology of the clay tobacco pipe; VIII America. BAR Interantional Series 175, p. 185-194.

[PFE_2006a]           Pfeifer, M. A., 2006. Clay tobacco pipes and the fur trade of the Pacific Northwest and Northern Plains. Historic clay tobacco pipe studies. Research monograph 1, 2006, 150 p.

[PFE_2007a]           Pfeifer, M.A., R.T. Gartley en J.B. Sudbury, 2007. President pipes; origin and distribution. Presented at the 8th South Central Historical Archeology Conference, Memphis, Tenessee, 28 october 2006.

[PLU_1979a]           Pluis, J., 1979. Kinderspelen op tegels. Assen.

[PLU_1994a]           Pluis, J., 1994. Bijbeltegels; bijbelse voorstellingen op Nederlanse wandtegels van de 17e tot de 20e eeuw. Leiden.

[PLU_1997a]           Pluis, J., 1997. De Nederlandse Tegel, decors en benamingen 1570-1930. Leiden.

[PLU_2005a]           Pluis, J., 2005. Fries Aardewerk. Harlingen producten 1720-1933. Leiden.

[PLU_2008a]           Pluis, J., 2008. Nederlandse Tegels 1900-2000. Leiden.

[POG_1991a]          Pogue, D.J., 1991. Clay Tobacco pipes from four 17th century Domestic Sites in the Lower Patuxent River Valley of Maryland. In: P. Davey en D.J. Pogye: The Archeaeolgy of the Clay Tobacco Pipe XII. Chesapeake Bay. BAR International Series 566.

[POL_1993a]           Polling, A., 1993. Maastrichtse ceramiek; merken en dateringen. Lochem.

[PON_2008a]          Pons, D., 2008. Een Rotterdamse Tonpijp. In: Pijpelogische Kring Nederland, 31ste jaargang, nummer 121, p. 1998-1999.

[POT_1984a]          Potgieter, S., en G. Abrahams, 1984. Gouda clay pipes form excavated historical Sites in Cape Town. Bulletin of the South African Cultural History Museum 5, p. 42-53.

[POT_1991a]          Potter, S.R., en R.C. Sonderman, 1991. An Analysis fo Clay Tobacco Pipes form Harmony Hall, Maryland. In: P. Davey en D.J. Pogye: The Archeaeolgy of the Clay Tobacco Pipe XII. Chesapeake Bay. BAR International Series 566. p. 27-36.

[PRI_1984a]            Price, R. en R en Ph. Jackson, 1984. The Ring family of Bristol, clay tobacco pipe manufacturers. In: Post-medieval Archaeology, nummer 18, p. 263-300.

[PRI_2013a]            Price, R., 2013. 2013 Conference paper – The Rings: A Succesful Dorset family in Bristol. In: Society for Clay Pipe research, nummer 84, p. 10-14.

[RAF_2006a]           Rafferty, S.M., 2006. Evidence of early tobacco in Northeastern North America? In: Journal of Archaeological Science 33, p. 453-458.

[RAP_2005a]           Raphael, M en M. Kügler, 2005. Funde von Fort le Beggegrarde, Südfrankreich. In: knasterkopf, Heft 18, p. 138-141.

[RAP_2006a]           Raphael, M., 2006. The clay pipes of the well of the fort of Bellegarde. In: The pjpe year book 2005-2006, p. 124-135.

[RAP_2009a]           Raphael, M., 2009. Report on the Pipes Discovered on the Wreck of the Flute LÁtlas lost on December 2nd 1739 in Lampaul Bay, Ouessant, France. In: SCPR, newsletter 75, p. 30-33.

[RAY_2008a]           Rayner, P., 2008. II Mystery Solved. In: SCPR, newsletter 74, p.54-55.

[REI_2005a]            Reinfelde, I., 2005. Archaologische Tonpfeifenfunde in Riga; ein erster Uberblick. In Knasterkopt, band 18, p. 51-62.

[RIC_1978a]            Richie, C.F., 1978. Clay Tobacco-pipes from the Baybulls wreck, Newfoundland, 1696: A report in support of the preliminary excavations.

[RIC_1983a]            Richie, C.F., 1983. Tobacco-pipes from fort Walsh, Saskatchewan, A north-west mounted police post, 1875-1883. In: P. Davey: The Archaeology of the clay tobacco pipe; VIII America. BAR International Series 175, p. 89-160.

[RIE_1999a]            Riemann, R., 1999. Tonpfeifenfunde in Petershagen-Windheim. In: Knasterkopf, Mitteilungen für Freunde irdener Pfeifen, Heft 12, p.15-25.

[RIO_1991a]           Riordan, T.B., 1991. Seventeenth-Century Clay Tobacco Pipes form Smith’s Townland, St. Mary’s City, Maryland.  In: P. Davey en D.J. Pogye: The Archeaeolgy of the Clay Tobacco Pipe XII. Chesapeake Bay. BAR International Series 566. p. 89-98.

[RIT_1982a]            Ritmeester, P., 1982. Pijpenvondst in het Observantenklooster te Amersfoort. In: Pijpelogische Kring Nederland, 5de jaargang, nummer 19, p. 50-55.

[RIT_1986a]            Ritmeester, P., 1986. Fabrieksafval uit 18de eeuws Gorcum. In: Pijpelogische Kring Nederland, 9de jaargang, nummer 35, p. 69-71.

[RIT_1987a]            Ritmeester, P., 1987. De koningspijp. In: Pijpelogische Kring Nederland, 9de jaargang, nummer 36, p. 88-89.

[ROE_2015a]          Roedema, R en P. Bitter, 2015. Pattriotten en prinsgezinden. In: A. de Haan en B van der Lingen (redactie): PKN Stichting voor onderzoek historische tabakspijpen, Jaarboek 2015, p. 9-17.

[ROO_1983a]         Roosingh, J.W. en F. Tymstra, 1983. Symbolen van de vrijmetselarij op pijpen. In: Pijpelogische Kring Nederland, 5de jaargang, nummer 20, p. 89-94.

[ROO_1997a]         Rooijen, C. van, 1997. De Utrechtse vloer; een historisch mozaïek. In: G. Bakker en T. Hoekstra: Het stenen geheugen. Utrecht.

[ROY_2007a]          Roy, C., 2007. Premiers regards sur le dépotoir de la fabrique de pipes à fumer Henderson, 1847-1876.. In: Archéologiques; revue de lássociation des archéologues du Québec, nummer 20, p. 38-54.

[ROY_2008a]          Roy, C., 2008. Note de recherche. De deux nouvelles marques de fabricant utilisées par la manufacture de pipes à fumers Henderson de Montréal. In: Archéologiques; revue de lássociation des archéologues du Québec, nummer 21, p. 76-83.

[RUT_1980a]          Rutter, J. en P. Davey, 1980. Clay pipes from Chester. In: P. Davey. The archaeology of the clay tobacco pipe III. BAR British series 78. p. 41-272.

[SCH_1994a]          Schaap, E.B., 1994. Bloemen op tegels in de Gouden Eeuw; Van Prent tot tegel. Bloemendaal.

[SCH_2000a]          Schouten, L. en A. de Bruijn. 2000. Een eeuw Verzijl aan de Raam en Gouwe. In: Pijpelogische Kring Nederland, 23ste  jaargang, nummer 90, p. 1241-1248.

