Merk SNS

Gedurende een twintigtal jaar (periode 1733-1753) zijn tabakspijpen met het merk SNS in Gouda geproduceerd. Eigenaar van dit merk is de Gouwenaar Nanne Schenk die vanaf het jaar 1753 het merk de gekroonde 62 in zijn bezit krijgt en daarom afstand moet doen van zijn merk SNS. Immers het was in deze periode niet toegestaan dat een Goudse pijpenmaker twee merken in zijn bezit had.

De keus van Nanne voor het merk SNS lijkt in eerste instantie niet verklaarbaar. Echter op het moment dat hij zijn meesterproef in het jaar 1733 had gedaan was het merk NS reeds in bezit van de Goudse pijpenmaker Nathan Scharp en dus niet vacant. Vermoed wordt dat Nanne daarom terug heeft gegrepen op zijn volledige naam: Nanne Samuelse/Salomonsz Schenk. Dientengevolge zou het merk dus eigenlijk als NSS in plaats van SNS gelezen moeten worden.

Merkenboek Gouda

Fragment uit het Goudse merkenboek met de inschrijving in het jaar 1733 van Nanne Schenk.

Het aantal modellen dat deze Goudse pijpenmaker met dit merk op de markt bracht is beperkt van omvang geweest.

Allereerst is dit het voor die tijd bekende ovoïde model. Zowel exemplaren met het het Goudse wapenschild al dan niet voorzien van de letter S, als exemplaren zonder bijmerk, zijn bekend. Deze tabakspijpen kunnen tot de fijne (bijmerk met letter S) en de porseleine (bijmerk zonder letter S) kwaliteit worden gerekend. Daarnaast lijkt het ontbreken van bijmerken op deze producten een indicatie dat deze kleipijpen voor het jaar 1740 gedateerd kunnen worden.

0816_1_1_70 500pt1a. Id number: 0816_1_1_70; 1b. Site location: The Netherlands, Dordrecht ; 2a. Bowl type: Ovoïd ; 2b. decoration left/right: -/-; 2c. Spur mark left / right: coat of arms of Gouda under letter S / coat of arms of Gouda under letter S; 2d. (Heel)mark: SNS ; 2e.: Burnished: Yes ; 2f. Bowl opening: Bottered-; 2g. Milling on top of the bowl: Complete ; 2h. Other bowl characteristics: – ; 3a. Stem decoration: -; 3b. Stem burnished: Yes ; 3c. Other stem characteristics:  -; 4. Dating: 1740-1753 ; 5. Provenance: The Netherlands, Gouda; 6. Probably maker: Nanne Schenk; 7. References: -.

Een vooralsnog solitaire vondst laat zien dat deze pijpenmaker ook geheel versierde ovoïde tabakspijpen heeft geproduceerd. Deze tabakspijp is gemaakt ter gelegenheid van de geboorte van Willem V in het jaar 1748 en zal tot hooguit 1753 bij Nanne in productie zijn geweest. Vermeldenswaardig is dat er fouten in het wapenschild zoals afgebeeld op de tabakspijp, zitten. Zo zijn bijvoorbeeld de afgebeelde eendjes in het wapenschild op deze tabakspijp oorspronkelijk posthoorns in het wapenschild.

Prince 500pt

1a. Id number: -; 1b. Site location: Unknown; 2a. Bowl type: Ovoïd; 2b. decoration left/right: Crowned coat of arms of Willem V holded by two lions and text: PRINCE ORANGE ; 2c. Spur mark left / right: Coat of arms of Gouda / -; 2d. (Heel)mark: SNS ; 2e.: Burnished: No ; 2f. Bowl opening: Bottered-; 2g. Milling on top of the bowl: Complete; 2h. Other bowl characteristics: – ; 3a. Stem decoration: Unknown; 3b. Stem burnished: Unkonwn ; 3c. Other stem characteristics:  -; 4. Dating: 1740-1753; 5. Provenance: The Netherlands, Gouda; 6. Probably maker: Nanne Schenk; 7. References: -;.

Daarnaast had deze tabakspijpenmaker groffe tabakspijpen in zijn assortiment . Deze tabakspijpen dragen het merk de gekroonde SNS aan de linkerzijde van de ketel.

E2821 500pt

1a. Id number: E2821; 1b. Site location: The Netherlands, Amsterdam; 2a. Bowl type: Ovoïd; 2b. decoration left/right: SNS crowned / – ; 2c. Spur mark left / right: -/-; 2d. (Heel)mark: – ; 2e.: Burnished: No ; 2f. Bowl opening: Bottered; 2g. Rim on top of the bowl: Smoker’s side ; 2h. Other bowl characteristics: – ; 3a. Stem decoration: Unknown; 3b. Stem burnished: Unknown ; 3c. Other stem characteristics:  -; 4. Dating: 1733-1753 ; 5. Provenance: The Neterlands, Gouda; 6. Probably maker: Nanne Schenk; 7. References: –.

Als laatste is een bijzonder exemplaar bekend dat afgeleid is van Ottomaanse modellen die rond het midden van de 18de eeuw bekend moeten zijn geweest. Dit Ottomaanse model is in de omgeving van Gouda gevonden en draagt aan de onderzijde het merk SNS. Het lijkt er op dat deze pijp niet op de gebruikelijke manier in een tweedelige (messing) vorm is geproduceerd maar dat de ketel tenminste uit twee delen is opgebouwd. Daarnaast is de versiering met de hand ingekerfd.

Ottomaans 500pt

1a. Id number: P1030181; 1b. Site location: The Netherland, Gouda ; 2a. Bowl type: Ottoman; 2b. decoration left/right: Rimmed; 2c. Spur mark left / right: -; 2d. (Heel)mark: SNS ; 2e.: Burnished: No ; 2f. Bowl opening: Not present; 2g. Rim on top of the bowl: Not present- ; 2h. Other bowl characteristics: – ; 3a. Stem decoration: Not present-; 3b. Stem burnished: Not present ; 3c. Other stem characteristics:  -; 4. Dating: 1733-1753; 5. Provenance: The Netherlands, Gouda; 6. Probably maker: Nanne Schenk; 7. References: –.

 

Laatste update 7 augustus 2017

 

 

 

 

Advertisements