Jydepot

Jydepotten zijn geproduceerd op Jutland in Denemarken. Met enige regelmaat worden zij vooral in de Nederlandse kustprovincies aangetroffen.

P1060221ab

In Amstelveen opgegraven Jydepot die op grond van de vondstomstandigheden in de 18de eeuw gedateerd kan worden (id P1060221ab).

Advertisements