[SCH_2000b]          Schneider, K., 2000a. Der Mineralwasserversand und seine gefässproduktion im Rheinisch-Hessischen raum von 17. bis zum ende des 19. Jahrhunderts. Veröffentlichungen der Gesellschaft für Historische Hilfswissenschaften (VGHH) 5. Koblenz.

[SCH_2001a]          Schouten, L. en A. de Bruijn, 2001. Johannes Verzijl (1). In: Pijpelogische Kring Nederland, 24ste jaargang, nummer 94, p. 1328-1329.

[SCH_2006a]          Schmidt, W.U. en Th. Nieuwenhuizen en A.M. Numan, 2006. Een archeologisch onderzoek op het Nieuwe Kerksplein te Haarlem. In: Haarlems bodemonderzoek 2004, 34ste jaargang, p. 4-32.

[SCH_2007a]          Schouten, L., en A. Kleijweg. 2007. Nicolaas van Komen: de grote onbekende (deel 1). In: Pijpelogische Kring Nederland, 29ste jaargang, nummer 115, p. 1844-1850.

[SCH_2007b]          Schouten, L., en A. Kleijweg. 2007. Nicolaas van Komen: de grote onbekende (deel 2). In: Pijpelogische Kring Nederland, 29ste jaargang, nummer 116, p. 1863-1871.

[SCH_2007c]          Schellingerhoud, A., 2007. Een opmerkelijk pijpje met afbeelding “man met harpoen”. In: Pijpelogische Kring Nederland, 30ste jaargang, nummer 118, p. 1919-1920.

[SCH_2007d]          Schrickx, C.P., 2007. Westerdijk en Westerpoort. In: Hoorn onder ons, nummer 3, mei 2007.

[SCH_2008a]          Schouten, L., en A. Kleijweg. 2008. Nikolaas van Komen: de grote onbekende (deel 3). In: Pijpelogische Kring Nederland, 31ste jaargang, nummer 121, p. 1983-1991.

[SCH_2008b]          Schouten, L., en A. Kleijweg. 2008. Een reuzensteel met het merk “Haan”. In: Pijpelogische Kring Nederland, 31ste jaargang, nummer 121, p. 2008-2009.

[SCH_2009a]          Schmidt, G., 2009. Prilimenary Analysis of clay tobacco pipes at Avery’s rest. Draft version 3.

[SCH_2011a]          Scharnhorst, H., 2011. SCPR 2010 Conference Paper: Discovery of a Possible Pipe Kiln of Augustus Moore, West Walls in Wareham, Dorset – Initial Findings. In: Society for Clay Pipe Research, nummer 80, p. 29-33.

[SCH_2013a]          Schrickx, C., 2013. Medemblik, gedempe Achterom 45. In: De archeologische kroniek van Noord-Holland 2012, p. 70-72.

[SCW_1999a]         Schweickert, K.-P., 1999. Tonpfeifenfunde aus der Aller in Walbeck (Ohrekreis). In: Knasterkopf, Mitteilungen für Freunde irdener Pfeifen, Heft 12, p.25-29.

[SCW_2001a]         Schweickert, K.-P., 2001. Tonpfeifenfunde von schloss Weferlingen. In: Knasterkopf, Mitteilungen für Freunde irdener Pfeifen, Heft 14, p.62-63.

[SEE_1993a]           Seeliger, M., 1993. Pfeifenmacher und Tonpfeifen zwischen Weser und Harzvorland; Geschichte der Handwerker und ihrer Erzeugnisse. Göttingen.

[SEE_2012a]           Seemann, U., 2012. A late 18th century Dutch clay cigar holder from Cape Town, South Africa.

Ook gepubliceerd als: Een laat 18e eeuwse Nederlands sigarenpijpje van klei uit Kaapstad, Zuid-Afrika. In: Pijpelogische Kring Nederland, 35ste jaargang, nummer 137, p. 2534-2537.

[SEE_2012b]           Seemaan, U., 2012. A late eighteenth century Dutch clay cigar holder from Cape Town, South Africa. In: D. Gallagher en P. Davey: Journal of the academie internationale de la pipe, volume 5, p. 127-128.

[SHE_1980a]           Sheridan, K.W., 1980. Two groups of clay tobacco pipes from Staffordshire. In: P. Davey. The archaeology of the clay tobacco pipe III. BAR British series 78. p. 283-285.

[SIL_2005a]             Silkens, B, S.A. Mulder, A. Ufkes en J. Schoneveld. 2005. Een archeologische begeleiding op plangebied A, locatie Koningshof te Gouda, gemeente Gouda (Z.-H.). Groningen. ARC-publicatie 138.

[SIW_2005a]           Siwiak, W., 2005. Funde Preussischer Pfeifen in Polen auf der Grundlage publizierter Materialien; ein abriss der Forschungsproblematik. In: Knasterkopf, band 18, p. 35-38.

[SKR_1980a]           Skre, D., 1980. Clay pipes from the excavation in Revierstredet 5-7, Oslo. In: P. Davey: The archaeology of the clay tobacco pie IV. BAR International Series 92, p. 299-318.

[SMA_1996a]          Schmaedecke, M., 1996. Zum Stand der Tonpfeifenforschung in der Schweiz; Ein erster Überblick. In: Knasterkopf, heft 8, p. 50-61

[SMA_1999a]          Schmaedecke, M., 1999. Zum Gebrauch von Tonpfeifenin der Schweiz. In: M. Schmaedecke: Tonpfeifen in die Schweiz, p. 51-66.

[SMA_1999b]          Schmaedecke, M., 1999. Tonfpeifenfunde aus dem kanton Basel Landschaft. In: M. Schmaedecke: Tonpfeifen in die Schweiz, p. 77-110.

[SMA_2002a]          Schmaedecke, M., 2002. Floral verzierte Pfeifenstiele aus Südwestdeutsland und angrenzenden Regionen;  ansätze zu einer systematisierung von produkten vornehmlich aus dem raum Mannheim/Frankenthal. In: Knasterkopf fachzeitschrift für Tonpfeifen und historischen Tabaksgenuss, Band 15, p. 19-34.

[SMA_2003a]          Schmaedecke, M., 2003. Floral verzierte Pfeifen mit Herstellerangaben aus fundcomplexen des Südlichen Oberrheins. In: Knasterkopf fachzeitschrift für Tonpfeifen und historische Tabaksgenuss, Band 16, p. 69-87.

[SMI_1978a]            Smiesing, P.K., 1978. Utrechtse pijpenmakers. In: Pijpelogische Kring Nederland, 1ste jaargang, nummer 1, p. 2-7.

[SMI_1979a]            Smiesing, P.K., 1979. Pijpaarden krulstaafjes. In: Pijpelogische Kring Nederland, 2de jaargang, nummer 6, p. 6-7.

[SMI_1980a]            Smiesing, P.K., 1980. Pijpekoppen uit een late vuilnisbelt. In: Pijpelogische Kring Nederland, 3de jaargang, nummer 9, p. 12-16.

[SMI_1980b]            Smiesing, P.K., 1980. De Peter Dorni-pijp. In: Westerheem, 29ste jaargang, nummer 5.

[SMI_1981a]            Smiesing, P.K., 1981. De Utrechtse pijpenindustrie in de Lauwerecht. In: Pijpelogische Kring Nederland, 4de jaargang, nummer 14, p. 27-39.

