Kleipijpen

Het onderzoek naar tabakspijpen is reeds in het midden van de 19de eeuw begonnen. In het jaar 1860 schreef Dr. Westerhoff de eerste verhandeling over materie (boek in te zien via https://books.google.nl/books?id=VHVfAAAAcAAJ) . Rond de eeuwwisseling neemt de interesse in de Goudse tabakspijpenfabricage sterk toe. In diverse tijdschriften wordt aandacht aan deze nijverheid gegeven en worden diverse ook foto’s van het fabricageproces gepubliceerd. In de jaren dertig en veertig van de 20ste eeuw werd het nodige onderzoek naar de Goudse tabakspijpennijverheid door D.A. Goedewaagen uitgevoerd en gepubliceerd. Het duurt vervolgens tot in de jaren zestig van de 20ste eeuw alvorens het tabakspijpenonderzoek weer in enige omvang wordt opgestart. De amateurarcheoloog F.H.W. Friederich speurde de omgeving van Haarlem op zoek naar tabakspijpen af en publiceerde zijn gegevens in diverse artikelen in Westerheem en in zijn bekende boek uit het jaar 1975: Pijpelogie.

Het boek van Friederich was voornamelijk toegespitst op de datering van tabakspijpen. Daarnaast zien we in deze publicatie ook een lijst met namen van Amsterdamse tabakspijpenmakers. Dit is ook de periode dat Don Duco zich in eerste instantie via de pijpenkamer ICON en later via het pijpenkabinet en heden ten dage via het Amsterdam Pipe Museum steeds meer verdiepte in deze materie. Diverse publicaties van zijn hand zijn doorslaggevend geweest bij de kennis die wij heden ten dage over dit onderwerp hebben. Een alternatieve methode voor dateren (de zogenaamde deductieve dateringsmethode) en diverse nieuwe productiecentra werden zo voor het eerst gepubliceerd.

De afgelopen jaren heeft de studie naar tabakspijpen een nieuwe wending gekregen. Waar voorheen veelal een kunsthistorische beschouwing van het object wordt gegeven wordt tegenwoordig steeds meer aandacht besteed aan:

· Specifieke productiecentra zoals een recentelijke publicatie over de tabakspijpenmakers in Bergen op Zoom;

· Handelsstromen met bijbehorende afzetgebieden van tabakspijpen;

· Sociaaleconomische beschouwingen van vondstcomplexen om zo uitspraken te doen over de sociale status van de roker(s).

De auteur van deze website heeft uitgebreide ervaring met onderzoek op het gebied van deze materie. Dit blijkt onder andere uit de vele publicaties van zijn hand.

Laatste update 6 februari 2018
Advertisements