[SMI_1981b]            Smiesing, P.K., 1981. Een rechtszaak rond het merk DW. In: Pijpelogische Kring Nederland, 4de jaargang, nummer 14, p. 42.

[SMI_1982a]            Smiesing, P.K., 1982. De Vrede van Aken. In: Pijpelogische Kring Nederland, 5de jaargang, nummer 17, p. 2-3.

[SMI_1982b]            Smiesing, P.K., 1982. Pijpen uit Hamburg. In: Pijpelogische Kring Nederland, 5de jaargang, nummer 18, p. 38-39.

[SMI_1983a]            Smiesing, P.K., 1983. Een kunstzinnig gedecoreerde pijpesteel. In: Pijpelogische Kring Nederland, 6de jaargang, nummer 22, p. 32-33.

[SMI_1984a]            Smiesing, P.K., 1984. Vrouwe Fortuna of het Fortuin. In: Pijpelogische Kring Nederland, 7de jaargang, nummer 27, p. 50-53.

[SMI_1986a]            Smiesing, P.K., 1986. Pijpenmakers en de bijbel. In: Pijpelogische Kring Nederland, 9de jaargang, nummer 35, p. 59-61.

[SMI_1986b]            Smiesing, P.K., 1986. Het dateren van Goudse pijpen aan de hand van merken. In: Pijpelogische Kring Nederland, nummer 34, p. 35-37.

[SMI_1987a]            Smiesing, P.K., 1987. Een dubbelmerk uit Gouda. In: Pijpelogische Kring Nederland, 10de jaargang, nummer 38, p. 46-47.

[SMI_1988a]            Smiesing, P.K., 1988. De verwarring rond het pijpmakersmerk “de koffiepot”. In: Pijpelogische Kring Nederland, 10de jaargang, nummer 40, p. 94-98.

[SMI_1988b]            Smiesing, P.K. en J.P. Brinkerink, 1988. Onder de rook van Utrecht. z.p.

[SMI_1988c]            Smiesing, P.K., 1988. Utrecht. In: De kleipijp als bodemvondst. F. Tymstra e.a.. p. 158-169.

[SMI_1989a]            Smiesing, P., 1989. Reinier van Aken, een patriottische pijpenmaker uit Gorinchem. In: Pijpelogische Kring Nederland, 12de jaargang, nummer 47, p. 156-161.

[SMI_1989b]            Smiesing, P., 1989. Pijpenkoppen van Wittenburg. In: Pijpelogische Kring Nederland, 12de jaargang, nummer 47, p. 164-171.

[SMI_1990a]            Smiesing, P. en E. Zimmermann, 1990. Pruisische pijpenfabrieken in Polen. In: Pijpelogische Kring Nederland, 13de jaargang, nummer 50, p. 237-248.

[SMI_1991a]            Smiesing, P., 1991. Nog iets over Utrechtse pijpenmakers. In: Pijpelogische Kring Nederland, 14de jaargang, nummer 53, p. 302-312.

[SMI_1991b]            Smiesing, P., 1991. Een misleidende tekst op een pijpesteel. In: Pijpelogische Kring Nederland, 14de jaargang, nummer 54, p. 338.

[SMI_1991c]            Smiesing, P., 1991. Opgegraven tabakspijpen uit de oost-kelder van het Duitse huis. In: Pijpelogische Kring Nederland, 14de jaargang, nummer 55, p. 366-370.

[SMI_1992a]            Smiesing, P., 1992. Een zeldzame pijpenoven in Breda. In: Pijpelogische Kring Nederland, 14de jaargang, nummer 56, p. 392-393.

[SMI_1994a]            Smiesing, P., 1994. De familie Groenevelt, een pijpenmakersfamilie uit de 17e eeuw. In: Pijpelogische Kring Nederland, 16de jaargang, nummer 64, p. 593-597.

[SMI_1995a]            Smiesing, P., 1995. Een vroeg lakpunt. In: Pijpelogische Kring Nederland, 18de jaargang, nummer 70, p. 730-732.

[SMI_1995b]            Smiesing, P., 1995. Utrechtse pijpen en een 19e eeuwse pijpekoppenverzamelaar. In: Pijpelogische Kring Nederland, 18de jaargang, nummer 69, p. 706-709.

[SMI_1998a]            Smiesing, P., 1998. Merken op korte 18e eeuwse pijpen met roosmotief. In: Pijpelogische Kring Nederland, 20ste jaargang, nummer 80, p. 982-985.

[SMI_1998b]            Smiesing, P., 1998. Akkervondsten uit Woerden. In: Pijpelogische Kring Nederland, 21ste jaargang, nummer 81, p. 1006-1017.

[SMI_1998c]            Smiesing, P., 1998. Merken op korte 18-eeuwse pijpen met een roosmotief. In: Pijpelogische Kring Nederland, 21ste jaargang, nummer 82, p 1026-1032.

[SMI_1999a]            Smiesing, P., 1999. Een opmerkelijk pijpenmakersmerk. In: Pijpelogische Kring Nederland, 21ste jaargang, nummer 84, p. 1074-1076.

[SMI_1999b]            Smiesing, P., 1999. Pijpen uit Zeeland. In: Pijpelogische Kring Nederland, 22ste jaargang, nummer 86, p. 1126-1135.

[SMI_2001a]            Smit, E.J.Th.A.M.A en H.J. Kers.  De geschiedenis van Tiel. Tiel.

[SMI_2002a]            Smiesing, P., 2002. Vraagbaak: een raadselachtig naamstempel. In: Pijpelogische Kring Nederland, 24ste jaargang, nummer 97, p.1408.

[SMI_2003a]            Smiesing, P., 2003. Vraagbaak: Pijpen met graveerfouten. In: Pijpelogische Kring Nederland, 25ste jaargang, nummer 99, p. 1462-1463.

[SMI_2004a]            Smiesing, P., 2004. Vraagbaak: Het merk FS. In: Pijpelogische Kring Nederland, 26ste  jaargang, nummer 103, p. 1552.

[SMI_2004b]            Smiesing, P., 2004. Vraagbaak: Het guldenvlies gevonden. In: Pijpelogische Kring Nederland, 27ste jaargang nummer 105, p. 1598-1599.

[SMI_2008a]            Smiesing, P., 2008. De Gorkumse pijpenmaker Frederik Valke en zijn produkt. In: Pijpelogische Kring Nederland, 31ste jaargang, nummer 121, p. 1996-1997.

[SMI_2009a]            Smiesing, P., 2009. Voor sigaar, sigaret of pijptabak. In: Pijpelogische Kring Nederland, 31ste jaargang, nummer 123, p. 2060-2062.

[SMI_2009b]            Smiesing, P., 2009. Nog iets over sigaren / sigarettenpijpjes. In: Pijpelogische Kring Nederland, 31ste jaargang, nummer 124, p. 2121-2123.

[SMI_2010a]            Smiesing, P., 2010. Terug naar … Gorkum. In: Pijpelogische Kring Nederland, 32ste jaargang, nummer 128, p. 2244-2248.

[SMI_2011a]            Smiesing, P., 2011. “Goudse pijpen halen”. In: Pijpelogische Kring Nederland, 33ste jaargang, nummer 131, p. 2349-2351.

[SMI_2012a]            Smiesing, P., 2012. Jan Nieuwveld en de fruitben. In: Pijpelogische Kring Nederland, 34ste jaargang, nummer 135, p. 2464-2467.

[SMI_2012b]            Smiesing, P., 2012. Een porseleinen naampijp. In: Pijpelogische Kring Nederland, 34ste jaargang, nummer 136, p. 2513-2514.

[SMI_2012c]            Smiesing, P., 2012. Een opmerkelijk dubbelmerk. In: Pijpelogische Kring Nederland, 35ste jaargang, nummer 138, p. 2566-2568.

[SMI_2014a]            Smiesing, P., 2014. ‘Gouwenaars’ bij Reeuwijk. In: Pijpelogische Kring Nederland, 37ste jaargang, nummer 144, p. 48-51.

[SMI_2015a]            Smiesing, P., 2015. Zwarte ‘Gouwenaars’. . In: Pijpelogische Kring Nederland, 38ste jaargang, nummer 148, p. 6-11.

[SMI_2017a]            Smiesing, P., 2017. Gouwenaars in Schoonhoven? In: Pijpelogische Kring Nederland, 39ste jaargang, nummer 152, p. 27-32.

[SOU_1995a]          Souverein, P. en P.B. Stoel, 1995. Fossiele Haaietanden uit het Tertiair van Cadzand. In: Grondboor en hamer, nr. 3/4, p. 51-53.

[SPE_1982a]           Spearman, R.M., 1982. Excavation at 17-21 castle street, Forfar 1979. In: Proceedings Society Antique Schotland, nummer 112, p. 455-464. http://archaeologydataservice.ac.uk/catalogue/adsdata/PSAS_2002/pdf/vol_112/112_455_464.pdf

[SPI_2005a]            Spindler, C., 2005. Bleiplomben aus Braunschweicher funden. Braunschweich.

[SPR_1994a]           Sprokholt, H. en Ch. Akkerman en A. de Bruyn, 1994. Aardewerk, glas en metaal. In: Een kijkje in de Keizerstraat. H. Sprokholt e.a.

[STA_1988a]           Stam, M. en R. Stam, 1988. Twee bijzondere vondsten uit Reeuwijk. In: Pijpelogische Kring Nederland, 11de jaargang, nummer 43, p. 67-68.

[STA_1989a]           Stam, R., 1989. Op een pijpenpot past een deksel. In: Pijpelogische Kring Nederland, 12de jaargang, nummer 46, p. 126-143.

[STA_1990a]           Stam, R., en F. Mayenburg, 1990. Een stort van Adrianus van Duijn. In: Pijpelogische Kring Nederland, 13de jaargang, nummer 50, p. 226-232.

[STA_1991a]           Stam, R., 1991. Een 19e-eeuwse stort in Hőhr-Grenzhausen. In: Pijpelogische Kring Nederland, 14de jaargang, nummer 54, p. 339-344.

[STA_1994a]           Stam, R., 1994. Theodor Lamp I. In: Pijpelogische Kring Nederland, 17de jaargang, nummer 65, p. 615-622.

[STA_1994b]           Stam, R., 1994. Theodor Lamp II. In: Pijpelogische Kring Nederland, 17de jaargang, nummer 66, p. 637-648.

[STA_1995a]           Stam, R., 1995. Stortvondst van de pijpenmaker MP uit Keulen. In: Pijpelogische Kring Nederland, 18de jaargang, nummer 69, p. 710-724.

[STA_1996a]           Stam, R., 1996. Een commercieel nevenproduct. In: Pijpelogische Kring Nederland, 19de jaargang, nummer 73, p. 802-824.

[STA_1997a]           Stam, R., 1997. Robert Bon, een pijpenmaker van bovenregionale betekenis. In: Pijpelogische Kring Nederland, 20ste jaargang, nummer 78, p. 926-928.

[STA_1999a]           Stam, R., 1999. Pijp en Politiek. Gouda.

[STA_1999b]           Stam, R., 1999. Doelgroepen uit de 18de eeuw. In: Pijpelogische Kring Nederland, 22ste jaargang, nummer 86, p. 1141-1143.

[STA_2001a]           Stam, R., 2001. Tonpfeifen und Politik. Die Bedeutung der Politischen Pfeife im 19. Jahrhundert. In: Knasterkopf, Mitteilungen für Freunde irdener Pfeifen, Heft 14, p.49-53.

[STA_2003a]           Standke, B., 2003. Zur Tonpfeifenbäckerei in Waldenburg (Altstadt). In: Knasterkopf fachzeitschrift für Tonpfeifen und historische Tabaksgenuss, Band 16, p.118-130.

[STA_2005a]           Standke, B., 2005. Ein Tonpfeifenfund in Halle. In: Knasterkopf, band 18, p. 87-96.

[STA_2008a]           Stam, R.D., 2008. Hat die Philosophie die Wirtschafliche Entwicklung der Pfeifenmacher in Gouda im 19. Jahrhundert gepragt?. 22.Tagung des „Arbeitskreises Tonpfeifen“, 27-04-2008, Forst/Lausitz.

[STA_2008b]           Stam, R.D., 2008. Goudse pijpen uit de Lofoten. In: Pijpelogische Kring Nederland, 31ste jaargang, nummer 121, p. 2000 – 2002.

[STA_2009a]           Stam, R., 2009. Een schenking van Gerrit Cornelis van der Want aan de verzamelaar W. Bragge in 1869. In: Pijpelogische Kring Nederland, 31ste jaargang, nummer 123, p. 2063-2069.

[STA_2009b]           Stam, R., 2009. Belgium. In: D. Higgins, Journal of the academie internationale de la pipe, volume 2, p. 15-22.

[STA_2009c]           Stam, R., 2009. Germany. In: D. Higgins, Journal of the academie internationale de la pipe, volume 2, p. 59-64.

[STA_2009d]           Stam, R., 2009. Netherlands. In: D. Higgins, Journal of the academie internationale de la pipe, volume 2, p. 93-108.

[STA_2010a]           Stam, R., 2010. De export van pijpen uit het Westerwald via Nederlandse havens in de 19e eeuw en de rol van handelshuizen. In: Pijpelogische Kring Nederland, 32ste jaargang, nummer 127, p. 2200-2212.

[STA_2010b]           Stam, R., 2010. Sparnaaij. In: SCPR, spring/summer 2010, nummer 77, p. 21-26.

[STA_2010c]           Stam, R., 2010. De Phrygische muts en Marianne op Franse pijpen.  In: Pijpelogische Kring Nederland, 33ste jaargang, nummer 130, p.2216-2217.

[STA_2012a]          Stam, R., 2012. Aanvulling op Sequah pijpen. In: Pijpelogische Kring Nederland, 34ste jaargang, nummer 135, p. 2486.

[STA_2012b]           Stam, R., 2012. Een pijpenverzameling te Londen. In: Pijpelogische Kring Nederland, 34ste jaargang, nummer 136, p. 2498-2499.

[STA_2012c]           Stam, R., 2012. Een Kerststal uit het Westerwald. In: Pijpelogische Kring Nederland, 35ste jaargang, nummer 139, p. 2606-2607.

[STA_2012d]           Stam, R., 2012. Some aspects of the social history of pipe making in the nineteenth century Netherlands. In: D. Gallagher en P. Davey: Journal of the academie internationale de la pipe, volume 5, p. 87-90.

[STA_2013a]           Stam, R., 2013. Waarom de ontwikkeling van de pijpennijverheid in Belgiië  zo anders was als die in Nederland. In: Jaarboek PKN 2013 Stichting voor onderzoek historische tabakspijpen, p. 33-49.

[STA_2014a]           Stam, R, 2014. Een Jonaspijp uit Keulen. In: Jaarboek PKN 2014 Stichting voor onderzoek historische tabakspijpen, p. 19-20.

[STA_2014b]           Stam, R, 2014. De Belgische export en import van pijpen na de Belgische onafhankelijkheid. In: Jaarboek PKN 2014 Stichting voor onderzoek historische tabakspijpen, p. 75-85.

[STA_2014c]           Stam, R, 2014. Is het bijmerk een betrouwbaar dateringskenmerk?. In: Jaarboek PKN 2014 Stichting voor onderzoek historische tabakspijpen, p. 99-102.

[STA_2014d]           Stam, R., A. Leclaire en G. Kleiber, 2014. De republikeinse held van een vrijwel onbekende republikeinse Franse pijpenmaker. Met een bijlage over de andere pijpenmakerijen in Straatsbourg. In: Jaarboek PKN 2014 Stichting voor onderzoek historische tabakspijpen, p. 105-109.

[STA_2014e]           Stam, R., 2014. The importation of Dutch pipes into Germany during the seventeenth and eighteenth centuries. In: Journal of the Academie Internationale de la Pipe, volume 6, 2013, p. 133-139.

[STA_2015a]          Stam, R., 2015. Een pijpje uit de grensstreek van Togo en Benin en de grote export van bruin gelakte pijpen naar West-Afrika. In: Pijpelogische Kring Nederland, 37ste jaargang, nummer 147, p. 122-124.

[STA_2015b]           Stam, R., 2015. Leidens Ontzet op pijpen. In: A. de Haan en B van der Lingen (redactie): PKN Stichting voor onderzoek historische tabakspijpen, Jaarboek 2015, p. 37-44.

[STA_2015c]           Stam, R., 2015. Iets over de sociale geschiedenis van de Belgische kleipijpennijverheid. In: A. de Haan en B van der Lingen (redactie): PKN Stichting voor onderzoek historische tabakspijpen, Jaarboek 2015, p. 129-137.

[STA_2015d]           Stam, R., 2015. De sociale strijd op Belgische pijpen. In: A. de Haan en B van der Lingen (redactie): PKN Stichting voor onderzoek historische tabakspijpen, Jaarboek 2015, p. 141-147.

[STA_2015e]           Stam, R., 2015. The export of clay pipes to the Netherlands from the German firms Gebrüder Bordollo and Jacobi Adler & Co. In: Journal of the Academie Internantionale de la pipe, volume 8, p. 89-101.

[STA_2016a]           Stam, R., 2016. Aanvulling pijpenmakers Schoonhoven: Willem van Solinge. In: Pijpelogische Kring Nederland, 38ste jaargang, nummer 149, p. 44.

[STA_2016b]           Stam, R., 2016. Twee late herinneringspijpen van P. van der Want Gzn. In Jaarboek stichting PKN, p. 125-127.

[STA_2016b]           Stam, R., 2016. Miniatuur pijpenrekjes van aardewerk uit de 20e eeuw. In: Jaarboek stichting PKN, p. 129-163.

[STE_1982a]           Steendijk, T., 1982. Archiefdocumenten over een 17e eeuwse Hoornse pijpmaker en het tabaksverbruik in West-Friesland in die tijd. In: Pijpelogische Kring Nederland, 5de jaargang, nummer 19, p. 2-3.

[STE_1983a]           Steendijk, T., 1983. Tabaksbelastingen en pijpmakers in de 17e eeuw in Hoorn. In: Pijpelogische Kring Nederland, 5de jaargang, nummer 20, p. 76-79.

[STE_1999a]           Stelze-Huglin, S., 1999. Tonpfeifenfunde von der Burg Rötteln bei Lorback. In: M. Schmadecke: Tonpfeifen in die Schweiz. p. 116 e.v..

[STE_2014a]           Stellingwerf, W, 2014. Een handelaar in het allegaar? Analyse van de keramiek- en de glasvondsten uit scheepswrak OL79, gemeente Dronten. Universiteit Leiden.

[SUD_1979a]          Sudbury, B., 1979. Historic clay tobacco pipemakers in the united states of America.  In: P. Davey, The Archaeology of the clay tobacco pipe II. BAR International Series 60. p.151-341.

[SUT_2002a]           Sutherland, C., 2002. The Use of Clay Tobacco Pipes to Date Historic Sites in New Zealand.  University of Auckland Anthropology Dept.

[SUZ_2011a]           Suzuki, B.T., 2011. Dutch influences on the Japanese smoking habit. In: Journal of the Academie Internationale de la pipe, volume 4, p. 39-43.

[SWI_1991a]           Swinkels, L., 1991: Pijpekoppen en stelen in stukken, in J. Thijssen (red.), Tot op de bodem uitgezocht. Glas en ceramiek uit een beerput van de “Hof van Batenburg” te Nijmegen, 1375-1850, Nijmegen, 43-45.

[SWI_1999a]           Swimberghe, P., 1999. Arabesken uit Herkenrode. In: Tegel, nummer 27, p. 4-12.

[SZI_2001a]            Szill, H., 2001. Tonpfeifenfunde aus Erding, Teil  1. In: Knasterkopf, Mitteilungen für Freunde irdener Pfeifen, Heft 14, p.13-20.

[SZI_2002a]            Szill, H., 2002. Tonpfeifenfunde aus Erding, Teil 2. In: Knasterkopf fachzeitschrift für Tonpfeifen und historischen Tabaksgenuss, Band 15, p. 51-64.

[TAY_1979a]           Taylor, S., en W.R. Gault. Late nineteenth Century clay tobacco pipes from Warwick. In: P. Davey, The archaeology of the clay tobacco pipe I. BAR British series 63. p. 279-293.

[TEM_1967a]          Tempelman, H.A.J., 1967. Het geslacht van der Want. In: Mededelingenblad Vrienden van de Nederlandse Ceramiek, nummer 46, p. 2-28.

[THI_1805a]            Thieme, H.C.A., 1805. Nog nooit geopenbaarde voorschriften voor tabaksfabrikeurs en tabakshandelaars, tabaksrokers en tabakssnuivers om op de goedkoopste en beste wijze iedere uit en inlandse soort van rook- en snuiftabak te vervaardigen, voornamelijk zoals deze in Duinkerken en Holland bereid wordt als mede hoe alle sausen daaraan te maken zijn en welke ingrediënten daartoe genomen worden. Zutphen.

[THI_1990a]            Thier, B., 1990. Die Tonpfeifenfunce aus der Karlsburg in Bremerhaven (1672-1680). In: Knasterkopf, heft 3, p.1-16.

[THI_1993a]            Their, B., 1993. Probleme der Küstenforschung im Südlichen Nordseegebied; band 20, Oldenburg 1993.

[THO_1981a]          Thompson, A., 1981. The Aldgate clay-pipe kiln. In: P. Davey: The Archaeology of the clay tobacco pipe VI. Pipes and kilns in the London region. BAR British series 97, p. 3-13.

[TIC_2004a]            Tichelaar, P.J., 2004. Fries aardewerk. Tichelaar Makkum 1700-1876. Leiden.

[TIC_2004b]            Tichelaar, P.J., 2004. Fries aardewerk. Tichelaar makkum 1868-1963. Leiden.

[TIE_2008a]            Tienhoven, F. van, 2008. Een Koninklijk Kestgeschenk. In: Pijpelogische Kring Nederland, 31ste jaargang, nummer 121, p.1992-1995.

[TIE_2010a]            Tienhoven, F. van, 2010. Metallpfeifen – eine objektgruppe mit zahlreichen fragen und wenigen antworten. In: Knasterkopf, heft 20, p. 12-17.

[TIE_2016a]            Tienhoven, F. van, 2016. Op kleipijpen gemonteerde metalen elementen. In Jaarboek stichting PKN, p. 165-173.

[TIR_2004a]            Tiri, W., 2004. Een non die een pijpje roken kon? Een Goudse pijp uit de abdij van Roosendael te Sint-Katelijne-Waver. In: Opgetekend verleden 3. Jaarboek van de Mechelse vereniging voor stadsarcheologie. P. 72-75.

[TIT_1999a]            Titschack, H., 1999. Die Reservistenpfeife; Ein Wehrzeit-Erinnerungsstück als volkskundliches Dokument 1813-1918.

[TOM_1990a]          Toms, H., 1990. Landesherrliche Verordnungen über die Markierung von Tonpfeifen im Raum Niedersachsen. In: Knasterkopf, heft 3, p.20-31.

[TRE_2009a]           Treling, J.R. e.a., 2009. Archeologisch Onderzoek Hinthamereinde 41-43 Oostwal 34-38. BAM rapport 2009-2.

[TUP_1979a]           Tupan, H., 1979. Wouter Jans een Amersfoortse pijpmaker. In: Pijpelogische Kring Nederland, 2de  jaargang, nummer 7, p. 9.

[TUP_1980a]           Tupan, H., 1980. De Groninger tabakspijpmakers in de 17e en 18e eeuw. In: Pijpelogische Kring Nederland, 2de jaargang, nummer 8, p. 4-15.

[TUP_1983a]           Tupan, H., 1983. Een uitzonderlijke grote ovoïde pijp. In: Pijpelogische Kring Nederland, 5de  jaargang, nummer 20, p. 96-97.

[TUP_1983b]           Tupan, H., 1983. De Bruidegomspijp, de geschiedenis van een volkskundig huwelijksfenomeen. Hoogezand.

[TUP_1983c]           Tupan, H., 1983. Wolken van genot; een cultuurhistorisch overzicht van het tabaksgebruik in Nederland.

[TUP_1984a]           Tupan, H., 1984. Enige notities omtrent de tabakspijpennijverheid in Drenthe. In: Pijpelogische Kring Nederland, 6de jaargang, nummer 24, p. 77-80.

[TUP_1988a]           Tupan, H.R., 1988. Groningen. In: De kleipijp als bodemvondst. F. Tymstra e.a.. p. 88-104.

[TYM_1977a]          Tymstra, F., z.j. De Jong’s Pijpen. Monografieën over pijpen nr. 7. ICON, Amsterdam.

[TYM_1979a]          Tymstra, F., 1979. Pijpen met kijkglaasjes. In: Pijpelogische Kring Nederland, 1ste jaargang, nummer 4, p. 2-10.

[TYM_1980a]          Tymstra, F., 1980. Pijpen met de afbeelding Mercurius/Neptunus. In: Pijpelogische Kring Nederland, 3de jaargang, nummer 10, p. 7-11.

[TYM_1980b]          Tymstra, F., 1980. Misbaksels uit een pijpenstort te Gorinchem. In: Pijpelogische Kring Nederland, 3de jaargang, nummer 11, p. 14-16.

[TYM_1981a]          Tymstra. F., 1981. De pijpenstad St. Omer. In: Pijpelogische Kring Nederland, 4de jaargang, nummer 14, p. 43-47.

[TYM_1982a]          Tymstra, F., 1982. Over de lengte van 17e en 18e eeuwse kleipijpen. In: Pijpelogische Kring Nederland, 5de jaargang, nummer 18, p. 27-37.

[TYM_1984a]          Tymstra, F., 1984. Steelreparaties aan 17e eeuwse pijpen. In: Pijpelogische Kring Nederland, 7de jaargang, nummer 27, p. 60-62.

[TYM_1986a]          Tymstra, F., 1986. Bordollo-pijpen uit Grunstadt. In: Pijpelogische Kring Nederland, 9de jaargang, juni 1986, p. 13-23.

[TYM_1988a]          Tymstra, F., 1988. Het testament van een Hoornse pijpenmaker. In: Pijpelogische Kring Nederland, 10de  jaargang, nummer 40, p. 92-93.

[TYM_1988b]          Tymstra, F., 1988. Enkhuizen en Hoorn. In: De kleipijp als bodemvondst. F. Tymstra e.a.. p. 44-49.

[TYM_1989a]          Tymstra, F., 1989. Een pijpenvondst in Alkmaar. In: Pijpelogische Kring Nederland, 11de jaargang, nummer 44, p. 94-96.

[TYM_1991a]          Tymstra, F. en F. Kompier, 1991. Pijpen als kinderspeelgoed 1. In: Pijpelogische Kring Nederland, 14de jaargang, nummer 54, p. 345-348.

[TYM_1991b]          Tymstra, F. en F. Kompier, 1991. Pijpen als kinderspeelgoed 2. In: Pijpelogische Kring Nederland, 14de jaargang, nummer 55, p. 371-372.

[TYM_2003a]          Tymstra, F., 2003. Jacobpijpen. In: Pijpelogische Kring Nederland, 25ste jaargang, nummer 10, p. 1485-1490.

[TYM_2010a]          Tijmstra, F., 2010. De firma Wasmann. In: Pijpelogische Kring Nederland, 32ste jaargang, nummer 128, p. 2234-2239.

[TYM_2010b]          Tijmstra, F., 2010. De Krimoorlog op pijp en pot. In: Pijpelogische Kring Nederland, 32ste jaargang, nummer 128, p. 2251-2257.

[TYM_2010c]          Tijmstra, F., 2010. Pijp en tabak van de World’s Fair 1893. In: Pijpelogische Kring Nederland, 33ste jaargang, nummer 129, p. 2284-2286.

[TYM_2010d]          Tijmstra, F., 2010. Sigarenmagazijn Jan van der Pigge is gestopt. In: Pijpelogische Kring Nederland, 33ste jaargang, nummer 129, p. 2287-2289.

[TYM_2011a]          Tijmstra, F., 2011. De tabaksaffaire van J. Koper Az. In: Pijpelogische Kring Nederland, 34ste jaargang, nummer 134, p. 2412-2416.

[UFK_2008a]           Ufkes, A. e.a., 2008. Een middeleeuws leerbewerkerskwartier in Sneek. Een archeologische opgraving aan het Martiniplein in Sneek, gemeente Sneek. ARC publicatie 17.

[UFK_2008b]           Ufkes, A., e.a., 2008. Soldatenbarakken op het bolwerk Zeeland van de vesting Coevorden. Een archeologisch inventariserend veldonderzoek (IVO-P) door middel van proefsleuven op het bolwerk Zeeland, deelgebied Bogasin het centrumplan te Coevorden. ARC-publicatie 190. Groningen.

[UNT_1999a]          Unteidig, G., 1999. Ein Tonpfeifen-Brennofen aus Grimma in Sachsen. In: Knasterkopf, Mitteilungen für Freunde irdener Pfeifen, Heft 12, p.83-88.

[VAN_1984a]          Vandenberghe, S., 1984. Een 18e eeuwse potten- en pijpenbakkerij te Bilzen. In: Archeologia Belgica, nummer 258, p. 184-187.

[VAN_1990a]          Vandenbulcke, L.V. en G. Groeneweg, 1990. Gerardus Pesch; een 18de eeuwse tabakshandelaar uit de Lievevrouwenstraat. In: De Waterschans, nummer 4, p. 60-67.

[VEC_1991a]           Veeckman, J., 1991. De kleipijpjes. In: Uit het verleden geput. Antwerpen, p. 44 en p. 113-114.

[VEE_1986a]           Veen, M., 1986. Dirk Barunet (Bernet), meester pijpenmaker te Gorinchem tijdens de tweede helft van de achttiende eeuw. In: Pijpelogische Kring Nederland, 9de jaargang, nummer 35, p. 52-58.

[VEE_1994a]           Veen, M.M.A., 1994. Wonen op het zand en in het veen; opgravingen in de Annastraat en Boekhorststraat. VOM reeks 1994-1. Den Haag.

[VEE_1996a]           Veen, M.M.A., 1996. Van kerk tot rekenwerk; Laat- en postmiddeleeuwse vondstcomplexen aan het Lange Voorhout. Haagse Oudheidkundige Publicaties nummer 3. Den Haag.

[VEE_1998a]           Veerkamp, J., 1998. Mammoeten in Amsterdam. Een archeologische verkenning langs de Noord/Zuidlijn. Amsterdam.

[VEE_2012a]           Veen, M.M.A., 2012. Opgravingen in de Bierstraat. Gemeente Den Haag. Wonen aan de rand van Die Haghe vanaf het midden van de 16de eeuw. Haagse Oudheidkundige Publicaties 14. Den Haag.

[VEL_2008a]           Veldman, H.A.P. en E. Blom, 2008. Geldermaldsen, Meteren De Plantage; een inventariserend veldonderzoek in de vorm van proefsleuven. ADC rapport nummer 1537.

[VIN_2006]             Vince, A. en A. Peacey, 2006. Pipemakers and their workshops. The use of cheochemical analysis in the study of clay tobacco industry, p.11-31. http://www.springer.com/cda/content/document/cda_downloaddocument/9780387342184-c2.pdf?SGWID=0-0-45-369526-p168285911

[VIN_2007a]           Vince, A., 2007. Charactirisation of Clay Tobacco Pipes produces at Ludlow, Shropshire. AVAC report 2007/059.

http://www.avac.uklinux.net/potcat/pdfs/avac2007059.pdf

[VIS_2002a]            Visser, F., 2002. P. van der Want Gzn. – Ivora 1630-1984; Een vrijwel vergeten hoofdstuk uit de Goudse aardewerkgeschiedenis. In: Vormen uit Vuur, nummer 179, p.46-51.

[VRO_2008a]          Vroom, W., 2008. ‚Einde der wunderbarsten Städte Europas’. Amsterdam in vroege reisgidsen (1838-circa 1865). In: J.E. Abrahamse, M. Carasso-Kok en E. Schmitz: De verbeelde wereld, Liber amicorum voor Boudewijn Bakker, p. 18-23.

[VYS_2007a]           Vysohlíd, M., 2007. Finds of clay tobacco pipes from Namesti Republiky in Prague’s new town. In: Studies in Post Medieval Archaeology 2, p. 275-304.

[VYS_2009a]           Vysohlíd, M., 2009. Bohemia. In: D. Higgins, Journal of the academie internationale de la pipe, volume 2, p. 23-31.

[VYS_2015a]           Vysohlíd, M., 2015. Tváře pražských andílků archeologické nálezy dýmek se zajímavým výzdobným motive. In: Archeologie ve středních Čechách 19, 2015, str. 839–845.

[WAL_1967a]          Walker, I. C.: Clay pipes from the fortress of Louisburg. Archaeology 20(3), 1976, p. 187-193. ( zie ook: Walker, I. A.: An archaeological study of the clay pipes from the King’s bastion Fortres Louisburg, Occasional paper in Archaeology and History, 2. Canadian Historic Sites. Ottawa, 1971, p. 56-122.)

[WAL_1977a]          Walker, I.C., 1977. Clay tobacco pipes, with particular reference to the Bristol industry. Ottawa. Canada.

[WAL_1979a]          Walker, I.C. en P.K. Wells. Regional varieties of clay tobacco-pipe makings in eastern England. In: P. Davey, The archaeology of the clay tobacco pipe I. BAR British series 63. p. 3-66.

[WAL_1980a]          Walker, I.C., 1980. The central European origins of the Bethabara, North Carolina, clay tobacco pipe industry.  In: P. Davey: The archaeology of the clay tobacco pie IV. BAR International Series 92, p. 11-69.

[WAL_1981a]          Walker, S., 1981. The clay pipe industry of the parish of St. Olave’s Soutwark. In: P. Davey: The archaeology of the clay tobacco pie VI. BAR International Series 97, p. 173-182.

[WAL_1981b]          Walker, S., 1981. A group of clay pipes form Lambeth. In: P. Davey: The archaeology of the clay tobacco pie VI. BAR International Series 97, p. 183-188.

[WAL_1983a]          Walker, I.C., 1983. Nineteenth-Century Clay Tobacco-pipes in Canada. In: P. Davey. The Archaeology of the clay tobacco pipe; VIII. America. BAR International Series 175. p.1-88.

[WAL_1983b]          Walle, R. van de, 1983. 19de eeuwse pijpenhandel in Gent. In: Stadsarcheologie Gent, jaargang 5, nummer 3, p. 5-16.

[WAL_2003a]          Van de Walle – van der Woude, T.Y. van, 2003. Karperkuil , een 17e-eeuwse scheepswerf uit Hoorn. In: Hoorn onder ons, nummer 2, november 2003.

[WAL_z.j.a]             Waller, J.N. en A. Leveillee. Stone bowls and smoking pipes a 5000 year history; archaeology and the new Phenix avenue bridge. Cranston Rode Island.

[WAN_1919a]         Fabrikantencatalogus Firma P. van der Want Gz. circa 1910 met bijbehorende prijscourant van 1 mei 1919.

[WAN_1958a]         Want, D. van der, 1958. Iets uit de geschiedenis van de Goudse pijp. In: Mededelingenblad Vrienden van de Nederlandse Ceramiek, nummer 13, december 1958, p. 13.

[WAN_1959a]         Want, D. van der, 1959. Iets uit de geschiedenis van de Goudse pijp II. In: Mededelingeblad Vrienden van de Nederlandse Ceramiek, nummer 17, december 1959, p.16-19.

[WAR_2006a]         Ward, C. en U. Baram. 2006. Global markets, Local Practice: Ottoman periode. Clay pipes and smoking paraphernalia from the Red Sea shipwreck at Sadana Island, Egypt. In: International Journal of Historical Archaeology, p.

http://www.anthro.fsu.edu/people/faculty/ward/Ward%20&%20Baram%202006.pdf

[WAT_1979a]          Watkins, G., 1979. Hull pipes: A typology. In: P. Davey, The archaeology of the clay tobacco pipe I. BAR British series 63. p. 85-121.

[WEI_1997a]           Weidner, M., 1997. Die Tonpfeifen aus zwei Lübecker Grabungen. Diplomarbeit zur Erlangung des Grades einer Diplom Prähistorikerin an der Universität Kiel.

[WEI_1999a]           Weidner, M., 1999. Archäologische Funde vom Rendsburger Neuwerk. In: Knasterkopf, Mitteilungen für Freunde irdener Pfeifen, Heft 12, p.4-13.

[WEI_2000a]           Weidner, M., 2000. Tonpfeifenfunde von Maes bei Maasholm. In: Knasterkopf, Mitteilungen für Freunde irdener Pfeifen, Heft 13, p.29-42.

[WEI_2005a]           Weitzel, Th., 2005. Tonpfeifen aus dem depot den Ostfriesischen Landesmuseums in Emden. In: Knasterkopf, band 18, p. 129-134.

[WEL_1979a]          Wells, P.K., 1979. The pipemakers of Linconlnshire. In: P. Davey, The archaeology of the clay tobacco pipe I. BAR British series 63. p. 123-169.

[WES_1860]            Westerhoff, R., 1860. Oudheidkundige verhandeling en aanteekeningen betrekkelijk de kleine rookpijpjes; waaruit, naar ’t volk hier en daar gelooft, de reuzen, alven, feeën en aardmannetjes oudtijds gerookt zouden hebben. Groningen.

[WES_1993a]          Westing, H. van, 1993. Bouwmaterialen; voorkomen en verwerking. In: J.J. Lenting e.a.: Schans op de Grens. Bourtagne.

[WEZ_1997a]          Wezelaar-Dobbelman, L., 1997. Louis Dobbelman 1837-1901; Yankee en Rotterdammer. Amsterdam.

[WHA_1980a]         Wharton, A., 1980. Seventeenth and eighteenth century clay tobacco pipes excavated from Tong Castle, Shropshire. In: P. Davey, The archaeology of the clay tobacco pipe III, BAR British series 78, p. 287-291.

[WHI_1979a]           White, A.J., 1979. Clay pipes form Vicars court, Lincoln. In: P. Davey, The archaeology of the clay tobacco pipe I. BAR British series 63. p. 171-177.

[WHI_1979b]           White, A.J., 1979. Clay pipes associated with a 17th century pottery kiln at Boston. Lincolnshire. In: P. Davey, The archaeology of the clay tobacco pipe I. BAR British series 63. p. 179-184.

[WHI_1979c]           White, A.J., 1979. A group of clay pipes form Langton-by Wragby, Lincolnshire. In: P. Davey, The archaeology of the clay tobacco pipe I. BAR British series 63. p. 185-186.

[WHI_2011a]           White, S., 2011. SCPR 2010 Conference Paper: Clay tobacco Pipes From Hungate York. In: Society for Clay Pipe Research, nummer 80, p. 22-24.

[WHI_2012a]           White, S., 2012. SCPR 2011 Conference Paper: Seventeenth and Eighteenth-Century Pipemakers in York. In: Society for Clay Pipe Research, nummer 81, p. 2-12.

[WHI_2015a]           White, S., 2015. Clay tobacco pipes. In: P. Andrews (red):  Riverside Exchange, Sheffield; Investigations on the site of the Town Mill, Cutlers’ Wheel, Marshall’s Steelworks and the Naylor Vickers Works. Wessex Archaeolgy.

[WIJ_1996a]           Wijssenbeek, A., 1996. Vuur- en bakenloodjes voor een veilige vaarweg op de Zuiderzee. Scheepsarcheologie III. Flevobericht 405.

[WIL_1980a]           Willimas, J., 1980. Clay-pipes from Dumfries & Galloway (with particular reference tot those of early date). In: P. Davey,  The Archaeology of the clay tobacco pipe III. BAR British series 78, p. 11-18.

[WIS_2005a]           Wispelwey, M.H. en J.W. Bloemink, 2005. Het slot van het Loo.  Archeologische basisreportage gemeente Apeldoorn.

[WIT_1980a]           Wittop Koning, D.A. en G.M.M. Houben, 1980. 2000 jaar gewichten in de Nederlanden. Lochem-Poperinge.

[WIT_1998a]           Witte, C., 1998. Tonpfeifenfunde in Tönning. In: Knasterkopf, Mitteilungen für Freunde irdener Pfeifen, Heft 11, p.56-74.

[WIT_2004a]           Wit, B. de, 2004. De Goudse pijpenindustrie in de 19e eeuw. In: Pijpelogische Kring Nederland, 27ste jaargang nr. 105, p. 1582-1596.

[WIT_2004b]           Wit, B. de, 2004. Op hoop van zaken. Gouda.

[WIT_2005a]           Witkowska, T., 2005. De Handel mit Rostiner Tonpfeifen aufgrund Archaologischers Funde.In: Knasterkopf, band 18, p. 39-42.

[WOL_1908a]         Wolters, J.B., 1908. In ruimer kring. Groningen.

[WOO_2007a]        Woodcock, D., 2007. A brief history of Pelgrim pipe company and some of their claypipes.

http://www.researchpod.co.uk/pdf/a_brief_history_of_pilgrim_pipe_company.pdf

[WWW_1]               http://www.heritage.nf.ca/avalon/artifacts 17th and 18th century marked clay tobacco pipes from Ferryland New Foundland.

[ZAJ_2011a]           Zajac, J. en E. Zimmermann, 2011. Fajki gliniane / Clay pipes. Gdynia.

[ZEE_2010a]           Zeebroek, I., e.a., 2010. Een 18de eeuwse wraksite op de Buiten Ratel zandbank (Belgische territoriale wateren) (1): multidisciplinair onderzoek van het vondstenmateriaal. In: Relicata nummer 6, p. 237-327.

[ZEN_z.j.]                Fabrikantencatalogus “ZENITH” Fa. P.J. van der Want Azn, Gouda Holland.

[ZIJ_1991a]             Zijlmans, B., 1991. Van pottenbakkers en pijpenmakers te Geertruidenberg. In: De Dongebode, p.97-106.

[ZIJ_1994a]             Zijlmans, B. en L.G. Kooiman, 1994. In de Hollandse Tuyn III; van klooster tot Prinsenhof. Een archeologisch bodemonderzoek in Hollands oudste stad. Geertruidenberg.

[ZIM_1992a]            Zimmermann, E., en M. Kügler, 1992. Die Marken auf den Tonpfeifen der Fabrik in Rostin. In: Knasterkopf, heft 6, p. 15-20.

[zn_2001a]             2001. British clay tobacco pipes. Folder Museum of Science and Industry. Manchester

http://www.mosi.org.uk/media/33871688/britishclaytobaccopipes.pdf

[zn_2001b]             2001. Manchester clay tobacco pipes. Folder Museum of Science and Industry. Manchester.

http://www.mosi.org.uk/media/33871697/manchesterclaytobaccopipes.pdf

Advertisements